următorul
anteriorul
articole

Știri

Un aer mai curat în 2019 ar fi putut salva cel puțin 178 000 de vieți în Uniunea Europeană

Schimba limba
Știri Publicată 2021-12-10 Data ultimei modificări 2023-02-09
6 min read
Photo: © Sam Schooler on Unsplash
În 2019, poluarea atmosferică a continuat să cauzeze un număr semnificativ de boli și de decese premature în Europa. Într-o analiză efectuată de Agenția Europeană de Mediu (AEM) se arată că ameliorarea calității aerului până la nivelurile recomandate recent de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) ar putea să prevină peste jumătate din decesele premature cauzate de expunerea la particule fine de materie.

Nota de informare publicată de AEM sub titlul „Health impacts of air pollution in Europe” (Consecințele poluării aerului asupra sănătății în Europa) prezintă estimări actualizate privind modul în care trei poluanți principali (particulele fine de materie, dioxidul de azot și ozonul troposferic) au afectat sănătatea europenilor în 2019. Această notă evaluează, de asemenea, avantajele pe care le-ar putea aduce ameliorarea calității aerului dacă se respectă nivelurile recomandate în noile orientări ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și analizează progresele realizate pentru atingerea țintei stabilite în Planul de acțiune al UE privind reducerea la zero a poluării, care prevede reducerea cu peste 55 % până în 2030 a numărului de decese premature cauzate de expunerea la particule fine de materie.

  • Conform ultimelor estimări ale AEM, 307 000 de oameni au murit prematur în UE în 2019 din cauza expunerii la poluarea cu particule fine de materie[1]. Cel puțin 58 %, adică 178 000 dintre aceste decese, ar fi putut fi evitate dacă toate statele membre ale UE ar fi atins nivelul de calitate a aerului de 5 µg/m3 recomandat de OMS în noile sale orientări.
  • Calitatea aerului în Europa a fost mai bună în 2019 decât în 2018, ceea ce a dus și la reducerea efectelor negative asupra sănătății. Această scădere a poluării se încadrează într-o tendință pe termen lung, determinată de politicile de reducere a emisiilor și de ameliorare a calității aerului.
  • În cadrul Pactului verde european, Planul de acțiune al UE privind reducerea la zero a poluării stabilește ca țintă reducerea cu peste 55 % până în 2030 a numărului de decese premature cauzate de expunerea la particule fine de materie, în raport cu 2005. Conform analizei AEM, în prezent UE are toate șansele să-și atingă ținta, deoarece numărul acestor decese a scăzut cu aproximativ o treime din 2005 până în 2019. 

„Investițiile în forme mai puțin poluante de încălzire, mobilitate, agricultură și industrie aduc după sine beneficii în privința sănătății, a productivității și a calității vieții pentru toți europenii și în special pentru cei mai vulnerabili. Acest tip de investiții salvează vieți și contribuie la accelerarea progresului către neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon și către o biodiversitate puternică”, a declarat Hans Bruyninckx, directorul executiv al AEM.

„A respira aer curat ar trebui să fie un drept fundamental al omului. Este o condiție necesară pentru a avea societăți sănătoase și productive. Chiar dacă am reușit să îmbunătățim calitatea aerului în zona noastră în ultimii ani, mai avem cale lungă până la atingerea nivelurilor prevăzute în noile Orientări ale OMS privind calitatea aerului la nivel mondial”, a afirmat directorul regional al OMS pentru Europa, dr. Hans Henri P. Kluge. „OMS salută demersul AEM, care ne arată câte vieți am putea salva dacă am atinge noile ținte de calitate a aerului și oferă decidenților politici dovezi solide privind nevoia urgentă de combatere a acestui flagel care ne afectează sănătatea.”

Publicarea notei de informare a AEM are loc chiar înainte de Forumul UE privind aerul curat, care se va derula în zilele de 18 și 19 noiembrie 2021. Forumul reunește factori de decizie, părți interesate și experți, cu scopul de a reflecta la elaborarea și punerea în aplicare a unor politici, proiecte și programe locale, naționale și europene eficace cu privire la problematica aerului, dar și de a oferi informații referitoare la revizuirea curentă a normelor UE, inclusiv în vederea apropierii acestora de orientările OMS referitoare la calitatea aerului.

Context

Poluarea aerului este o cauză majoră de boli și decese premature și reprezintă cel mai important risc de mediu pentru sănătate din Europa. Bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale sunt cele mai frecvente cauze ale deceselor premature provocate de poluarea atmosferică, urmate de bolile pulmonare și de cancerul pulmonar.

Directivele Uniunii Europene privind calitatea aerului înconjurător stabilesc standarde pentru principalii poluanți atmosferici. Aceste valori țin cont de orientările OMS din 2005, precum și de considerațiile privind fezabilitatea economică și tehnică de la momentul adoptării.

Datele publicate de AEM la începutul acestei toamne au arătat că nivelurile poluării atmosferice depășesc în continuare limitele legale în majoritatea țărilor europene.

OMS a stabilit recent noi orientări privind calitatea aerului la nivel mondial, în vederea protejării sănătății publice. Aceste orientări se bazează pe o analiză sistemică a celor mai solide dovezi științifice disponibile privind consecințele poluării atmosferice asupra sănătății umane, care arată că poluarea aerului deteriorează sănătatea oamenilor la concentrații chiar mai mici decât cele calculate anterior.

Standardele privind calitatea aerului în UE reprezintă un instrument de politică esențial, iar apropierea acestor standarde de recomandările OMS, împreună cu elaborarea unor politici mai bune de reducere a poluării la sursă, ar reprezenta un pas important către obținerea un aer mai curat în Europa.

Evaluarea realizată de AEM privind beneficiile potențiale se bazează pe scenariul în care, în 2019, toate zonele din UE-27 în care s-au depășit limitele stabilite în recomandările OMS privind calitatea aerului pentru particulele fine de materie ar fi fost conforme cu orientările, iar în toate celelalte zone s-ar fi menținut concentrațiile măsurate în 2019. Prin urmare, acest scenariu și estimările corespunzătoare indică cele mai mici beneficii potențiale care s-ar obține din ameliorarea calității aerului, existând probabilitatea reducerii numărului de decese premature și în zonele care au atins deja nivelul recomandat în orientări, dar care ar beneficia la rândul lor de aerul mai curat din zonele limitrofe.

Analiza AEM privind impactul asupra sănătății în 2019 a fost efectuată cu utilizarea funcțiilor concentrație-răspuns recomandate de OMS în 2013, în vederea păstrării convergenței cu estimările agenției din anii anteriori. Începând însă cu anul viitor, AEM își propune să-și alinieze pe deplin analiza la noile orientări ale OMS privind calitatea aerului la nivel mondial.

Resurse de bază

Indicele european al calității aerului prezintă date privind calitatea aerului în Europa în timp aproape real, utilizatorii având posibilitatea să afle ce calitate are aerul din locul în care locuiesc sau călătoresc.

Instrumentul de vizualizare a calității aerului în orașele europene compară concentrațiile medii de particule fine de materie din 323 de orașe europene, pe parcursul ultimilor doi ani calendaristici.

Instrumentul de vizualizare a datelor privind emisiile de poluanți atmosferici la nivel național oferă acces la cele mai recente date privind emisiile de poluanți atmosferici raportate de statele membre ale UE în conformitate cu Directiva privind angajamentele naționale de reducere a emisiilor (Directiva NEC).

Centrul de date privind poluarea atmosferică oferă acces la toate datele relevante deținute de AEM cu privire la poluarea atmosferică în Europa.

Pagina Air pollution: how it affects our health (Cum este afectată sănătatea noastră de poluarea atmosferică) arată cum contribuie expunerea la particule fine de materie la îmbolnăviri și decese premature în Europa și care este distribuția acestei poveri a bolii în societatea europeană.

[1] Spre deosebire de evaluările AEM precedente, acest calcul nu a mai inclus Regatul Unit.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Acţiuni asupra documentului