următorul
anteriorul
articole

Articole

Schimba limba
Articole
Menu
Țările din Balcanii de Vest joacă un rol important în crearea de parteneriate cu AEM pentru a aborda provocările legate de mediu și climă

Agenția Europeană de Mediu cooperează cu numeroase țări, inclusiv cu cele din Balcanii de Vest. Cum consolidează această cooperare activitatea UE în domeniul mediului și ce beneficii aduce aceasta Albaniei, Bosniei și Herțegovinei, Muntenegrului, Macedoniei de Nord, Serbiei și Kosovo? Am discutat cu Luc Bas, șeful Programului de coordonare, rețele și strategie, despre modul în care AEM colaborează cu aceste țări pentru a îmbunătăți mediul.

Citeşte mai mult

Eforturi comune pentru îmbogățirea cunoștințelor despre transportul maritim și mediu

Agenția Europeană de Mediu (AEM) și Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) au publicat recent raportul EMTER (European Maritime Transport Environmental Report – Raport de mediu privind transportul maritim european), care constituie o evaluare comună a efectelor transportului maritim asupra mediului din Europa. I-am luat un interviu lui Stéphane Isoard, șeful grupului pe teme legate de apă și mediul marin din cadrul AEM, care a condus echipa AEM însărcinată cu elaborarea raportului.

Citeşte mai mult

Orașe sustenabile: transformarea peisajelor urbane ale Europei

De la neutralitate din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până la economie circulară, de la aer mai curat până la un transport mai ecologic, Europa și-a propus obiective ambițioase în ceea ce privește mediul și clima. Orașele, în care locuiesc marea majoritate a europenilor, trebuie să aibă un rol decisiv în atingerea țintelor de sustenabilitate ale Europei. Întrebarea este: cum pot deveni orașele sustenabile?

Citeşte mai mult

Îmbunătățirea performanței de mediu în organizații

Pe lângă furnizarea de informații sigure despre mediu și climă, Agenția Europeană de Mediu (AEM) face demersuri pentru a-și îmbunătăți propria performanță de mediu ca organizație. Am stat de vorbă cu Melanie Sporer, care coordonează aceste eforturi la AEM utilizând sistemul de management de mediu și audit (EMAS) al UE.

Citeşte mai mult

Ne confruntăm cu mai multe crize simultan (sanitară, naturală, climatică, economică), sau cu o lipsă sistemică de sustenabilitate?

Din culisele politicii până la platformele academice, lumea întreagă discută despre crize mondiale: o criză sanitară, o criză economică și financiară, o criză climatică și o criză a naturii. În ultimă instanță, toate acestea sunt simptome ale aceleiași probleme: modul nesustenabil în care producem și consumăm. Șocul pandemiei de COVID-19 nu a făcut decât să dezvăluie fragilitatea sistemică a economiei mondiale și a societății noastre, cu toate inegalitățile care le caracterizează.

Citeşte mai mult

Conturarea Europei din 2050: mai sănătoasă, mai curată și mai rezilientă

La un an de când viața noastră a început să fie afectată de COVID-19, Europa continuă să prezinte pachete de politici prin care să-și atingă obiectivele ambițioase cuprinse în Pactul verde european. Este esențial ca Europa să-și continue parcursul către îndeplinirea obiectivelor și să se asigure că Europa din 2050 este o societate rezilientă, bazată pe solidaritate, care oferă un mediu sănătos pentru noi toți.

Citeşte mai mult

În ce fel se adaptează orașele Europei la schimbările climatice și cum fac trecerea la un viitor sustenabil?

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice reprezintă o prioritate de top în Uniunea Europeană. Ce anume stimulează orașele să pună în aplicare măsuri importante care să atenueze aceste efecte și să sporească reziliența și sustenabilitatea centrelor urbane? Am întrebat-o pe Ivone Pereira Martins, expert al AEM în domeniul sustenabilității urbane, care sunt măsurile luate de agenție pentru a contribui la acest demers esențial.

Citeşte mai mult

Sănătatea și mediul, inclusiv poluarea atmosferică și cea fonică – Activitatea Agenției Europene de Mediu în centrul atenției

Poluarea atmosferică, poluarea fonică și impactul schimbărilor climatice reprezintă riscuri majore pentru sănătatea și starea de zi cu zi a europenilor. Am stat de vorbă cu Catherine Ganzleben, șefa Grupului pentru poluare atmosferică, mediu și sănătate, cu Alberto González, expert AEM în calitatea aerului, și cu Eulalia Peris, expertă AEM în poluarea fonică, pentru a afla mai multe despre eforturile AEM de îmbunătățire a cunoștințelor în acest important domeniu de activitate.

Citeşte mai mult

Strategia AEM-Eionet 2021-2030: Furnizarea de date și de cunoștințe pentru realizarea ambițiilor Europei în materie de climă și mediu

Strategia noastră comună ne indică direcția de urmat, prezentând o nouă modalitate de colaborare și creare de cunoștințe – mai agilă, mai reactivă, mai proactivă și cu mai multă valoare practică, adaptată provocărilor cu care ne vom confrunta și cunoștințelor de care vom avea nevoie în următorul deceniu.

Citeşte mai mult

Către Europa anului 2030: o natură rezilientă, o economie durabilă și un stil de viață sănătos

Pandemia de COVID-19 este edificatoare în privința fragilității societăților și a economiilor noastre în contextul unui șoc major. Se preconizează că, din cauza schimbărilor climatice și a degradării mediului, astfel de șocuri vor deveni tot mai frecvente și mai severe. În fața acestor incertitudini și provocări multiple, singura noastră opțiune viabilă este să ne asigurăm că fiecare decizie pe care o luăm în această perioadă critică ne aduce mai aproape de obiectivele noastre sociale și de durabilitate.

Citeşte mai mult

Cât de ecologice sunt noile produse din plastic biodegradabil, compostabil și biologic care intră acum in uz?

Știm că poluarea cu materiale plastice și deșeurile de plastic sunt o problemă importantă de mediu. În ultimii ani, au fost introduse pe piață noi produse din plastic, susținându-se că sunt mai bune pentru mediu. O informare publicată recent de Agenția Europeană de Mediu (AEM) evaluează caracteristicile ecologice ale acestor produse. Pentru a afla mai multe, am stat de vorbă cu Almut Reichel, expertul AEM în utilizarea durabilă a resurselor și în gestionarea deșeurilor.

Citeşte mai mult

Împreună putem merge înainte: să construim o planetă durabilă după șocul cauzat de coronavirus

Cum putem construi o lume mai durabilă și mai rezistentă în urma crizei cauzate de coronavirus? În această perioadă critică, în care se vor lua decizii esențiale de redresare, determinante pentru viitorul nostru, Agenția Europeană de Mediu va centraliza cunoștințele legate (de epidemia) de coronavirus și de mediu și va contribui la o dezbatere informată.

Citeşte mai mult

Reflecție asupra ambițiilor de neutralitate climatică în Europa, în timpul epidemiei de Covid-19

Țările europene iau măsuri drastice pentru a limita impactul epidemiei de Covid-19 asupra sănătății europenilor și a economiei. Crizele de acest gen tind să aibă consecințe imediate și grave pentru întreagapopulație și pentru economie. Dat fiind faptul că poate afecta principalele sectoare economice, criza cauzată de coronavirus va atenua probabil o parte din impactul activităților economice asupra mediului și a climei. Nu prin șocuri majore și bruște, însoțite de costuri enorme pentru societate, s-a angajat însă Uniunea Europeană să-și transforme economia și să obțină neutralitate climatică până în 2050. Dimpotrivă, Pactul Ecologic European și recenta propunere de lege europeană privind clima prevăd reduceri ireversibile și treptate ale emisiilor, asigurând, în același timp, o tranziție echitabilă și sprijinind persoanele afectate.

Citeşte mai mult

Raportul AEM intitulat Mediul european — Starea și perspectiva 2020 joacă un rol esențial în sprijinirea noilor eforturi ale Europei în direcția sustenabilității

La începutul acestei luni, Agenția Europeană de Mediu a publicat raportul „Mediul european — Starea și perspectiva 2020 (SOER 2020)”. Raportul a concluzionat că Europa nu își va atinge obiectivele stabilite pentru 2030 dacă nu se întreprind acțiuni urgente în următorii 10 ani pentru a stopa rata alarmantă a declinului biodiversității, impactul crescând al schimbărilor climatice și consumul excesiv de resurse naturale. De asemenea, a oferit câteva soluții cheie care ar contribui la readucerea Europei pe drumul cel bun pentru a atinge aceste obiective. Am discutat cu Tobias Lung, expertul AEM în materie de coordonare și evaluare SOER, cu privire la rolul SOER 2020.

Citeşte mai mult

Poluarea fonică este o problemă majoră pentru sănătatea umană și pentru mediu

Poluarea fonică reprezintă o problemă din ce în ce mai mare în întreaga Europă și este posibil ca mulți oameni să nu realizeze efectul ei asupra sănătății. Am discutat cu Eulalia Peris, expertă în materie de zgomot ambiental la Agenția Europeană de Mediu, despre principalele rezultate ale raportului AEM privind „Zgomotul ambiental în Europa — 2020”, publicat la începutul acestei luni.

Citeşte mai mult

Este timpul să acționăm pentru climă, natură și cetățeni

Anul 2019 va rămâne în memoria noastră ca un moment de cotitură pentru măsurile în domeniul climei și al mediului în Europa. Milioane de europeni și de cetățeni din lumea întreagă au participat la demonstrații și au cerut insistent factorilor de decizie politică să ia măsuri. Evaluările științifice bazate pe dovezi, printre care se numără și raportul privind starea mediului al Agenției Europene de Mediu (SOER 2020), au subliniat magnitudinea provocărilor care ne așteaptă și nevoia de a acționa urgent. Toate aceste chemări la acțiune iau acum forma unei foi de parcurs strategice: Pactul ecologic european, prezentat de Comisia Europeană, este un început promițător pentru deceniul critic care ne așteaptă.

Citeşte mai mult

Adaptarea la schimbările climatice este esențială pentru viitorul agriculturii din Europa

Valurile de căldură și fenomenele meteorologice extreme din vara trecută au bătut din nou recordurile climatice în Europa, subliniind, din nou, importanța adaptării la schimbările climatice. Ne-am întâlnit cu Blaz Kurnik de la Agenția Europeană de Mediu (AEM), expert în impactul schimbărilor climatice și adaptarea la acestea pentru a discuta despre noul raport al AEM, apărut la începutul lunii, cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii în Europa.

Citeşte mai mult

Realizarea sustenabilității: noile politici europene oferă o oportunitate unică

Ursula von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene, a stabilit prioritățile politice ale echipei sale pentru următorii cinci ani. În centrul programului său se află un Pact ecologic european, care prezintă măsuri mai ambițioase pentru depășirea crizei climatice și a crizei biodiversității. Politicile europene vizează de mult timp combaterea degradării mediului și a schimbărilor climatice, înregistrând până acum atât succese, cât și eșecuri. Cu sprijinul publicului, care solicită din ce în ce mai mult luarea de măsuri, acest nou mandat politic — din care fac parte noua Comisie Europeană și noul Parlament European — reprezintă o șansă unică de extindere și accelerare a unei tranziții ecologice și echitabile în Europa.

Citeşte mai mult

AEM împlinește 25 de ani: valorificarea experienței în vederea realizării sustenabilității în Europa

Cum va arăta mediul în Europa peste 25 de ani? Vom reuși să ne concretizăm viziunea comună privind „o viață bună, în limitele planetei noastre”? Vom fi în măsură să limităm încălzirea globală și să construim orașe rezistente la schimbările climatice, înconjurate de o natură sănătoasă? Europenii sunt din ce în ce mai îngrijorați, după cum au arătat recentele alegeri pentru Parlamentul European. Următoarea generație a Europei reclamă, de asemenea, luarea de măsuri urgente, dar ce impact vor avea cererile lor pentru un viitor sustenabil asupra politicilor socioeconomice și de mediu ale Europei? La cea de-a 25-a aniversare a noastră, reflectăm asupra modului în care cunoștințele și politicile de mediu ale Europei s-au dezvoltat în ultimii 25 de ani și asupra modului în care noi, AEM împreună cu rețelele sale, putem sprijini eforturile în direcția sustenabilității în următorii 25 ani.

Citeşte mai mult

Prevenirea este esențială pentru depășirea crizei deșeurilor de plastic

Deșeurile de plastic rămân o problemă enormă și tot mai stringentă. Dar ce face Uniunea Europeană pentru a o soluționa? Ioannis Bakas, expertul AEM în domeniul prevenirii generării de deșeuri, prezintă pe scurt raportul AEM privind prevenirea deșeurilor de plastic în Europa, care a fost publicat la începutul acestei luni.

Citeşte mai mult

Permalinks

Acţiuni asupra documentului