următorul
anteriorul
articole

Article

Energia din surse regenerabile: cheia viitorului cu emisii reduse de dioxid de carbon al Europei

Schimba limba
Article Publicată 2016-07-20 Data ultimei modificări 2021-05-11
Viitorul se arată promițător pentru sursele regenerabile de energie, care capătă un rol tot mai important acum că Europa încearcă să-și reducă dependența de combustibilii fosili. Am discutat despre oportunitățile și provocările viitoare în domeniul energiei curate cu Mihai Tomescu, expert în energie în cadrul Agenției Europene de Mediu.

Credeți că Uniunea Europeană își va atinge obiectivul pentru anul 2020 – ca 20 % din necesarul final de energie să provină din surse regenerabile?

Având în vedere progresele de până acum, probabil că UE își va atinge acest obiectiv. Consumul de energie din surse regenerabile al UE a continuat să crească de la an la an, ajungând la 16 % din consumul final de energie în 2014. Această pondere este mai mare decât traiectoria intermediară pentru Europa din Directiva privind energia din surse regenerabile, deci ne încadrăm bine în grafic. La nivel național, perspectiva este puțin mai neclară, dar marea majoritate a statelor membre fac progrese notabile.

Consumul sporit de surse regenerabile de energie s-a dovedit benefic în multe domenii. Progresul înspre atingerea obiectivelor europene și naționale face ca sursele de energie regenerabile să înlocuiască efectiv combustibilii fosili și să susțină o tranziție structurală către energia curată. Aceste evoluții promițătoare pot pregăti companiile europene pentru pătrunderea pe noile sectoare energetice ale lumii, în care se preconizează o creștere semnificativă. Observăm, de asemenea, un interes și un sprijin tot mai mare pentru sursele de energie nepoluante în rândul publicului larg – un factor care ar putea contribui la accelerarea tranziției energetice curente. În ciuda acestor evoluții pozitive, mai avem încă mult de muncit pentru a transforma tranziția energetică în realitate.

Ar putea UE vreodată să se bazeze pe deplin pe energia regenerabilă sau combustibilii fosili vor avea întotdeauna un rol de jucat?

Prin încheierea Acordului de la Paris, lumea a fost de acord să se îndrepte spre un viitor cu emisii reduse de carbon. Uniunea Europeană stabilise deja obiective ambițioase privind clima, iar pentru a ne atinge obiectivele pe termen lung privind decarbonizarea, sursele de energie regenerabile trebuie să furnizeze cel puțin 55-75 % din necesarul nostru de energie până în 2050. Evident, acest lucru reprezintă o provocare, dar cred că este realizabil.

Sursele regenerabile de energie sunt esențiale pentru eforturile pe termen lung de atenuare a schimbărilor climatice și vor juca un rol tot mai important în îmbunătățirea securității energetice de ansamblu a Uniunii Europene. Cu toate acestea, probabil că nevoia noastră de combustibili fosili va continua să existe o perioadă, chiar dacă dependența noastră față de ei e în scădere . Pe lângă riscurile geopolitice, combustibilii fosili aduc cu sine costuri externe disproporționate pentru societate, sub forma daunelor provocate sănătății și mediului.

Deși menținerea prețurilor mici la petrol ar putea afecta competitivitatea costurilor energiilor regenerabile, pe termen lung perspectivele energiilor regenerabile sunt excelente. Tehnologiile din domeniul energiei regenerabile au devenit din ce în ce mai rentabile. În multe locuri, sursele regenerabile de energie concurează deja cu succes, la prețul pieței, cu tehnologiile bazate pe combustibili fosili. În plus, dacă prețurile energiei ar internaliza mai bine impactul pe care generarea și utilizarea energiei îl au asupra mediului, cum ar fi emisiile în aer, clima și apa, sursele regenerabile ar ieși clar învingătoare în competiția cu tehnologiile convenționale.

Are Europa un rol de pionierat în dezvoltarea surselor de energie nepoluante?

După cum arată recentul raport al AEM privind utilizarea surselor regenerabile în Europa, UE a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea pe plan global a tehnologiilor în domeniul energiei regenerabile. În perioada 2005-2012, Europa a înregistrat cea mai mare pondere din noile investiții mondiale în surse regenerabile de energie, fiind depășită de China numai din 2013. În 2014, UE-28 avea cea mai mare capacitate solară fotovoltaică instalată și conectată din lume – de aproximativ trei ori mai mult decât China – precum și cea mai mare capacitate de producere a energiei eoliene la nivel mondial. Ritmul investițiilor în Europa a încetinit însă în ultimul timp, în timp ce în alte părți ale lumii este în creștere.

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă în sectorul energiei regenerabile, UE este unul dintre cei mai importanți actori la nivel mondial. În 2014, ocupa locul doi, după Brazilia, ca nivel de ocupare în domeniu, raportat la  forța de muncă. Cei mai mari angajatori din sectorul surselor regenerabile din UE sunt industria energiei eoliene, cea a energiei solare fotovoltaice și cea a biomasei solide. În industria energiei solare fotovoltaice și a energiei eoliene au existat și pierderi de locuri de muncă, din cauza creșterii continue a concurenței din partea Chinei. În ciuda acestui fapt, în raport cu forța de muncă a UE-28, ponderea locurilor de muncă în sectorul energiei regenerabile continuă să fie, în prezent, mai mare decât cea din China.

Ce provocări ne așteaptă?

În primul rând, peisajul global în materie de surse regenerabile se schimbă rapid. Dacă Europa vrea să se bucure în continuare de avantajul primului venit, trebuie să își mențină nivelul de angajament. Faptul că finanțarea cercetării și dezvoltării în domeniul surselor regenerabile de energie a stagnat în ultimul timp sugerează că este posibil să nu beneficiem de tehnologiile revoluționare ale viitorului. În acest context, Agenția Internațională a Energiei recomandă triplarea cheltuielilor actuale de cercetare și dezvoltare destinate inovării în domeniul energiei curate.

În plus, piața internă a energiei din UE trebuie reformată pentru a deveni mai eficientă și capabilă să facă față unor niveluri tot mai mari de surse regenerabile intermitente. Sursele intermitente, cum ar fi energia solară fotovoltaică și cea eoliană, alimentează rețeaua cu energie când starea vremii le permite. Conform normelor existente ale pieței, aceste surse de energie nu pot ajunge la niveluri de preț corespunzătoare, problemă care va trebui soluționată în viitor. Îmbunătățirea eficienței, a transportului, a interconectării transfrontaliere și a stocării energiei, precum și un rol mai activ în gestionarea cererii vor fi de asemenea importante pentru tranziția energetică.

Cum asigură AEM o utilizare mai eficace a energiei din surse regenerabile?

Noi oferim evaluări periodice privind progresele înregistrate în atingerea obiectivelor UE, sprijinind factorii de decizie din Europa. În plus, în fiecare an rapoartele noastre oferă o prezentare a situației actuale, iar noi avem rolul unui centru de schimb de informații pentru țările membre, prin intermediul Rețelei europene de informare și observare a mediului (Eionet), care identifică și discută problemele legate de energia regenerabilă.

 

Mihai Tomescu


 

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului