următorul
anteriorul
articole

Article

Calitatea aerului rămâne un subiect fierbinte pentru mulți cetățeni europeni

Schimba limba
Article Publicată 2017-02-03 Data ultimei modificări 2021-05-11
Luna trecută, Agenția Europeană de Mediu (AEM) a publicat cel mai recent raport al său „Calitatea aerului în Europa”, care a arătat că, deși calitatea aerului a cunoscut o ușoară îmbunătățire, poluarea atmosferică rămâne cel mai mare pericol din punct de vedere al mediului pentru sănătatea în Europa. Am discutat cu Alberto González Ortiz, expert în calitatea aerului în cadrul AEM, despre constatările raportului și despre modul în care tehnologiile cum ar fi imagistica prin satelit contribuie la îmbunătățirea cercetării cu privire la calitatea aerului.

Care au fost principalele constatări ale raportului din 2016?

Raportul din acest an evidențiază ameliorarea ușoară și continuă a concentrațiilor de poluanți atmosferici în Europa. Cu toate acestea, încă vedem efecte semnificative asupra sănătății. Poluarea aerului continuă să aibă ca rezultat o calitate mai scăzută a vieții din cauza bolilor. Raportul nostru actualizat furnizează, de asemenea, o nouă estimare a impactului asupra sănătății al celor mai nocivi poluanți atmosferici, cum ar fi PM2,5 , care a fost responsabil pentru aproximativ 467 000 de decese premature pe an în 2013 în 41 de țări europene.

Pericolele poluării atmosferice asupra sănătății sunt bine-cunoscute datorită organizațiilor precum Organizația Mondială a Sănătății, iar persoanele din întreaga Europă sunt din ce în ce mai conștiente de gravitatea problemei. Suntem expuși acesteia în fiecare zi. Nu o vedem, dar o putem simți cu adevărat atunci când nivelurile de poluare a aerului sunt ridicate.

Cum rămâne cu transportul rutier și cu poluarea aerului în orașe? 

Raportul subliniază impactul transportului rutier asupra poluării aerului, care a fost o problemă foarte discutată în ultima vreme, în legătură cu mai multe orașe europene, inclusiv Paris și Londra.

Transportul rutier este principalul producător de dioxid de azot (NO2), care este unul dintre cei mai nocivi poluanți care dăunează sănătății. Acest poluant este, de asemenea, un precursor al ozonului și al particulelor în suspensie care se pot forma în aer. Transportul este, de asemenea, o sursă importantă de particule în suspensie primare, nu numai din cauza arderii combustibilului, ci și din cauza uzurii pneurilor și a plăcuțelor de frână și, nu în ultimul rând, transportul este o sursă foarte importantă de emisii de gaze cu efect de seră.

În plus, transportul rutier ocupă o mare parte din spațiile noastre publice, de exemplu congestia traficului. De asemenea, transportul cauzează zgomot. Prin urmare, acesta constituie o problemă multidimensională.

Desigur, nimeni nu pune la îndoială rolul important pe care transportul și mobilitatea îl joacă în viața noastră de zi cu zi, dar deplasarea poate fi făcută mai durabilă. Se poate observa cum multe orașe iau deja măsuri în întreaga Europă, încercând să creeze sisteme de mobilitate mai durabile. Măsurile precum taxele de congestie sunt măsuri pe termen scurt și, de aceea, trebuie să luăm în considerare modificări fundamentale și inovatoare pe termen lung ale sistemului nostru de transport pentru a ne îmbunătăți bunăstarea generală.

Raportul atrage atenția și asupra emisiilor provenite de la clădirile rezidențiale și comerciale. Cât de gravă este această problemă? 

În ceea ce privește sobele și șemineurile cu lemne, ele constituie o problemă mai mare decât s-ar putea crede, în special pe timp de iarnă. Multe persoane, în special din Europa de Est și de Nord, utilizează șemineuri sau sobe cu lemne, care emit o cantitate mare de PM2,5. Arderea de combustibil de orice tip pentru încălzirea locuințelor, a clădirilor comerciale și a altor instituții este, în realitate, cel mai mare producător de PM2,5. Întregul sector produce mai mult de jumătate din totalul de PM2,5 la nivel european.

O altă problemă pe timp de iarnă poate fi faptul că, în condiții meteorologice calme, majoritatea acestor emisii are tendința de a sta și de a rămâne aproape de sol din cauza inversiunii termice. În aceste condiții, aerul mai rece rămâne în straturile inferioare ale atmosferei. Aerul mai rece, care este mai dens, previne amestecul și dispersia emisiilor în atmosferă, astfel încât poluarea rămâne aproape de sol.

Ce face AEM pentru a îmbunătăți calitatea aerului în Europa?

Una dintre principalele contribuții ale AEM constă în a furniza cunoștințele și datele necesare pentru a sprijini factorii de decizie în luarea de decizii în cunoștință de cauză privind calitatea aerului. De asemenea, activitatea noastră sprijină sensibilizarea publicului cu privire la această problemă, ceea ce este la fel de important.

Colectăm de la țările europene date oficiale despre calitatea aerului, pe care ulterior le utilizăm pentru a efectua evaluările noastre periodice ale calității aerului prin intermediul rapoartelor și al indicatorilor. De asemenea, împărtășim datele noastre despre poluarea aerului cu multe alte părți interesate, inclusiv cu publicul general, cu autoritățile naționale sau regionale și cu programul Copernicus al UE de navigație prin satelit. Participăm, de asemenea, periodic la seminarii, conferințe și reuniuni în întreaga Europă și la nivel internațional, pentru a împărtăși și pentru a discuta această problemă și constatările noastre, care sprijină acțiunea factorilor de decizie. Poluarea atmosferică este legată de o mare diversitate de domenii de politică, astfel încât una dintre prioritățile noastre este de a promova politici și măsuri intersectoriale integrate.

Se utilizează tehnologii noi pentru a îmbunătăți monitorizarea poluării atmosferice?

Marea majoritate a datelor noastre este colectată prin intermediul stațiilor fixe de monitorizare a calității aerului, care sunt operate de autoritățile naționale și locale din statele noastre membre. Cu toate acestea, utilizăm în prezent și alte tehnologii, cum ar fi colectarea datelor prin utilizarea sateliților în cadrul programului Copernicus al UE. Acest lucru este destul de nou. AEM efectuează activități cu serviciile atmosferice Copernicus, iar în cadrul echipei de calitate a aerului a AEM utilizăm, de asemenea, unele dintre aceste date în activitățile noastre. Prin combinarea informațiilor primite de la sateliți cu modelarea, putem obține o mai bună distribuție spațială a concentrațiilor de poluanți. Prin urmare, în loc de obținerea datelor la anumite intervale numai de la anumite stații de măsurare, putem obține o imagine mai amplă. Este totuși esențial să se confirme rezultatele modelelor cu observațiile reale, iar pentru aceasta datele AEM primite din partea țărilor din Europa sunt imperativ necesare.

De asemenea, începem să vedem o monitorizare în masă, generată de cetățeni, a poluării atmosferice prin utilizarea senzorilor. Aceasta este o sursă nouă de informații, însă precizia unor astfel de dispozitive necesită în continuare îmbunătățire. Ele nu sunt complet fiabile încă, dar reprezintă o tehnologie emergentă și un mijloc foarte bun pentru sporirea nivelului de sensibilizare a publicului și a participării comunitare în abordarea problemelor de poluare atmosferică. La un moment dat, această tehnologie ar putea deveni și o bună sursă complementară de informații.

 

Alberto González Ortiz

Interviu publicat în ediția nr. 04/2016 a buletinului informativ al AEM, decembrie 2016

Permalinks

Geographic coverage

Topics