următorul
anteriorul
articole

Articole

Schimba limba
Articole
Menu
Poluarea fonică este o problemă majoră pentru sănătatea umană și pentru mediu

Poluarea fonică reprezintă o problemă din ce în ce mai mare în întreaga Europă și este posibil ca mulți oameni să nu realizeze efectul ei asupra sănătății. Am discutat cu Eulalia Peris, expertă în materie de zgomot ambiental la Agenția Europeană de Mediu, despre principalele rezultate ale raportului AEM privind „Zgomotul ambiental în Europa — 2020”, publicat la începutul acestei luni.

Citeşte mai mult

Este timpul să acționăm pentru climă, natură și cetățeni

Anul 2019 va rămâne în memoria noastră ca un moment de cotitură pentru măsurile în domeniul climei și al mediului în Europa. Milioane de europeni și de cetățeni din lumea întreagă au participat la demonstrații și au cerut insistent factorilor de decizie politică să ia măsuri. Evaluările științifice bazate pe dovezi, printre care se numără și raportul privind starea mediului al Agenției Europene de Mediu (SOER 2020), au subliniat magnitudinea provocărilor care ne așteaptă și nevoia de a acționa urgent. Toate aceste chemări la acțiune iau acum forma unei foi de parcurs strategice: Pactul ecologic european, prezentat de Comisia Europeană, este un început promițător pentru deceniul critic care ne așteaptă.

Citeşte mai mult

Adaptarea la schimbările climatice este esențială pentru viitorul agriculturii din Europa

Valurile de căldură și fenomenele meteorologice extreme din vara trecută au bătut din nou recordurile climatice în Europa, subliniind, din nou, importanța adaptării la schimbările climatice. Ne-am întâlnit cu Blaz Kurnik de la Agenția Europeană de Mediu (AEM), expert în impactul schimbărilor climatice și adaptarea la acestea pentru a discuta despre noul raport al AEM, apărut la începutul lunii, cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii în Europa.

Citeşte mai mult

Realizarea sustenabilității: noile politici europene oferă o oportunitate unică

Ursula von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene, a stabilit prioritățile politice ale echipei sale pentru următorii cinci ani. În centrul programului său se află un Pact ecologic european, care prezintă măsuri mai ambițioase pentru depășirea crizei climatice și a crizei biodiversității. Politicile europene vizează de mult timp combaterea degradării mediului și a schimbărilor climatice, înregistrând până acum atât succese, cât și eșecuri. Cu sprijinul publicului, care solicită din ce în ce mai mult luarea de măsuri, acest nou mandat politic — din care fac parte noua Comisie Europeană și noul Parlament European — reprezintă o șansă unică de extindere și accelerare a unei tranziții ecologice și echitabile în Europa.

Citeşte mai mult

AEM împlinește 25 de ani: valorificarea experienței în vederea realizării sustenabilității în Europa

Cum va arăta mediul în Europa peste 25 de ani? Vom reuși să ne concretizăm viziunea comună privind „o viață bună, în limitele planetei noastre”? Vom fi în măsură să limităm încălzirea globală și să construim orașe rezistente la schimbările climatice, înconjurate de o natură sănătoasă? Europenii sunt din ce în ce mai îngrijorați, după cum au arătat recentele alegeri pentru Parlamentul European. Următoarea generație a Europei reclamă, de asemenea, luarea de măsuri urgente, dar ce impact vor avea cererile lor pentru un viitor sustenabil asupra politicilor socioeconomice și de mediu ale Europei? La cea de-a 25-a aniversare a noastră, reflectăm asupra modului în care cunoștințele și politicile de mediu ale Europei s-au dezvoltat în ultimii 25 de ani și asupra modului în care noi, AEM împreună cu rețelele sale, putem sprijini eforturile în direcția sustenabilității în următorii 25 ani.

Citeşte mai mult

Prevenirea este esențială pentru depășirea crizei deșeurilor de plastic

Deșeurile de plastic rămân o problemă enormă și tot mai stringentă. Dar ce face Uniunea Europeană pentru a o soluționa? Ioannis Bakas, expertul AEM în domeniul prevenirii generării de deșeuri, prezintă pe scurt raportul AEM privind prevenirea deșeurilor de plastic în Europa, care a fost publicat la începutul acestei luni.

Citeşte mai mult

Un mediu sănătos este indispensabil pentru o economie durabilă și o societate echitabilă

Planeta noastră se confruntă cu provocări fără precedent în ceea ce privește mediul și clima, iar cumulate acestea reprezintă o amenințare la adresa bunăstării noastre. Dar încă nu este prea târziu pentru a lua măsuri ferme. Chiar dacă sarcina poate părea intimidantă, avem încă posibilitatea să reversăm unele tendințe negative, să ne adaptăm pentru a minimiza daunele, să refacem ecosistemele esențiale și să protejăm cu mai multă hotărâre ceea ce încă avem. Pentru a ne asigura durabilitatea pe termen lung, este necesar să percepem mediul, clima, economia și societatea ca părți inseparabile ale aceluiași întreg.

Citeşte mai mult

Cum afectează pericolele de mediu grupurile vulnerabile din Europa?

Pentru a proteja mai bine populațiile cele mai vulnerabile din Europa, inclusiv pe cei săraci, persoanele în vârstă și copiii, de pericolele de mediu, cum ar fi poluarea atmosferică și fonică și temperaturile extreme, sunt necesare acțiuni specifice. Aleksandra Kazmierczak, expert în domeniul adaptării la schimbările climatice în cadrul Agenției Europene de Mediu (AEM), explică principalele constatări ale unui nou raport al AEM care evaluează legăturile dintre inegalitățile sociale și demografice și expunerea la poluarea aerului, la zgomot și la temperaturi extreme, pe de altă parte.

Citeşte mai mult

AEM: 25 de ani de dezvoltare a cunoștințelor pentru sprijinirea politicilor europene de mediu

Uniunea Europeană (UE) are unul dintre cele mai ambițioase seturi de obiective de mediu și climatice din întreaga lume, cuprinzând o gamă largă de domenii de politică, de la calitatea aerului, deșeuri și calitatea apei, până la energie și transport. În baza datelor raportate de statele membre, Agenția Europeană de Mediu contribuie la monitorizarea progresului și la identificarea domeniilor în care sunt necesare eforturi suplimentare. De la înființarea sa, în urmă cu 25 de ani, AEM și-a dezvoltat în continuu activitatea privind datele și cunoștințele pentru a sprijini elaborarea politicilor în Europa.

Citeşte mai mult

Mercurul: o amenințare persistentă pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor

Mulți oameni încă asociază mercurul cu termometrele, iar majoritatea știu că este toxic. Din cauza toxicității sale, în Europa mercurul este în curs de a fi eliminat din produse, dar o cantitate foarte mare încă circulă în aer, apă, sol și în ecosisteme. Mai este de actualitate problema mercurului? Și ce măsuri se iau în această privință? L-am intervievat pe Ian Marnane, expert al AEM în materie de utilizare durabilă a resurselor și industrie.

Citeşte mai mult

Înțelegerea complexității schimbărilor climatice și luarea de măsuri corespunzătoare

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale timpurilor noastre. Impactul lor este resimțit la nivel global, afectând oamenii, natura și economia. Pentru a diminua amploarea schimbărilor climatice, trebuie să reducem în mod semnificativ emisiile globale de gaze cu efect de seră. Transpunerea acestui obiectiv global în măsuri concrete necesită înțelegerea sistemului complex de legături dintre emisiile din diferite surse și impactul lor la nivel național și regional, guvernanța globală și potențialele co-beneficii. Agenția Europeană de Mediu face eforturi să îmbunătățească în permanență cunoștințele necesare pentru a concepe măsuri efective pe teren.

Citeşte mai mult

Investiții pentru durabilitate

Comisia Europeană a adoptat recent un pachet de propuneri legislative pentru a stimula finanțarea durabilă în Uniunea Europeană (UE). Propunerile Comisiei au la bază recomandările Grupului de experți la nivel înalt privind finanțarea durabilă, alcătuit din experți din societatea civilă, sectorul financiar, mediul academic și instituții europene și internaționale. Am discutat cu reprezentantul Agenției Europene de Mediu (AEM) în grupul de experți, Andreas Barkman, care se ocupă de consilierea strategică privind schimbările climatice și energia.

Citeşte mai mult

Schimbările de mediu: cunoștințele sunt esențiale pentru atenuarea impactului asupra oamenilor și a naturii

Elaborarea politicii de mediu nu este o sarcină ușoară. Pe de o parte, europenii vor să se bucure de beneficiile pe care le oferă o economie care funcționează bine. Pe de altă parte, există costuri de mediu și de sănătate considerabile care reflectă alegerile noastre în ceea ce privește stilul de viață. O înțelegere sistemică a modului în care natura, economia și sănătatea oamenilor sunt interconectate este esențială pentru identificarea celor mai bune opțiuni de politică disponibile. Scopul Agenției Europene de Mediu este de a susține elaborarea de politici furnizând exact acest tip de cunoștințe.

Citeşte mai mult

Emisiile generate de aviație și transportul aerian și maritim în centrul atenției

Agenția Europeană de Mediu (AEM) a publicat recent raportul său anual intitulat Mecanismul de raportare privind transporturile și mediul (Transport and Environment Reporting Mechanism, TERM), care în acest an vizează aviația și transportul maritim. Cele două sectoare se dezvoltă rapid, ceea ce are impact și asupra mediului, în special sub aspectul emisiilor. Am rugat-o pe Anke Lükewille, expert AEM în poluarea aerului, să ne explice punctele-cheie ale raportului TERM din acest an.

Citeşte mai mult

Mediul înconjurător în Europa: puterea datelor și a cunoștințelor

Europa culege din ce în ce mai multe date, îmbunătățind înțelegerea noastră asupra mediului înconjurător. Datele de observare a Pământului obținute prin programul Copernicus al Uniunii Europene prezintă noi provocări și oportunități de îmbunătățire a cunoștințelor noastre în materie de mediu. Combinând cele mai noi date Copernicus cu baza noastră de cunoștințe existentă, Agenția Europeană de Mediu (AEM) își propune să mobilizeze factorii de decizie și cetățenii din întreaga Europă să ia măsuri pentru a aborda provocările de la nivel local, național și global.

Citeşte mai mult

Monitorizarea progresului Europei privind îndeplinirea obiectivelor în materie de climă și energie stabilite pentru 2020

Uniunea Europeană (UE) s-a angajat să îndeplinească o serie de obiective în materie de climă și de energie care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea eficienței energetice și stimularea utilizării surselor de energie regenerabile. Cum monitorizează AEM progresul statelor membre ale UE pentru îndeplinirea acestor obiective? I-am solicitat doamnei Melanie Sporer, expert al AEM în materie de atenuare a schimbărilor climatice și energie electrică, să explice rolul agenției în cadrul acestei activități. Aceasta a explicat, de asemenea, progresul anual în cel mai recent raport „Tendințe și proiecții”.

Citeşte mai mult

Un aer mai curat aduce beneficii sănătății umane și schimbărilor climatice

Datorită legislației, tehnologiei și renunțării treptate la utilizarea combustibililor fosili cu capacitate de poluare mare în multe țări, calitatea aerului s-a îmbunătățit în Europa în ultimele decenii. Cu toate acestea, există în continuare un număr mare de persoane care sunt afectate în mod negativ de poluarea aerului, îndeosebi în orașe. Având în vedere complexitatea acestui aspect, combaterea poluării aerului impune luarea unor măsuri coordonate la mai multe niveluri. Pentru a asigura implicarea cetățenilor, este esențial ca acestora să li se furnizeze informații de actualitate într-un mod accesibil. Indicele european privind calitatea aerului, lansat recent, realizează exact acest lucru. Îmbunătățirea calității aerului nu ar aduce beneficii doar sănătății umane, ci ar contribui și la abordarea schimbărilor climatice.

Citeşte mai mult

Către un mediu marin sănătos și productiv în Europa și dincolo de granițele ei

Viața marină, clima lumii, economia și bunăstarea noastră socială depind de existența unor mări sănătoase. Chiar dacă s-au observat unele îmbunătățiri, evaluările arată că modul în care sunt exploatate mările Europei este în continuare nesustenabil. Schimbările climatice și concurența pentru resursele naturale adaugă presiuni suplimentare asupra mediului marin. Politicile și măsurile europene ar putea aduce îmbunătățiri mai mari dacă ar fi puse în aplicare printr-o „abordare ecosistemică” și dacă ar fi susținute de un cadru global de guvernanță a oceanelor.

Citeşte mai mult

Substanțele chimice în Europa: înțelegerea impactului lor asupra sănătății umane și asupra mediului

Este un fapt cunoscut că expunerea la substanțe chimice nocive are efecte asupra sănătății umane și asupra mediului. Cu o producție de substanțe chimice în creștere la nivel mondial și cu un proces permanent de dezvoltare și utilizare a unor substanțe noi, cum putem ști ce este considerat sigur? Am discutat cu Xenia Trier, expert în produse chimice la AEM, despre diferite probleme legate de utilizarea sigură a substanțelor chimice în Europa și despre acțiunile pe care le întreprinde UE pentru a reduce potențialele efecte secundare ale acestora.

Citeşte mai mult

Economia circulară în Europa: cu toții avem un rol de jucat

Pentru majoritatea dintre noi, ideea de economie circulară încă reprezintă un concept abstract sau poate chiar îndepărtat în timp. În timp ce ecologizarea (prin sloganul „going green”) devine o temă tot mai populară în întreaga lume, multe persoane încă nu sunt conștiente de schimbările mai mari pe care va trebui să le facem în modul nostru de viață pentru a garanta un viitor durabil și pentru a asigura bunăstarea tuturor pe termen lung.

Citeşte mai mult

Permalinks

Acţiuni asupra documentului