următorul
anteriorul
articole

Article

Interviu – Cum reușește Europa să reducă la zero poluarea?

Schimba limba
Article Publicată 2022-05-02 Data ultimei modificări 2023-03-16
4 min read
Uniunea Europeană a lansat planuri ambițioase pentru a reduce drastic emisiile și poluarea în următoarele decenii. Printre ele se numără Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, lansat recent, care se va concentra pe reducerea poluării aerului, apei și solului până la niveluri care să nu mai fie considerate dăunătoare pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu. Am stat de vorbă cu Ian Marnane, expert al AEM pentru mediu, sănătate și bunăstare. În prezent, acesta lucrează la un viitor raport al AEM privind reducerea la zero a poluării, care urmează să fie publicat în cursul acestui an.

Se vorbește mult despre ambițiile UE pentru 2050, Pactul verde european și atingerea neutralități climatice. Cum se integrează Planul de acțiune al UE privind reducerea la zero a poluării în aceste eforturi?

Pactul verde european se bazează pe o serie de inițiative ambițioase, dintre care Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării este un element important, stabilind o foaie de parcurs pentru prevenirea unui impact semnificativ al poluării asupra sănătății și ecosistemelor.

Planul de acțiune are numeroase sinergii cu alte măsuri de politică din cadrul Pactului verde european, precum Strategia de la fermă la consumator, Planul de acțiune privind economia circulară, Strategia privind biodiversitatea, Strategia tematică pentru protecția solului și Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice. Unul dintre obiectivele-cheie ale planului de acțiune este ca prevenirea poluării să fie integrată în toate domeniile de politică relevante.

Deși schimbările climatice nu se încadrează în mod specific în domeniul de aplicare al Planului de acțiune privind reducerea la zero a poluării, este evident că atingerea obiectivelor planului de acțiune ne va ajuta să ne apropiem de obiectivele de neutralitate climatică, în același fel în care combaterea schimbărilor climatice va contribui la reducerea nivelurilor de poluare.

Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării sprijină, de asemenea, agende internaționale mai ample, precum obiectivele de dezvoltare durabilă pentru 2030 ale Organizației Națiunilor Unite. Recunoaște că poluarea nu se oprește la frontiere și că, de exemplu, obiceiurile noastre de consum și activitățile de gestionare a deșeurilor din Europa influențează nivelurile de poluare pe plan mondial.

Concret, ce presupune Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării?

Este un temă foarte largă și greu de definit, dar unul din obiectivele-cheie este să încurajeze și să promoveze includerea prevenirii poluării în toate politicile relevante ale UE. Alte elemente-cheie ale planului sunt abordarea inegalităților în ceea ce privește expunerea la poluare, o mai bună aplicare și respectare a legislației, acțiuni colective și schimbări în întreaga societate, promovarea unei tranziții globale către reducerea la zero a poluării și dezvoltarea unei abordări mai integrate a monitorizării poluării.

Planul de acțiune recunoaște, de asemenea, că, pentru a realiza aceste ambiții, trebuie să ne asigurăm că măsurile de politică se bazează pe prevenirea poluării la sursă, concepte precum remedierea poluării mediului și eliminarea „la capătul conductei” fiind mai puțin sustenabile ca măsuri pe termen lung.

Planul în sine include o listă cuprinzătoare de acțiuni specifice care trebuie întreprinse pentru a iniția realizarea obiectivului de reducere la zero a poluării (cu termene pentru aceste acțiuni) și, de asemenea, stabilește și definește nouă inițiative „emblematice”. De exemplu, inițiativa emblematică 1 constă în „diminuarea inegalităților în materie de sănătate prin reducerea la zero a poluării”.

Calendarul general al planului de acțiune durează până în 2050. Planul conține însă și o serie de obiective pentru 2030, menite să impulsioneze realizarea obiectivului de reducere la zero a poluării.

Care este rolul AEM în Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării?

Trebuie să fim în măsură să monitorizăm în mod eficace progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea la zero a poluării, ca să putem înțelege unde avansăm, unde sunt mai lente progresele și unde trebuie să mai acumulăm cunoștințe. Acest lucru va contribui la realizarea obiectivelor planului în următorii ani.

Planul de acțiune prevede că AEM și Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene trebuie să realizeze o evaluare prospectivă și de monitorizare a reducerii la zero a poluării. Mai precis, AEM este responsabilă de pregătirea evaluării de monitorizare, prima evaluare urmând să fie realizată la sfârșitul anului 2022, iar o evaluare ulterioară în 2024.

Această evaluare va conține o analiză integrată a tendințelor recente în materie de poluare și va stabili dacă, prin performanța noastră actuală, UE se află într-o poziție bună pentru a îndeplini obiectivele specifice de reducere la zero a poluării pentru 2030, precum și alte obiective actuale de politică. Evaluarea va analiza și fezabilitatea realizării obiectivelor pe termen mai lung pentru 2050.

Cum va monitoriza mai exact AEM progresele înregistrate?

Disponibilă în cursul acestui an, evaluarea noastră va constitui un scenariu de referință față de care să se măsoare progresele viitoare. Raportul se va baza pe „indicatorii” disponibili, care ne furnizează informații despre tendințele recente în ceea ce privește emisiile și impactul poluării. Utilizând aceste informații, vom fi în măsură să oferim o analiză inițială pentru a stabili dacă suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor specifice pentru 2030 și, de asemenea, dacă „direcția noastră de deplasare” în alte domenii este aliniată la obiectivele actuale de politică.

Este important de remarcat că analiza noastră poate, de asemenea, să identifice domeniile în care cunoștințele noastre sunt incomplete și în care trebuie să dezvoltăm informații și indicatori mai buni, pentru a fi utilizați în evaluările viitoare. Vom utiliza și alte surse de informații (precum evaluări sau cercetări specifice, pe țări) pentru a contribui la identificarea problemelor emergente și a oferi alerte timpurii cu privire la principalele aspecte viitoare care trebuie abordate.

O a doua evaluare, care urmează să fie realizată în 2024, se va baza pe raportul din 2022 și va cuprinde indicatori și informații suplimentare disponibile, prin care să înțelegem mai bine modul în care avansăm către obiectivele de reducere la zero a poluării. Această analiză va fi apoi utilizată de Comisia Europeană pentru a elabora note de informare cu privire la politici, cu scopul de a oferi informații și de a direcționa viitoarele politici legate de poluare.

Cât de realist este obiectivul de a ajunge vreodată la un nivel zero de poluare?

Nivelul de ambiție stabilit în Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării este, într-adevăr, foarte ridicat, iar unii pot pune la îndoială posibilitatea de a ajunge la un nivel zero de poluare. Prin ridicarea ștachetei atât de sus, obținem însă o viziune clară asupra nevoii de schimbare sistemică și o abordare mai integrată a combaterii poluării și a impactului său.

Operăm deja dincolo de capacitatea planetei. Poluarea aerului, a solului și a apei are efecte negative semnificative asupra sănătății și ecosistemelor. Studii precum Raportul de evaluare globală privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice, întocmit de către IPBES, arată că activitatea umană actuală are un impact negativ asupra ecosistemelor înseși de care depindem, iar această situație este evident nesustenabilă. Prin urmare, trebuie să depunem eforturi susținute pentru a atinge obiectivele Planului de acțiune privind reducerea la zero a poluării, dacă dorim să devenim o societate mai sustenabilă.

Ian Marnane, EEA environment, health and well-being expert

Ian Marnane
Expert al AEM pentru mediu, sănătate și bunăstare

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tag-uri

Acţiuni asupra documentului