järgmine
eelmine
punktid

Artiklid

Muutke keelt
Artiklid
Menu
Vestlus – EEA uurib üldsuse kokkupuudet bisfenool A-ga

Paljudes plastist ja metallist toidupakendites ja muudes tarbekaupades kasutatava sünteetilise kemikaali bisfenool A (BPA) kasutamine ja sellega kokkupuude valmistab paljudele inimestele kogu Euroopas üha suuremat muret. Arutasime Magnus Løfstedti, EEA kemikaali-, keskkonna- ja terviseeksperdiga hiljuti avaldatud EEA ülevaadet bisfenool A põhjustatud riskide kohta.

Lugege edasi

Juhtkiri Euroopa ettevalmistamine muutuvaks kliimaks

Alates metsa- või maastikutulekahjudest kuni katastroofiliste üleujutusteni kogu Lõuna-Euroopas jääb 2023. aasta suvi meelde äärmuslike ilmastikutingimuste poolest. Kui valmis oleme sellisteks nähtusteks ja nende mõjuks? Pidevad kuumalained, mis mõjutavad miljoneid eurooplasi kogu maailmajaos, ning metsa- või maastikutulekahjud ja äkktulvad, mis mõjutavad paljusid kogukondi, nõuavad veelgi ambitsioonikamaid meetmeid uueks reaalsuseks ettevalmistumiseks, kiirendades samal ajal üleminekut kestlikkusele.

Lugege edasi

Kuidas muuta tekstiilitarbimine ja -tootmine kestlikumaks?

Inimesed on üha teadlikumad mõjust, mida meie tarbimine avaldab loodusele ja kliimale. Üks peamisi tarbimiskategooriaid on rõivad ja muud tekstiiltooted. Vestlesime Euroopa Keskkonnaameti (EEA) ringmajanduse, tarbimise ja tootmise eksperdi Lars Mortenseniga, kes on tegelenud tekstiili ja nende keskkonnamõju hindamisega.

Lugege edasi

Kindel suund ja pühendumus Euroopa kestlikkusele

Aasta 1972: mäletan, et jalutasin koos isaga koju Antwerpeni raamatumessilt ja olime ostnud palju raamatuid. Kolm neist raamatutest on siiani minuga: ohustatud liikide raamat, maailma atlas „Times Atlas of the World“ ja raamat majanduskasvu piirangutest „Limits to Growth“. Aastate jooksul ärgitas isa lakkamatult minu teadmistejanu, mis oli suunatud loodusele, kui meie lähiümbrusest palju suuremale maailmale, ja sellist liiki teadusele, mis avas kriitilisi arutelusid ühiskonna tuleviku üle.

Lugege edasi

Kliima, loodus ja inimesed: meie planeedi ühine tulevik

Panused on suuremad kui kunagi varem. Meie planeet soojeneb ja liigid kaovad ähvardava kiirusega. Kaks ülemaailmset konverentsi on viimase kahe kuu jooksul toonud kogu maailma inimesed kokku ühise teema juurde – kliima ja bioloogiline mitmekesisus. Mõlemad on sama probleemi sümptomid: meie tootmine ja tarbimine ei ole kestlikud. Kuigi läbirääkimised on keerukad, on need konverentsid ülemaailmse teadlikkuse, konsensuse ja kiire tegutsemise jaoks üliolulised.

Lugege edasi

Intervjuu. Tootvad tarbijad ja energiakriis: kodanikud aitavad kaasa Euroopa energiasüsteemi ümberkujundamisele

Kes on energiat tootvad tarbijad ja mis on nende roll taastuvenergia kasutamise edendamisel kogu Euroopas? Kohtusime EEA energia- ja keskkonnaeksperdi Javier Esparragoga, et rääkida sellest, kuidas saavad kodanikud, asutused ja ettevõtted aidata lahendada praegust energiakriisi, hakates tootvateks tarbijateks, kes toodavad ja tarbivad taastuvenergiat. EEA avaldas kuu alguses aruande, milles antakse ülevaade taastuvenergiat tootvate tarbijate rollist ning sellest parema ja odavama tehnoloogia tekke järel üha enam levivast tavast ja seda edendavast poliitikast.

Lugege edasi

Suvi 2022: mitu kriisi korraga

Näib, et praegu järgneb üks kriis teisele – pandeemia, kliimamuutustest tingitud äärmuslikud kuumalained ja põud, samuti inflatsioon, sõda ja energiakriis. Tõenäoliselt iseloomustavad saabuvat talve ebakindluse jätkumine, väga volatiilsed hinnad maailmaturgudel, näiteks energia- ja toiduhinnad, mis mõjutavad mõnda riiki ja elanikkonnarühma teistest rohkem. Nende kriiside lahendamine, eelkõige pikas perspektiivis, nõuab järjekindlat poliitikakohustuse võtmist ja investeerimist kestlikkusse, et tugevdada meie ühiskonna vastupanuvõimet.

Lugege edasi

Transpordi kestlikumaks muutmine Euroopas

Transport ühendab inimesi, kohti, kultuure ja majandust, kuid avaldab ka suurt survet keskkonnale ja kliimale. Rääkisime kahe Euroopa Keskkonnaameti (EEA) transpordi- ja keskkonnaeksperdiga, Rasa Narkeviciute ja Tommaso Selleriga, Euroopa transpordisüsteemi kestlikumaks muutmisega seotud probleemidest ja võimalustest ning hiljuti avaldatud aruandest.

Lugege edasi

Tervis tähelepanu keskmes: liikumine nullsaaste poole tähendab tervemat elu Euroopas

Keskkonnasaaste mõjutab meie tervist ja elukvaliteeti. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) hinnangud toovad esile seda mõju ja võimalikke eeliseid, mida tagab puhtam keskkond. Iga meetmega, mida võtame Euroopa nullsaaste saavutamiseks, saame ära hoida teatud vähijuhtumeid ja parandada elukvaliteeti.

Lugege edasi

Intervjuu – Kuidas saavutab Euroopa nullsaaste?

Euroopa Liit on alustanud ambitsioonikate kavadega, et järgmiste aastakümnete jooksul oluliselt vähendada heitkoguseid ja saastet. Üks neist on hiljuti alanud nullsaaste tegevuskava, mis keskendub õhu-, vee- ja pinnasereostuse vähendamisele tasemeni, mida ei peeta enam inimtervist ega keskkonda kahjustavaks. Kohtusime EEA keskkonna-, tervise- ja heaolueksperdi Ian Marnane’iga. Praegu koostab ta EEA järgmist nullsaaste aruannet, mis avaldatakse käesoleval aastal.

Lugege edasi

Solidaarsus Euroopas sõja ajal

Venemaa sõjaline agressioon Ukrainas muutis ukrainlaste elu päevapealt. Selle põhjendamatu sõja mõju tuntakse peale Ukraina ka mujal ning see mõjutab kõiki meid aastaid ja isegi põlvkondi.

Lugege edasi

Solidaarsus on võti COVID-19st taastumiseks ja paremaks, kestlikuks tulevikuks

2021. aastat iseloomustas COVID-19 ja kliimamuutuste mõju. Energiahindade tõusu ja tervishoiuprobleemide ajal nõuab Euroopa taastumine 2022. aastal raskeid otsuseid. Viivitused või tagasihoidlikkus toovad pikemas perspektiivis tõenäoliselt suuremaid sotsiaalseid ja majanduskulusid. Sotsiaalse ebavõrdsuse käsitlemine praeguses üleminekus kestlikkusele on meie kõigi parema tuleviku võti.

Lugege edasi

Lääne-Balkani riigid on Euroopa Keskkonnaameti väärtuslikud partnerid keskkonna- ja kliimaprobleemide lahendamisel

Euroopa Keskkonnaamet teeb koostööd paljude riikidega, sealhulgas Lääne-Balkaniga. Kuidas edendab see koostöö ELi keskkonnategevust ja kuidas saavad sellest kasu Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Põhja-Makedoonia ja Kosovo? Arutasime koordineerimise, võrgustike ja strateegiaprogrammi juhi Luc Basiga, kuidas teeb EEA nende riikidega koostööd keskkonna parendamisel.

Lugege edasi

Ühised jõupingutused meretranspordi- ja keskkonnaalaste teadmiste parandamiseks

Euroopa Keskkonnaamet (EEA) ja Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) avaldasid hiljuti Euroopa meretranspordi keskkonnaaruande, mis sisaldab Euroopa meretranspordi keskkonnamõju ühist hinnangut. Vestlesime EEA vee- ja merendusküsimuste töörühma juhataja Stéphane Isoardiga, kes juhatas EEA aruande koostanud meeskonda.

Lugege edasi

Kestlikud linnad: Euroopa linnamaastike muutmine

Euroopa on seadnud kaugelevaatavad keskkonna- ja kliimaeesmärgid alates CO2-neutraalsusest ja ringmajandusest kuni puhtama õhu ja transpordini. Linnad, kus enamik eurooplasi elab, peavad mängima otsustavat rolli Euroopa kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. Küsimus on selles, kuidas muuta linnad kestlikeks?

Lugege edasi

Organisatsioonide keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamine

Lisaks usaldusväärse teabe pakkumisele keskkonna ja kliima kohta teeb Euroopa Keskkonnaamet (EEA) tööd ka selleks, et parandada organisatsioonina oma keskkonnategevuse tulemuslikkust. Tegime intervjuu Melanie Sporeriga, kes koordineerib EEAs seda tegevust, kasutades keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi.

Lugege edasi

Elamine mitme kriisiga olukorras: tervise-, loodus-, kliima- ja majanduskriis või lihtsalt süsteemne kestlikkuse puudumine?

Kõikjal maailmas, alates poliitikakoridoridest kuni akadeemiliste platvormideni, räägitakse ülemaailmsetest kriisidest – tervisekriisist, majandus- ja finantskriisist ning looduskriisist. Lõppkokkuvõttes on need kõik sama probleemi sümptomid: meie tootmine ja tarbimine ei ole kestlikud. COVID-19 šoki tõttu ilmnes lihtsalt meie maailmamajanduse ja ühiskonna – koos kogu nende ebavõrdsusega – süsteemne haprus.

Lugege edasi

Kuidas kohanevad Euroopa linnad kliimamuutustega ja liiguvad kestliku tuleviku poole?

Kliimamuutuste mõjuga kohanemine on üks Euroopa Liidu prioriteetidest. Mis ajendab linnu võtma kaalukaid meetmeid selle mõju leevendamiseks ning muutma linnakeskused säilenõtkemaks ja kestlikumaks? Küsisime Euroopa Keskkonnaameti (EEA) kestliku linnaarengu eksperdilt Ivone Pereira Martinsilt, kuidas amet sellele tähtsale tööle kaasa aitab.

Lugege edasi

Muudame Euroopa 2050. aastaks tervislikumaks, puhtamaks ja säilenõtkemaks

Aasta pärast COVID-19 pandeemia algust, võideldes ikka veel selle tagajärgedega, jätkab Euroopa poliitikapakettide väljatöötamist, et saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe ambitsioonikad eesmärgid. On väga oluline, et Euroopa jätkaks nende eesmärkide poole liikumist ning meil oleks 2050. aastaks säilenõtke ühiskond, mis põhineks solidaarsusel ja tagaks kõigile tervisliku elukeskkonna.

Lugege edasi

Tervis ja keskkond, sh õhu- ja mürasaaste – Euroopa Keskkonnaameti töö lähivaates

Õhu- ja mürasaaste ning kliimamuutuste mõjud on peamised riskid, mis ohustavad iga päev eurooplaste tervist ja heaolu. Rääkisime õhusaaste, keskkonna ja tervise töörühma juhi Catherine Ganzlebeni, Euroopa Keskkonnaameti õhukvaliteedi ekspert Alberto Gonzáleze ja Euroopa Keskkonnaameti mürasaaste ekspert Eulalia Perisega, et saada lisateavet, kuidas amet suurendab teadmisi selles olulises töövaldkonnas.

Lugege edasi

Permalinks

Tegevused dokumentidega