seuraava
edellinen
kohdat

Artikkelit

Vaihda kieli
Artikkelit
Menu
Haastattelu – EEA tarkastelee ihmisten altistumista bisfenoli A:lle

Monissa muovisissa ja metallisissa elintarvikepakkauksissa ja muissa kulutustavaroissa käytetyn synteettisen kemikaalin, bisfenoli A:n (BPA), käyttö ja ihmisten altistuminen sille on kasvava huolenaihe eri puolilla Eurooppaa. Tapasimme kemikaaleihin, ympäristöön ja terveyteen perehtyneen Euroopan ympäristökeskuksen asiantuntijan Magnus Løfstedtin ja keskustelimme äskettäin julkaistussa Euroopan ympäristökeskuksen katsauksessa esitetyistä bisfenoli A:n riskeistä.

Lue lisää

Pääkirjoitus – Eurooppa valmistautuu muuttuvaan ilmastoon

Kesä 2023 muistetaan eteläisen Euroopan äärimmäisistä sääilmiöistä, jotka käsittivät niin maastopaloja kuin katastrofaalisia tulvia. Kuinka valmiita olemme kohtaamaan tällaisia tapahtumia ja niiden vaikutuksia? Jatkuvat helleaallot vaikuttavat miljooniin eurooppalaisiin eri puolilla maanosaa. Useita yhteisöjä koettelevat maastopalot ja äkkitulvat vaativat vieläkin kunnianhimoisempia toimia, jotta voidaan toimia uusien realiteettien mukaisesti ja nopeuttaa siirtymistä kohti kestävää kehitystä.

Lue lisää

Miten tekstiilien kulutuksesta ja tuotannosta voidaan tehdä kestävämpää?

Ihmiset ovat entistä tietoisempia siitä, miten kulutuksemme vaikuttaa luontoon ja ilmastoon. Yksi keskeisistä kulutuskohteista on vaatteet ja muut tekstiilit. Haastattelimme Euroopan ympäristökeskuksen kiertotalouden, kulutuksen ja tuotannon asiantuntijaa Lars Mortensenia, joka on ollut mukana useissa tekstiileistä ja niiden ympäristövaikutuksista tehdyissä arvioissa.

Lue lisää

Määrätietoinen ja sitoutunut kestävään Eurooppaan

Vuosi 1972: Muistan, kuinka kävelimme isäni kanssa kotiin Antwerpenin kirjamessuilta suuren kirjapinon kanssa. Kolme niistä kirjoista teki minuun vaikutuksen: kirja uhanalaisista lajeista, Times Atlas of the World -karttakirja ja Kasvun rajat (Limits to Growth). Vuosien mittaan isä rohkaisi kiinnostustani luontoon, paljon lähiympäristöämme laajempaan maailmaan ja sellaiseen tieteeseen, joka kävi kriittistä keskustelua yhteiskunnan tulevaisuudesta.

Lue lisää

Maapallon tulevaisuus on ilmastossa, luonnossa ja ihmisissä

Pelissä on nyt enemmän kuin koskaan ennen. Planeettamme lämpeneminen ja lajikato ovat hälyttäviä. Viime kuukausina järjestetyt kaksi maailmanlaajuista konferenssia kokosivat ihmisiä eri puolilta maailmaa käsittelemään kaikille yhteistä aihetta: ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta. Molempiin liittyvät haasteet ovat seurausta samasta ongelmasta eli tuotannon ja kulutuksen kestämättömyydestä. Vaikka neuvottelut ovat monimutkaisia, ne ovat ratkaisevan tärkeitä maailmanlaajuisen tietoisuuden, yhteisymmärryksen ja kiireellisten toimien kannalta.

Lue lisää

Haastattelu – Tuottajakuluttajat ja energiakriisi: kansalaiset Euroopan energiasiirtymää edistämässä

Keitä energian tuottajakuluttajat ovat, ja millainen rooli heillä voi olla uusiutuvan energian käytön edistämisessä eri puolilla Eurooppa? Keskustelimme Euroopan ympäristökeskuksen energia- ja ympäristöasiantuntija Javier Esparragon kanssa siitä, miten kansalaiset, instituutiot ja yritykset voivat auttaa nykyisen energiakriisin ratkaisemisessa ryhtymällä tuottajakuluttajiksi, jotka sekä tuottavat että käyttävät uusiutuvaa energiaa. Euroopan ympäristökeskus julkaisi aiemmin tässä kuussa raportin, jossa esitetään yleiskatsaus uusiutuvan energian tuottajakuluttajien roolista ja sen yleistymisestä paremman ja edullisemman teknologian ja sitä edistävän politiikan seurauksena.

Lue lisää

Kesää 2022 leimasivat monenlaiset kriisit

Pandemia, ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärimmäiset helleaallot ja kuivuus, inflaatio, sota ja energiakriisi – nämä kriisit ovat toinen toisensa jälkeen koetelleet kansalaisia. Tulevaa talvea leimannee jatkuva epävarmuus ja huomattava epävakaus maailmanmarkkinoilla, kuten energia- ja elintarvikemarkkinoilla. Ne vaikuttavat joihinkin maihin ja ryhmiin muita enemmän. Näiden kriisien ratkaiseminen edellyttää erityisesti pitkällä aikavälillä järkkymätöntä poliittista sitoutumista ja investointeja kestävyyteen yhteiskuntiemme kriisinkestävyyden vahvistamiseksi.

Lue lisää

Kestävämpää liikennettä Euroopassa

Liikenne yhdistää ihmisiä, paikkoja, kulttuureja ja talousalueita mutta se myös kuormittaa huomattavasti ympäristöä ja ilmastoa. Keskustelimme kahden Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) liikenne- ja ympäristöasiantuntijan, Rasa Narkeviciuten ja Tommaso Sellerin, kanssa Euroopan liikennejärjestelmän kestävyyden parantamiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista sekä äskettäin julkaisemastamme raportista.

Lue lisää

Terveys ennen kaikkea – siirtyminen kohti saasteetonta Eurooppaa merkitsee terveempää elämää

Ympäristön pilaantuminen vaikuttaa terveyteen ja elämänlaatuun. Euroopan ympäristökeskuksen arvioinneissa on korostettu näitä vaikutuksia ja mahdollisia hyötyjä, joita voisimme saada puhtaammasta ympäristöstä. Voimme muun muassa ehkäistä syöpää sekä yleisesti parantaa elämänlaatuamme kaikilla toimilla, jotka edistävät nollapäästötavoitteen saavuttamista Euroopassa.

Lue lisää

Haastattelu – Miten Euroopasta saadaan saastuttamaton?

Euroopan unionilla on kunnianhimoisia suunnitelmia päästöjen ja saastumisen merkittävästä vähentämisestä tulevina vuosikymmeninä. Äskettäin käyttöön otettiin saasteettomuustoimintasuunnitelma, jossa keskitytään ilman, veden ja maaperän pilaantumisen vähentämiseen tasolle, jota ei pidetä haitallisena ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Keskustelimme aiheesta Euroopan ympäristökeskuksen ympäristö-, terveys- ja hyvinvointiasiantuntija Ian Marnanen kanssa. Hän valmistelee parhaillaan Euroopan ympäristökeskuksen tulevaa saasteettomuusraporttia, joka on määrä julkaista myöhemmin tänä vuonna.

Lue lisää

Eurooppa on solidaarinen sodan aikana

Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan muutti ukrainalaisten elämän hetkessä. Tämän oikeuttamattoman sodan vaikutukset tuntuvat vuosia paitsi Ukrainassa myös sen rajojen ulkopuolella ja ulottuvat jopa tuleviin sukupolviin.

Lue lisää

Yhteisvoimin lisää tietoa meriliikenteestä ja ympäristöstä

Euroopan ympäristökeskus (EEA) ja Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) julkaisivat äskettäin Euroopan meriliikenteen ympäristöraportin (EMTER), joka on yhteinen arviointi Euroopan meriliikenteen ympäristövaikutuksista. Haastattelimme EEA:n vesiasioita ja mereen liittyviä kysymyksiä käsittelevän ryhmän päällikköä Stéphane Isoardia, joka johti raportin laatimiseen osallistunutta EEA:n työryhmää.

Lue lisää

Kestävät kaupungit: Euroopan kaupunkiympäristön muuttaminen

EU on asettanut kunnianhimoisia ympäristö- ja ilmastotavoitteita hiilineutraaliudesta kiertotalouteen ja puhtaammasta ilmasta puhtaampaan liikenteeseen. Suurin osa eurooppalaisista asuu kaupungeissa. Siksi niillä on oltava ratkaiseva rooli EU:n kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Miten kaupungeista voidaan siis tehdä kestäviä?

Lue lisää

Elämää kriisien keskellä – keskiössä terveys, luonto, ilmasto, talous vai yksinkertaisesti kokonaisvaltainen kestämättömyys?

Politiikan käytäviltä aina akateemisille foorumeille keskustelua maailmanlaajuisista kriiseistä käydään ympäri maailman: aiheina ovat niin terveyskriisit, talous- ja rahoituskriisit, ilmastokriisit kuin luontokriisitkin. Viime kädessä ne ilmentävät kaikki samaa ongelmaa eli kestämätöntä tuotantoa ja kulutusta. Covid-19-kriisi on kuitenkin paljastanut maailmantalouden ja yhteiskunnan eriarvoisuudesta kumpuavan järjestelmien heikkouden.

Lue lisää

Parempaa ympäristönsuojelua organisaatioissa

Sen lisäksi, että Euroopan ympäristökeskus (EEA) tarjoaa luotettavaa tietoa ympäristöstä ja ilmastosta, se pyrkii parantamaan myös organisaationsa ympäristönsuojelun tasoa. Haastattelimme Melanie Sporeria, joka koordinoi näitä toimenpiteitä EEA:ssa. Siihen käytetään EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS).

Lue lisää

Kohti terveempää, puhtaampaa ja muutosjoustavaa Eurooppa vuonna 2050

Euroopassa on eletty jo vuoden ajan covid-19-pandemian ja sen vaikutusten kanssa, mutta samalla Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyvien toimenpidepakettien kunnianhimoisia tavoitteita on viety eteenpäin. On tärkeää pysyä tavoitteissa ja varmistaa, että Eurooppa on vuonna 2050 palautumiskykyinen ja solidaarinen sekä tarjoaa kansalaisilleen myös terveellisen ympäristön.

Lue lisää

Miten Euroopan kaupungeissa on edistytty ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja kestävään tulevaisuuteen siirtymisessä?

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen on Euroopan unionille ensisijaisen tärkeä tavoite. Miten kaupungit saadaan toteuttamaan tärkeitä toimenpiteitä, joilla näitä vaikutuksia lievennetään ja parannetaan kaupunkialueiden kestävyyttä ja kykyä sietää ilmastonmuutosta? Kysyimme Euroopan ympäristökeskuksen kaupunkien kestävän kehityksen asiantuntijalta Ivone Pereira Martinsilta, mitä virasto tekee auttaakseen tässä ensiarvoisessa työssä.

Lue lisää

Terveyttä ja ympäristöä sekä ilman- ja melusaastetta koskeva EEA:n työ valokeilassa

Ilmansaaste, melusaaste ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat keskeisiä riskejä eurooppalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Selvitimme Catherine Ganzlebeniltä, Alberto Gonzálezilta ja Eulalia Perisiltä, mitä EEA tekee lisätäkseen tietämystä näistä tärkeistä aiheista. Catherine Ganzleben on ilmansaasteita, ympäristöä ja terveyttä käsittelevän ryhmän päällikkö, Alberto González ilmanlaatuasiantuntija ja Eulalia Peris melusaasteasiantuntija.

Lue lisää

Euroopan ympäristökeskuksen ja Eionetin strategia 2021–2030: Tiedon tarjoaminen Euroopan unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi

Yhteinen strategiamme osoittaa kulkusuuntamme. Se esittelee uuden tavan työskennellä yhdessä ja luoda tietämystä – entistä ketterämmin, responsiivisemmin, ennakoivammin, toteuttamiskelpoisemmin – kohtaamiemme haasteiden ja tulevalla vuosikymmenellä tarvitsemamme tietämyksen mukaisesti.

Lue lisää

Kohti vuoden 2030 Eurooppaa: selviytymiskykyistä luontoa, kestävää taloutta ja terveellistä elämää

Covid-19-pandemia on osoittanut selkeästi, miten hauraita yhteiskuntamme ja taloutemme voivat olla, kun niitä kohtaa merkittävä isku. Ympäristön tilan heikkenemisen ja ilmastonmuutoksen vuoksi tällaisten iskujen odotetaan lisääntyvän ja tulevan entistä ankarammiksi. Epävarma tulevaisuus ja haasteiden moninaisuus pakottavat meidät varmistamaan, että kaikki tänä kriittisenä aikana tekemämme päätökset edistävät yhteiskuntaa ja kestävyyttä koskevien tavoitteidemme saavuttamista.

Lue lisää

Permalinks

tallenna toimenpiteet