Kemikalije u Europi: razumijevanje utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš

Izlaganje opasnim kemikalijama može utjecati na ljudsko zdravlje i okoliš. S obzirom na porast svjetske proizvodnje kemikalija te na razvoj i primjenu novih kemikalija, kako možemo znati koje su kemikalije sigurne? S Xenijom Trier, stručnjakinjom za kemikalije iz Europske agencije za okoliš, razgovarali smo o raznim pitanjima u vezi sa sigurnom upotrebom kemikalija u Europi i mjerama koje EU poduzima radi smanjenja mogućih nuspojava.

Pročitajte više

Kružno gospodarstvo u Europi: svi možemo doprinijeti

Većini je ideja kružnog gospodarstva apstraktan pa čak i stran pojam. Iako je zeleno gospodarstvo sve popularnija tema u svijetu, mnogi još uvijek nisu svjesni da ćemo morati znatno promijeniti svoj stil života ako želimo osigurati održivu budućnost i dugoročno blagostanje.

Pročitajte više

Kvaliteta zraka i dalje je aktualna tema za mnoge stanovnike Europe

Prošlog je mjeseca Europska agencija za okoliš (EEA) objavila svoje najnovije izvješće „Kvaliteta zraka u Europi” kojim se pokazalo da se unatoč činjenici što se kvaliteta zraka polako poboljšava, onečišćenje zraka, u kontekstu okoliša i njegovog utjecaja na zdravlje, i nadalje ostaje najveća pojedinačna opasnost za zdravlje u Europi. Razgovarali smo s Albertom Gonzálezom Ortizom, stručnjakom agencije EEA za kvalitetu zraka, o zaključcima iznesenim u izvješću i o tome kako tehnologije koje koriste satelitske snimke mogu pomoći u unapređenju istraživanja kvalitete zraka.

Pročitajte više

Financiranje u području klime: resursi za Europu s niskim udjelom ugljika, otpornu na klimatske promjene

Naša se klima mijenja. Moramo smanjiti emisije stakleničkih plinova kako bismo ograničili brzinu klimatskih promjena i istovremeno poduzeti mjere koje će nam pomoći pripremiti se za postojeće i buduće učinke. Oba ova smjera djelovanja zahtijevaju dosad neviđeno preusmjeravanje ulaganja. To je potvrđeno i na klimatskim konferencijama u Parizu, te nedavno u Marrakeshu. Financijski sektor može imati i imat će vrlo važnu ulogu u podršci europskim tranzicijama prema društvu s niskim udjelom ugljika i otpornom na klimatske promjene.

Pročitajte više

Električna vozila: ususret održivom sustavu mobilnosti

Moderno društvo ovisi o kretanju robe i ljudi, no današnji prijevozni sustavi imaju negativan učinak na zdravlje ljudi i okoliš. Razgovarali smo s Magdalenom Jóźwickom, voditeljicom projekta za izradu nadolazećeg izvješća o električnim vozilima, o ekološkim prednostima i izazovima korištenja električne energije kao alternative konvencionalnim gorivima za vozila.

Pročitajte više

Nakon Pariza: ostvarenje cilja o niskougljičnom gospodarstvu

Svijet je prošloga prosinca u Parizu postavio ambiciozan cilj: ograničenje porasta prosječne globalne temperature na razini znatno nižoj od 2 stupnja, s ciljem ograničavanja porasta na razini od 1,5 stupnjeva iznad razine iz predindustrijskog doba. Na sastanku na vrhu skupine G20 održanom ranije ovoga mjeseca, Kina i Sjedinjene Američke Države najavile su da će se službeno obvezati na pristupanje Sporazumu iz Pariza. To je velik napredak u međunarodnim nastojanjima za smanjenjem emisija stakleničkih plinova i ograničavanjem globalnog zagrijavanja. Međutim, trenutačne obveze smanjivanja koje su države potpisnice preuzele za sada nisu dostatne za postizanje tog ambicioznog cilja.

Pročitajte više

Obnovljiva energija: ključ niskougljične budućnosti Europe

Budućnost obnovljivih izvora energije obećavajuća je zbog njihove sve važnije uloge u nastojanjima Europe da smanji ovisnost o fosilnim gorivima. O nadolazećim mogućnostima i izazovima čiste energije razgovarali smo s Mihaijem Tomescuom, stručnjakom za energiju u Europskoj agenciji za okoliš.

Pročitajte više

Razumijevanje okolišnih problema u budućnosti

Informacije koje moraju prenositi podaci o okolišu znatno su se mijenjale u posljednja četiri desetljeća. Složena priroda degradacije okoliša zahtjeva sustavniju analizu i odgovarajuće podatke koji će je poduprijeti. Stoga rad Europske agencije za okoliš posljednjih godina sve više obuhvaća sustavne analize i u tom smislu nastavit ćemo s identifikacijom novih, zahtjevnih tema i sudjelovanjem u širenju primjerenih znanja.

Pročitajte više

Pomak s gospodarenja otpadom na zeleno gospodarstvo

Naša trenutačna potrošnja resursa nije održiva i time opterećujemo svoj planet. Mjerama koje nadilaze politike o gospodarenju otpadom i usmjeravanjem na ekološki dizajn, inovacije i ulaganja trebamo olakšati prijelaz prema kružnom, zelenom gospodarstvu. Istraživanjima se mogu poticati inovacije ne samo u proizvodnji nego i modelima poslovanja te mehanizmima financiranja.

Pročitajte više

Održivo gospodarenje ključno za zdravlje šuma u Europi

Šume u Europi pružaju nam neophodne resurse: čist zrak, čistu vodu, prirodno skladište ugljika, drvnu građu, hranu i druge proizvode. One su stanište za mnoge biljne i životinjske vrste. O izazovima s kojima se europske šume suočavaju razgovarali smo s Annemarie Bastrup-Birk, stručnjakinjom za šume i okoliš pri Europskoj agenciji za okoliš.

Pročitajte više

Može li se prijevozni sektor konačno suočiti s problemom svojeg utjecaja na okoliš?

U kontekstu nedavne objave EEA-ina godišnjeg mehanizma za izvješćivanje o prometu i okolišu (TERM) za 2015. te u kontekstu međunarodne pozornosti trenutačno usredotočene na skandal u vezi s emisijama iz vozila, razgovarali smo s EEA-inim koordinatorom za TERM, Alfredom Sánchezom Vicenteom.

Pročitajte više

Sporazum o klimi: u susret svijetu s niskom razinom emisije ugljika i otpornom na klimatske promjene

Sporazum o klimi koji je u Parizu usvojilo 195 zemalja prvi je svjetski i zakonski obvezujući sporazum takve vrste. Sporazum iz Pariza rezultat je mnogih godina priprema, dijaloga i rasta osviještenosti u pogledu potrebe za rješavanjem postojećih i mogućih učinaka klimatskih promjena. On predstavlja golem i obećavajući korak prema izgradnji svijeta s niskom razinom emisije ugljika otpornog na klimatske promjene. Taj sporazum također šalje jasnu poruku tvorcima politika i poduzećima da se odmaknu od fosilnih goriva te da ulažu u čistu energiju i mjere prilagodbe.

Pročitajte više

Propadanje zemljišta i tla zbog ljudskih aktivnosti

Zemljište i tlo ključni su za prirodne sustave i ljudsko društvo, no ljudske aktivnosti prijete funkcioniranju cjelokupnog zemljišta kao resursa, uključujući tlo. Zašto se to događa i što Europa poduzima kako bi to spriječila? Godina 2015. Međunarodna je godina tla, tako da pitanja postavljamo Geertruiju Louwagieju, voditelju projekta za procjenu tla i izvješćivanje u Europskoj agenciji za okoliš.

Pročitajte više

Zelena infrastruktura: bolji život uz rješenja koja se temelje na prirodnim načelima

Zelena infrastruktura pruža privlačna rješenja za okolišne, društvene i gospodarske probleme i kao takva se treba potpuno integrirati u razne domene politike. Dok Europska agencija za okoliš priprema objavu izvješća o ulozi zelene infrastrukture u ublažavanju učinaka vremenskih i klimatskih promjena povezanih s prirodnim nepogodama, razgovarali smo s glavnim autorom Gormom Digeom, voditeljem projekta za teritorijalni aspekt održivog razvitka i okoliša, te s tim povezanu politiku i gospodarsku analizu.

Pročitajte više

Ususret globalnoj održivosti

U kolovozu ove godine, više od 190 zemalja postiglo je konsenzus o programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. Čelnici država će kasnije, tijekom ovog mjeseca, u New Yorku usvojiti taj program, kao i njegove ciljeve održivog razvoja. Za razliku od prethodnih, ti ciljevi održivog razvoja odnose se kako na razvijene zemlje tako i na zemlje u razvoju te su usmjereni na širi raspon tema o održivom razvoju. Mnogi od 17 ciljeva održivog razvoja obuhvaćaju čimbenike povezane s okolišem, korištenjem resursa ili klimatskim promjenama.

Pročitajte više

Prijelaz na zeleno gospodarstvo

Kvaliteta našeg života, zdravlje i radna mjesta ovise o okolišu. Međutim, način i brzina kojom danas iskorištavamo prirodne resurse ugrožavaju našu dobrobit, kao i sposobnost prirode da nas opskrbljuje. Iz temelja moramo promijeniti način proizvodnje, potrošnje i življenja. Moramo učiniti gospodarstvo zelenim, a s prijelazom moramo početi odmah.

Pročitajte više

Otpad: problem ili resurs

Otpad nije samo ekološki problem već predstavlja i gospodarski gubitak. Godišnje Europljani proizvedu u prosjeku 481 kilogram komunalnog otpada. Sve se veći dio tog otpada reciklira ili postaje kompost, a sve se manja količina šalje na odlagalište. Kako promijeniti način proizvodnje i potrošnje da bismo proizvodili sve manje otpada uz istovremenu uporabu svega otpada kao resursa?

Pročitajte više

Gospodarstvo: resursno učinkovito, zeleno i kružno

Naša dobrobit ovisi o uporabi prirodnih resursa. Crpimo resurse i preobražavamo ih u hranu, građevine, namještaj, elektroničke uređaje, odjeću itd. Pa ipak, u svojem smo iskorištavanju resursa brži od prirode i njezine sposobnosti da ih obnovi i opskrbljuje nas. Kako možemo osigurati dugoročnu dobrobit društva? Ozelenjivanje gospodarstva svakako je od velike pomoći.

Pročitajte više

Od proizvodnje do otpada: prehrambeni sustav

Trošimo sve više prirodnih resursa zbog povećanja broja stanovnika, promjene životnog stila i povećanja osobne potrošnje. Za rješavanje pitanja neodržive potrošnje moramo se pozabaviti čitavim sustavom resursa, uključujući metode proizvodnje, obrasce potražnje i opskrbne lance. Ovdje se pobliže bavimo hranom.

Pročitajte više

Zašto kupujemo ono što kupujemo

Potrošači su Europljani svih dobnih skupina. Ono što odlučimo konzumirati i kupiti utječe na to što će se proizvoditi. No kako odlučujemo što ćemo kupiti? Je li riječ o racionalnoj ili impulzivnoj odluci? Upitali smo Luciu Reisch iz poslovne škole u Kopenhagenu o ponašanju potrošača u Europi.

Pročitajte više

Europska agencija za okoliš (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100