sonraki
önceki
öğeler
Haberler Sel, kuraklık ve su kalitesinden kaynaklanan iklim sağlığı riskleri acil eylem çağrısı — 01.07.2024
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün yayımlanan bir rapora göre iklim değişikliği, selleri ve kuraklıkları daha da kötüleştirmekte, su kalitesini düşürmekte ve sağlığımız için giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. Sağlık üzerindeki etkilerin önlenmesi ve azaltılması için uygulamanın hızlandırılmasına ek olarak hükûmetlerin, su idarelerinin ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının çabalarının daha iyi koordine edilmesi acilen gereklidir.
Haberler AB Ajansları: Kimyasalları güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek için daha fazla çalışma gerekli — 15.05.2024
Daha güvenli ve daha sürdürülebilir kimyasallara geçiş bazı alanlarda ilerlerken, diğerlerinde daha yeni başlıyor. Bu, Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından bugün yayınlanan kimyasal kirliliğin nedenleri ve etkilerine ilişkin Avrupa çapında yapılan ilk ortak değerlendirmenin bulgusu. Karşılaştırma, zararlı maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisini azaltmak için hâlâ daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.
Haberler Octet Stream Artık daha döngüsel bir Avrupa’ya geçişi hızlandırmanın zamanı geldi — 10.04.2024
Son beş yılda yasamaya ilişkin atılan adımlara rağmen Avrupa’nın büyük ölçüde doğrusal ve “israfa dayalı” ekonomisini döngüsel bir ekonomiye dönüştürme çabaları, daha fazla cesur eylemde bulunulmasını ve mevcut önlemlerin güçlü bir şekilde uygulanmasını gerektirecek. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından döngüsel ekonomiyle ilgili olarak bugün yayımlanan önemli bir durum değerlendirmesine göre; atıkların büyük ölçüde azaltılması, kaynak kullanımının azaltılmasına öncelik verilmesi, geri dönüşüm oranlarının iyileştirilmesi ve en başından itibaren döngüsellik için tasarlanmış ürünlerin piyasaya sürülmesinin artırılması için kararlı adımlar atılması gerekiyor.
Haberler Avrupa hızla büyüyen iklim risklerine karşı hazırlıklı değil — 15.03.2024
Avrupa dünyanın en hızlı ısınan kıtası. İklim riskleri, enerji ve gıda güvenliğini, ekosistemleri, altyapıyı, su kaynaklarını, finansal istikrarı ve insanların sağlığını tehdit ediyor. Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) bugün yayınlanan değerlendirmesine göre, bu risklerin birçoğu halihazırda kritik seviyelere ulaşmış durumda. Acil ve kararlı adımlar atılmadığı takdirde felakete dönüşebilir.
Haberler Hava kirliliği seviyeleri Avrupa genelinde hâlâ çok yüksek seyrediyor ve en önemli çevresel sağlık riski olmayı sürdürüyor — 12.03.2024
Avrupa'da hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tavsiye ettiği seviyelerin oldukça üzerinde seyrediyor ve sağlığımızı önemli biçimde tehdit ediyor. Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) bugün yayınlanan en son hava kalitesi sağlığı değerlendirmesine göre, ince partikül madde konsantrasyonları hakkında DSÖ tavsiyelerine uyulmuş olsaydı AB genelinde 253.000 ölüm önlenebilirdi. Sağlık etkileri hakkındaki yeni tahminlere göre hava kirliliğine maruz kalmak akciğer kanseri, kalp hastalığı, astım ve diyabet gibi belirli hastalıklara sebep oluyor veya bu hastalıkları ağırlaştırıyor.
Haberler Kirliliğin azaltılması Avrupa'da kalp krizi ve felç vakalarını önemli ölçüde azaltacak — 15.02.2024
Bilimsel kanıtlar, çevresel risklerin Avrupa'daki en yaygın ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarının önemli bir kısmından sorumlu olduğunu gösteriyor. Avrupa Çevre Ajansı tarafından bugün yayınlanan bir analiz, çevre ve kalp-damar hastalıkları arasındaki bağlantıya ilişkin genel bir bakış sunarak, kirliliğin, aşırı sıcaklıkların ve diğer çevresel risklerin ele alınmasının, kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere hastalık yükünü azaltmak adına uygun maliyetli eylemler olduğunu vurguluyor.
Haberler Halkın yaygın olarak kullanılan Bisfenol A'ya maruz kalması kabul edilebilir sağlık güvenliği seviyelerini aşıyor — 01.02.2024
Güncel araştırma verilerine göre nüfusun, Avrupa'da plastik ve metal gıda kaplarından yeniden kullanılabilir su şişelerine ve içme suyu borularına kadar her şeyde kullanılan sentetik kimyasal Bisfenol A'ya (BPA) maruz kalma seviyesi kabul edilebilir sağlık güvenliği seviyelerinin çok üzerinde. Bugün yayınlanan bir Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) brifingine göre bu, milyonlarca insan için potansiyel bir sağlık riski oluşturuyor.
Haberler Avrupa'da biyokütlenin en iyi şekilde nasıl kullanılacağının acilen değerlendirilmesi gerekiyor — 30.01.2024
AB'de biyokütlenin inşaat, enerji, ulaşım, mobilya ve tekstil endüstrileri gibi sektörlerde biyo-bazlı ürünler için kullanılmasının yanı sıra doğanın korunması ve karbon tutumu için saklanmasına yönelik artan ve birbiriyle rekabet eden talepler bulunuyor. Bugün yayınlanan Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) raporu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda biyokütle için öngörülen farklı roller ve gelecekte biyokütle arzında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle biyokütle kullanımlarına öncelik verilmesi yönünde acil bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor.
Haberler Octet Stream AB'nin sera gazı emisyonlarında geçen yıl düşüş yaşandı; ancak, yine de, 2030 hedeflerine ulaşılması için bu yöndeki çabaların hızlandırılması gerekiyor — 22.12.2023
Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) bugün yayınlanan son 'Eğilimler ve Projeksiyonlar' raporundaki tahminlere göre, sera gazı emisyonları geçen yıl Avrupa Birliği genelinde 2021 seviyelerine kıyasla yüzde iki oranında azaldı. Bununla birlikte, emisyon azaltımı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında elde edilen kazanımlara rağmen, rapor, AB'nin iklim ve enerji hedeflerinin karşılanabilmesi için, hızlandırılmış bir eylem sürecine acilen ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor.
Haberler Octet Stream Yaz ne getirebilir? Şiddetli hava koşulları yeni normal mi? — 30.11.2023
Değişen iklim koşullarında Avrupa'da hava koşulları giderek daha şiddetli bir hâl alıyor. Bu yaz sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve orman yangınları açısından neler getirebilir? Geçtiğimiz kış ve ilkbaharda da gördüğümüz üzere genel olarak tahminler kötümser. Avrupa Çevre Ajansı'nın bugün yayımladığı ve iklimle ilgili olarak karşılaştığımız en önemli zorlukları açıklayan şiddetli hava koşulları çalışmasına göre bu durum iklim değişikliğine adaptasyonu ve daha iyi hazırlıklı olmayı çok önemli kılıyor.
Haberler Kimyasal zirai ilaçların etkilerini azaltmak için AB'de daha fazla eyleme ihtiyaç bulunmaktadır. — 14.09.2023
Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) bugün yayımlanan bir brifingine göre, bazı AB Üye Devletlerinde zirai ilaç kullanımının azaltılması yönünde ilerleme sağlanmasına rağmen, zirai ilaç kirliliği insan sağlığı ve çevre için hala önemli riskler arz etmektedir. Bunu tersine çevirmek ve AB'nin sıfır kirlilik hedeflerine ulaşması ve 2030 yılına kadar kimyasal ve daha tehlikeli zirai ilaçların kullanımını ve riskini %50 oranında azaltması için daha fazlasının yapılması gerekmektedir.
Haberler Avrupa genelinde hava kirliliği seviyeleri özellikle çocuklar için hala güvenli değil — 14.09.2023
Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) bugün yayınlanan hava kalitesi değerlendirmelerine göre, çocukların ve gençlerin sağlığını hava kirliliğinin olumsuz etkilerinden korumak için daha fazla şey yapılması gerekiyor. Hava kirliliği, Avrupa'da 18 yaşın altındaki kişilerde yılda 1.200'den fazla erken ölüme neden olmakta ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde hastalık riskini önemli ölçüde artırmaktadır. Geçtiğimiz yıllardaki iyileşmelere rağmen, birçok Avrupa ülkesindeki, özellikle Orta Doğu Avrupa ve İtalya'daki önemli hava kirleticilerinin seviyesi Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık temelli kılavuz ilkelerinin üzerinde kalmaktadır.
Haberler Fotoğraf makinelerinizi hazırlayın! Avrupa Çevre Ajansı, ZeroWaste PIX 2023 fotoğraf yarışmasını başlatıyor — 12.09.2023
Bu yıl Avrupa'nın dört bir yanından fotoğraf sevdalılarını, gündelik yaşamımıza dair hem olumlu açıdan sürdürülebilir hem de olumsuz açıdan sürdürülemez üretim ve tüketim kalıplarını, alışkanlıkları ve davranışları fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirmeye davet ediyoruz. Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) bu yılki fotoğraf yarışması 'ZeroWaste PIX' bugün başladı. Yarışma hepimizi modern yaşam tarzının güncel durumu üzerine düşünmeye davet ediyor.
Haberler Şehirler yenilenebilir enerji alanında, üreten tüketiciler için yeni fırsatlar sunabilir — 30.05.2023
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün yayınlanan bir brifinge göre Avrupa'nın kent merkezleri, vatandaşların üreten tüketiciler olarak yenilenebilir enerji üretmeleri için fırsatlar sunuyor. Şehirler, Avrupa'nın düşük karbonlu bir geleceğe geçişinde kilit bir rol oynayabilir. Kentsel alanlarda tüketiciler tarafından gerçekleştirilecek enerji üretiminin kolaylaştırılması bu sürecin hızlandırılmasına yardımcı olabilir.
Haberler Sıfır kirlilik: 2030 hedeflerine ulaşılması mümkün ancak daha güçlü eylemlere ihtiyaç duyuluyor — 20.03.2023
Avrupa Komisyonu bugün, daha temiz hava, su ve toprak hedefine ulaşılmasını sağlayacak yolları belirleyen ilk Sıfır Kirlilik İzleme ve Genel Görünüm raporunu yayınlıyor. Komisyon raporu, Avrupa Çevre Ajansı'nın izleme değerlendirmesi ile birlikte, AB politikalarının hava kirliliğinin yanı sıra pestisitlerden kaynaklanan kirliliğin azaltılmasına da katkıda bulunduğunu gösteriyor. Ancak gürültü ve besin kirliliği veya kentsel atık üretimi gibi diğer alanlarda sorunlar devam ediyor. Sonuçlar, AB'nin 2030 sıfır kirlilik hedeflerine ulaşması için, yeni kirlilik karşıtı kanunların kabul edilmesi ve mevcut kanunların daha iyi uygulanması yoluyla genel olarak çok daha güçlü bir eylemin gerekli olduğunu gösteriyor.
Haberler AB'de hava kirliliğine bağlı erken ölümler azalmaya devam ediyor, toksik maddelerden arındırılmış bir çevre için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor — 14.03.2023
Avrupa'nın hava kalitesi iyileşmeye devam ediyor ve hava kirliliği sebebiyle erken yaşta ölen veya hastalanan insanların sayısı azalıyor. Ancak Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) bugün yayınlanan analizine göre, hava kirliliği hâlâ Avrupa'daki en büyük çevresel sağlık riskidir ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sağlık temelli yönergelerini karşılamak için daha iddialı önlemlere ihtiyaç vardır.
Haberler AB'nin 2030 yılına kadar gürültü hedefini tutturması mümkün görünmüyor — 09.03.2023
Avrupa Birliği'nde (AB) yaklaşık 18 milyon kişi ulaşımdan kaynaklı gürültüden uzun süreyle rahatsızlık duymaktadır. Avrupa Komisyonu'nun sıfır kirlilik eylem planında, ulaşımdan kaynaklı gürültüden kronik olarak rahatsız olan insan sayısının 2030 yılına kadar 2017 seviyelerine kıyasla %30 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Avrupa Çevre Ajansı'nın bugün yayınlanan değerlendirmesine göre, karayollarındaki trafikten kaynaklanan gürültüye maruz kalan çok sayıda insan sayısını azaltmanın zor olması nedeniyle, daha fazla düzenleme veya mevzuat değişikliği yapılmadan bu hedefe ulaşılması mümkün görünmemektedir.
Haberler 2022 AÇA fotoğraf yarışması: “Well with Nature” — 15.07.2022
Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz? Doğada vakit geçirmekten keyif alıyor musunuz? Her iki soruya da cevabınız “evet” ise Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) “Well with Nature” isimli yeni fotoğraf yarışmasında verilecek nakit ödüllerden birini kazanmak için gereken özelliklere sahip olabilirsiniz. Çektiğiniz en iyi fotoğrafları 1 Ekim 2022’ye kadar bize gönderin.
Haberler Avrupa'daki tüm kanser vakalarının %10'unun nedeni kirliliğe maruz kalma — 28.06.2022
Bugün yayınlanan Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) raporuna göre; hava kirliliği, ikinci el duman (pasif içicilik - pasif olarak maruz kalınan sigara dumanı), radon, ultraviyole radyasyon, amyant, belirli kimyasallar ve diğer kirleticilere maruz kalma, Avrupa'daki tüm kanser vakalarının %10'undan fazlasına neden olmaktadır. İyi haber ise, bu risklerin önlenebilir olmasıdır.
Haberler Avrupa’nın atık üretiminin ekonomik büyümeden ayrıklaştırılması için açık fırsatlar — 31.01.2022
Çoğu Avrupa ülkesinde ve bir bütün olarak AB'de atık üretimi, ekonomiden daha yavaş bir hızla büyümekte. Ancak, yakın zamanda yayımlanan bir Avrupa Çevre Ajansı raporuna göre, toplam atık üretiminin azaltılması genel hedefinin başarılmasına yakın olunduğuna dair hiçbir emare bulunmuyor. Raporun bulguları, tekstili odağına alarak, atıkların daha etkili bir şekilde önlenmesine yönelik fırsatları vurguluyor.
Haberler Avrupa genelinde iklim tehlikelerinin sıklığı ve şiddetinin arttığını gösteren yeni bölgesel genel bakış yayımlandı. — 13.12.2021
Aşırı hava olayları ve diğer iklim tehlikelerinin Avrupa genelinde sıklığı ve şiddeti arttıkça, iklim risklerinin değerlendirilmesi ve uyum planlanması için sağlam bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) etkileşimli yeni raporu, Avrupa'nın farklı bölgelerinde iklim tehlikelerinin nasıl değiştiğine dair güncel bir genel bakış sunuyor.
Haberler Temiz hava, 2019'da AB genelinde en az 178,000 hayat kurtarabilirdi. — 13.12.2021
Hava kirliliği, 2019'da Avrupa'da önemli bir erken ölüm ve hastalık yüküne neden olmaya devam etti. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)’nın bir analizi, hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yakın zamanda önerilen iyileştirici seviyelere doğru getirilmesi suretiyle, ince partikül maddeye maruz kalmanın neden olduğu erken ölümlerin yarısından fazlasının önlenebileceğini gösteriyor.
Haberler Avrupa’da doğa tehdit altında - sorunlar ve çözümleri — 13.12.2021
Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) yürüttüğü çalışma ve yapılan başka değerlendirmeler, Avrupa ekosistemlerinin ciddi tehdit altında olduğunu göstermiştir. Doğanın yüzyıllardır sömürülmesi, Avrupa’nın doğal yaşamı üzerinde olumsuz bir etki bırakmıştır. Koruma altında olan habitat ve türlerin büyük kısmı iyi düzeyde korunamamaktadır. AÇA İşaretler 2021 raporu, Avrupa’da doğal yaşamın karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin genel bir bakış sunuyor ve durumu tersine çevirecek stratejilere dikkat çekiyor.
Haberler AB denizyolu taşımacılığı: Birinci çevresel etki raporu, sürdürülebilirliğe doğru iyi bir gidişat olduğunu bildirmekte ve artan talebe hazırlanmak için daha fazla çabanın gerektiğini doğrulamaktadır — 01.09.2021
Denizyolu taşımacılığı küresel ve Avrupa’daki ticaret ve ekonomide temel bir rol oynamaktadır ve oynamaya devam edecektir. Son yıllarda denizyolu sektörü çevresel etkilerini azaltmak amacıyla önemli önlemler aldı. Küresel sevkiyat hacimlerinde öngörülen bir artış öncesinde, yeni bir rapor AB denizyolu taşımacılık sektörünün çevre üzerindeki etkisinin tam kapsamını ilk defa ortaya çıkarmakta ve sürdürülebilirliğe ulaşmanın önündeki güçlükleri tespit etmektedir.
Haberler İklim değişikliği etkileri ve çözümleri hakkında fotoğraf yarışması — 09.06.2021
İklim değişikliği, toplumlarımızı ve çevremizi pek çok açıdan etkiliyor. İklim değişikliğiyle mücadele, en kötü etkilerini hafifletmek amacıyla emisyonları azaltmayı, durduramayacağımız etkilerine ise uyum sağlamayı gerektiriyor. Bugün başlayan Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) fotoğraf yarışması "Climate Change PIX", katılımcıları iklim değişikliğinin Avrupa'da nasıl göründüğünü ve buna nasıl tepki verdiğimizi tasvir etmeye davet ediyor.
Haberler Motorlu taşımacılık: tren, uçak, karayolu veya gemi- hangisi en yeşil? — 26.03.2021
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün yayınlanan iki ulaşım ve çevre çalışmasına göre; tren yolculuğu, genel olarak Avrupa'daki motorlu yolcu taşımacılığında (sera gazı emisyonları açısından) araba veya uçakla seyahate nazaran en çevre dostu yol olmaya devam etmektedir.
Haberler Gittikçe büyüyen bir çevre ve iklim sorunu olan plastikler: Avrupa bu eğilimi nasıl tersine çevirebilir? — 28.01.2021
Gittikçe artan plastik miktarı, biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisi, iklim değişikliğine katkısı ve bu durumun döngüsel ekonomi bakış açısıyla nasıl ele alınacağı yıllardır Avrupa Birliği’nin politika gündeminde bulunuyor. COVID-19 salgını, denizlerimizdeki maskelerin görüntüleri ve büyük miktardaki tek kullanımlık koruyucu ekipmanların nedeniyle plastik atıklara olan dikkati sadece biraz daha arttırdı. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), bugün yayımlanan döngüsel plastik ekonomisi raporunda plastik kullanımımıza dair döngüsel ve sürdürülebilir bir yaklaşıma geçiş ihtiyacını ve potansiyelini analiz ediyor.
Haberler Octet Stream Son on yılda Avrupa’nın hava kalitesinde kaydedilen belirgin iyileşme ve kirlilikle bağlantılı daha az ölüm — 23.11.2020
Hava kalitesinin daha iyi olması sayesinde Avrupa’da son on yıl içinde erken ölümlerde önemli bir azalma görüldü. Buna rağmen Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) en son resmi verileri, hemen hemen tüm Avrupalıların hava kirliliğine maruz kaldığını ve bu durumun kıtada yaklaşık 400.000 erken ölüme yol açtığını gösteriyor.
Haberler application/x-troff-me Avrupa'da sıfır kirliliğe doğru ilerleme — 21.10.2020
Kirlilik nedir, bizi ve çevreyi nasıl etkilemektedir? Avrupa, kirliliği azaltmak üzere harekete geçmekte olup; Avrupa Komisyonu da, Avrupa Yeşil Anlaşmasının bir parçası olarak, Avrupa için sıfır kirlilik hedefini öne çıkarmaktadır. Bugün yayınlanan yeni bir Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) raporu, Avrupa'daki kirlilik sorununa ve bunun yanı sıra kirliliği temizleme ve önleme fırsatlarına farklı açılardan bakmaktadır.
Haberler Octet Stream En son yapılan değerlendirme, Avrupa'da doğanın ciddi ve devam eden bir düşüşte olduğunu gösteriyor — 19.10.2020
Sürdürülebilir olmayan çiftçilik ve ormancılık, kentsel yayılma ve kirlilik, Avrupa'nın biyolojik çeşitliliğinde şiddetli düşüşe neden olan ve binlerce hayvan türünün ve yaşam alanının varlığını sürdürmesini tehdit eden en büyük baskılardır. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği (AB)’nin doğa direktifleri ve diğer çevre yasaları Üye Devletler tarafından halen uygulanmamaktadır. Avrupa Çevre Ajansı'nın (EEA) bugün yayınlanan 'AB'de doğanın durumu' raporuna göre, korunan yaşam alanlarının ve türlerin çoğu iyi korunmamaktadır ve durumu tersine çevirmek için çok daha fazlasının yapılması gerekmektedir.
Haberler Avrupa'da kirlilik ve iklim değişikliğiyle mücadele, özellikle en savunmasız olan kişilerin sağlık ve refah durumlarını iyileştirecek — 08.09.2020
Hava ve gürültü kirliliği, sıcak hava dalgaları gibi iklim değişikliği kaynaklı etkiler ve tehlikeli kimyasallara maruz kalma Avrupa'da hastalıklara neden olmaktadır. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün yayınlanan önemli sağlık ve çevre değerlendirmesine göre kalitesiz çevre koşulları ölümlerin % 13'üne neden olmaktadır.
Haberler Bu yılın AÇA fotoğraf yarışması için REDISCOVER Nature — 26.06.2020
Nerede olursak olalım, hepimiz doğanın harikalarına hayranlıkla bakıyoruz; hele şimdi daha da çok! Bugün başlayacak Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) yıllık fotoğraf yarışması 'REDISCOVER Nature', sizi doğayla ve çevrenizle olan bağınızı fotoğraflamaya ve paylaşmaya davet ediyor.
Haberler Hemen ve tutarlı bir şekilde eyleme geçilmezse Avrupa'nın denizleri belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalacak — 25.06.2020
Deniz kaynaklarının aşırı kullanımı, kirlilik ve iklim değişikliğinin yol açtığı çok sayıda tehditle karşı karşıya olan Avrupa denizlerini iyi duruma geri getirmek üzere acilen eyleme geçilmesi gerekmekte. Avrupa Çevre Ajansının bugün yayınladığı Avrupa deniz ekosistemleri raporuna göre, onlarca yıllık ihmal ve kötüye kullanımı tersine çevirmek için zamanımız giderek azalmakta.
Haberler Zararlı gürültü kirliliğine maruz kalan Avrupalı sayısının artması bekleniyor — 06.03.2020
Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) bugün yayınlanan çevresel gürültü kirliliği raporuna göre her beş Avrupalıdan en az biri halen sağlık için zararlı olduğu düşünülen gürültü seviyelerine maruz kalmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artması beklenmektedir.
Haberler 2020 yılında Avrupa'da çevrenin durumu: iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği zorluklarla yüzleşmek, bozulmayı tersine çevirmek ve gelecekte için refahı sağlamak için yön değişikliği acilen gerekmektedir. — 04.12.2019
Avrupa, gelecek 10 yıl boyunca biyolojik çeşitlilik kaybının endişe verici oranını, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ve doğal kaynakların aşırı tüketimini ele alacak acil eylem planını oluşturmadan 2030 hedeflerine ulaşamayacak. Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) bugün yayınlanan “Çevrenin Durumu” raporu, Avrupa'nın benzersiz bir ölçek ve aciliyette çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtmektedir. Ancak raporda, sürdürülebilir bir geleceğe geçiş ihtiyacı için toplumsal farkındalığın artması, teknolojik yenilikler, toplumun artan girişimleri ve Avrupa Yeşil Anlaşması gibi AB eylemlerinin hızlandırılması noktaları ele alındığında, umudun hala olduğu da belirtiliyor.
Haberler Octet Stream Avrupa genelinde hava kirliliği hala çok fazla — 29.10.2018
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan güncel veri ve bilgilere göre, yavaşilerlemelere rağmen , hava kirliliği Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü sınırlarını ve kılavuzlarını aşmaya devam ediyor. Hava kirliliği halen insan sağlığı ve çevre için bir tehlike oluşturmaktadır.
Haberler good-news-for-holiday-makers — 29.05.2018
Haberler Fotoğraf yarışması: Suyla ilgili en iyi fotoğraflarınızı bize gönderin — 16.04.2018
Su deyince aklınıza ne geliyor? Bunu bir fotoğraf karesinde yakalayabilir misiniz? Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), en yaratıcı fotoğraflarınızı suyla ilgili bir fotoğraf yarışması olan WaterPIX'e göndermeniz için davet ediyor. En iyi fotoğraflar nakit para ödülü ile ödüllendirilecektir.
Haberler Video yarışması: Çevreci eylemlerinizi paylaşın — 01.12.2017
Bugün işe ya da okula nasıl gittiniz? Arabayla mı , bisikletle mi yoksa toplu taşımayla mı? Her gün çevreyi etkileyebilecek kararlar alıyoruz. Günlük kararlarımızın bazıları, daha temiz ve daha sağlıklı bir çevrede yaşamak için bilinçli çabalardan ibarettir. Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı tarafından düzenlenen ‘I LIVE GREEN (ÇEVRECİ YAŞIYORUM)’ video yarışması, Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşları çevreye katkıda bulunmak için yaratıcılıklarını sergilemeye ve eylemlerini paylaşmaya davet ediyor. En iyi videolar nakit para ödülü ile ödüllendirilecektir.
Haberler Avrupa Hava Kalitesi İndeksi: güncel hava kalitesi bilgileri parmaklarınızın parmağınızın ucunda — 16.11.2017
Bugün Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) ve Avrupa Komisyonu tarafından bugün sunulan yeni Avrupa Hava Kalitesi İndeksi, kullanıcıların Avrupa kentleri ve bölgelerindeki güncel hava kalitesini kontrol etmelerine olanak sağlıyor. Bu İndeks, AÇA üyesi ülkeler için güncelgüncellenen hava kalitesi bilgilerini sağlayan içeren yeni ülke bilgi formunu da eşliğinde içeriyorsunuluyor.
Haberler Avrupa kentlerinde hava kalitesinin iyileştirilmesi sağlık açısından büyük avantajlar sağlayacak — 06.10.2017
Avrupa kentlerinde yaşayan birçok kişi düşük hava kalitesine maruz kalıyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) bugün yayınlanan son tahminleri, ince partikül maddelerin yılda 400.000'den fazla Avrupalının erken ölümüne yol açmaya devam ettiğini gösteriyor. Karayolu taşımacılığı, tarım, güç santralleri, sanayi ve konutlar, Avrupa'da hava kirliliğine neden olan en büyük unsurlardır.
Haberler Octet Stream Doğa sizin için ne anlama geliyor? NATURE@work fotoğraf yarışması başladı — 15.03.2017
Doğa bizi korumak ve gündelik yaşamımızı sürdürebilmemiz için çok çalışıyor. Bu gerçeklik ise genellikle yeterince takdir edilmiyor. Ancak temiz hava, içme suyu, giyim, gıda ve barınak yapmada kullandığımız ham maddeleri sağlama konusunda doğa, hayati bir rol oynuyor. İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmede doğanın üstlendiği diğer faydalar da pek iyi bilinmez. Doğanın yaşamlarımızda sahip olduğu önemli rolü vurgulamak için Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) ‘NATURE@work’ fotoğraf yarışmasıyla sizleri, doğanın hangi açılardan bizlere fayda sağladığını fotoğraf karelerinizde yakalamaya çağırıyor.
Haberler İklim değişikliği, Avrupa'daki ekosistemler, insan sağlığı ve ekonomi için giderek daha ciddi riskler yaratıyor — 25.01.2017
Avrupa Çevre Ajansı’nın bugün yayınladığı rapora göre, Avrupa'nın bölgeleri yükselen deniz seviyeleri ve iklim değişikliğinden kaynaklanan daha sık ve daha şiddetli ısı dalgaları, sel, kuraklık ve fırtınalar gibi aşırı hava koşullarıyla karşı karşıya bulunuyor. Rapor, iklim değişikliği ve Avrupa'daki etkileri hakkındaki son trendleri ve projeksiyonları değerlendirip bu etkileri azaltmak için daha iyi ve daha esnek adaptasyon stratejileri, politikaları ve önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.
Press Release C source code header Avrupa’da çevre 2015: gelecekteki refah; politikalar, bilgi, yatırım ve yenilik alanlarında atılacak cesur adımlara bağlı — 23.02.2015
Avrupa’nın çevre ve iklim politikaları, çevreyi ve hayat kalitesini geliştirirken yenilik, istihdam yaratma ve büyümeyi de harekete geçirerek önemli faydalar sağlamıştır. Bu kazançlara rağmen Avrupa hala bitmek bilmeyen ve büyümeye devam eden çevresel zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorlukların üzerine eğilmek için, çevresel sorunların temel kaynağı olan üretim ve tüketim sistemlerinde kökten değişimler yapılmalıdır.
Press Release Avrupa, bir adım önünde kalabilmek için, iklim değişikliğine adapte olmalıdır — 29.04.2013
Avrupa'nın iklimi ısındıkça, Avrupa'daki şarap üreticilerinin yetiştirdiği üzüm türünü veya üzüm bağlarının yerini değiştirmesi, hatta bazı durumlarda üretimi başka bölgelere taşıması gerekebilir. Bu durum, Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından hazırlanan yeni bir raporda incelendiği üzere, Avrupa ekonomisinin ve toplumunun iklim değişikliğine nasıl adapte olması gerektiğine dair örneklerden yalnızca biridir.
Press Release Trafik kaynaklı kirlilik Avrupa’nın birçok bölgesinde hala sağlığı tehdit ediyor — 26.11.2012
Avrupa’da ulaşım, hava kirleticilerinin zararlı düzeylere ulaşmasından ve AB sera gazı emisyonlarının dörtte birinden sorumludur. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayımlanan en son rapora göre, ortaya çıkan çevresel sorunların birçoğuna, yeni AB hedeflerine ulaşma çabaları artırılırak çözüm bulunabilir.
Press Release Avrupa’da belirgin iklim değişikliği, acil adaptasyon ihtiyacını doğruluyor — 20.11.2012
İklim değişikliği, Avrupa’daki tüm bölgeleri etkilemekte ve toplum ve çevre üzerinde birçok etkiye yol açmaktadır. Avrupa Çevre Ajansı tarafından bugün yayınlanan en son değerlendirmeye göre, gelecekte, büyük olasılıkla yüksek hasar maliyetlerine yol açacak etkilerin ortaya çıkması beklenmektedir.
Press Release Octet Stream Çoğu Avrupalı hâlâ zararlı hava kirleticilere maruz — 25.09.2012
Avrupa'da şehirde yaşayanların neredeyse üçte biri hava kökenli parçacıklı madde (PM) konsantrasyonlarına aşırı şekilde maruz kalmaktadır. Parçacıklı madde, solunum sisteminin hassas kısımlarına nüfuz ettiğinden insan sağlığı açısından en önemli kirleticilerden biridir. AB son on yıllarda asitleşmeye sebep olan hava kirleticilerini azaltma konusunda ilerleme kaydetmiştir; ancak Avrupa Çevre Ajansı (EEA)'nın bugün yayınlanan yeni raporu Avrupa'nın çoğu bölgesinin sürekli olarak açık havada PM konsantrasyonu ve zemin seviyesinde ozon sorunu yaşadığını göstermektedir.
Press Release image/x-jg Avrupa'nın suyu daha verimli kullanması şart — 07.03.2012
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)’nın yeni raporuna göre; ekonominin olumsuz etkilenmemesi için Avrupa’da, suyun verimli kullanılması yönünde harcanan çabaların daha da arttırılması gerekmektedir. Verimsiz su kullanımı, Avrupa'nın üretim ve güvenliğinin iki temel taşı olan ekosistemler ve insanların ihtiyaç duyduğu kaynakları olumsuz etkilemektedir.
Press Release Avrupa taşımacılık sektörü hedefleri karşılamak için azimli olmalıdır — 09.11.2011
Ulaşımda birçok kirletici maddenin emisyonu 2009 yılında azaldı. Ancak bu azalma Avrupa Çevre Ajansinin (AÇA) Ulaşım ve taşımacılık emisyonu hakkındaki en son yıllık raporuna göre ekonomik gerileme nedeniyle geçici bir etki olabilir. Ulaşım ve Çevre Raporlama Mekanizması (UÇRM) ulaşımın çevresel etkilerini araştırmaktadır. Rapor ilk defa Avrupa Komisyonu’nun nakliyeyle ilgili 2011 yol haritasında önerdiği niteliksel hedeflerin tümünü göz önüne almıştır.
Press Release Avrupa çapında yapılan değerlendirmeler soruyor: ‘Su ve yeşil ekonomi hakkında neler biliyoruz?’ — 08.09.2011
Bakanlar, 21-23 Eylül 2011 tarihleri arasında Kazakistan'ın Astana şehrinde düzenlenecek olan yedinci 'Avrupa için Çevre' Bakanlar Konferansında bugün su konuları ve ekonominin daha yeşil hale getirilmesi ile ilgili görüşmek için toplanacaklar. Konferansı desteklemek için Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), çevreyle ilgili bilgilerin ve karar almanın uyumlu hale getirilebilmesini sağlayacak yöntemler öneren yenilikçi bir Değerlendirmelerin Değerlendirmesi raporu sunuyor.
Press Release Octet Stream Kelebekler mi, büyüme mi? Avrupa her ikisine birden sahip olabilir! — 18.11.2010
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Avrupa'da çevrenin nasıl ve neden değiştiğinin ve bu konuda neler yapabileceğimizin kapsamlı bir değerlendirmesi olan ‘Avrupa’da Çevre - 2010 Durum ve Genel Görünüm’ (SOER 2010) raporunun dördüncüsünü bugün yayınladı. SOER 2010'da şu sonuca varılmıştır; Avrupa'nın kaynak verimli bir çevre dostu ekonomiye çevrilmesi için tam bütünleşmiş bir yaklaşım benimsenmesi daha sağlıklı bir çevreye sahip olmamızın yanı sıra, daha yüksek bir refah ve toplumsal bütünlük sağlayacaktır.
Press Release Avrupa’da ulaşım daha yeşil oluyor mu? Kısmen. — 19.04.2010
Teknolojik gelişmeler daha çevre dostu araçların üretilmesine olanak tanırken, giderek artan yolcu sayısı ve mal hacmi daha da uzaklara ulaştırılmakta ve kayıplar kazançları götürmektedir. Uzun dönemli eğilimlerin analizine dayalı yeni bir Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) raporu, Avrupa ulaşım sistemini 2050’ye kadar tanımlayan net bir vizyon ve bunu elde etmeye yönelik tutarlı politikalar için çağrıda bulunmaktadır.
Press Release Biyolojik Çeşitlilik, İklim Değişikliği ve Siz — 18.03.2010
AÇA Signals 2010: insanlar ve çevreleri hakkında öyküler
Press Release Avrupa’nın ulaşım politikasını doğru yöne sürmesi gerekiyor — 26.03.2009
Ulaşım Avrupa’daki sera gazı emisyonlarına, düşük hava kalitesine ve gürültüye ölçüsüz bir katkıda bulunmaya devam etmekte olup, kişileri ve malları taşımak için hala en az verimli yöntemleri kullanmaktadır.
Press Release Avrupa’da kuraklık ve aşırı su kullanımı — 03.03.2009
Golf sahalarından kitaplara, zeytinyağından aşılara kadar, ihtiyacımız olan tüm mallar ve hizmetler, günlük faaliyetlerimizin bir çoğu gibi, hayati bir kaynak gerektirir: su. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayımlanan yeni bir rapor Avrupa’nın pek çok bölgesinde su kullanımının sürdürülebilir olmadığını teyit etmekte ve su kaynakları yönetiminde yeni bir yaklaşıma yönelik öneriler getirmektedir.
Haberler Bir çizgi romanda çevreyi koruyacak gizli ajan olun — 30.04.2008
Çocuklar artık Avrupa Çevre Ajansı’nın 24 dilde yayımlanan yeni ‘Eko Ajanları’ web sitesindeki eko kötüleri kovalayarak çevreyi korumanın yollarını öğrenebilir.
Press Release AB ulaşım ve taşımacılık kaynaklı emisyonları engellemekte başarısız: önemli iyileşmelere ve net hedeflere ihtiyaç var — 11.02.2008
Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayımlanan yeni bir raporda, AB’de taşımacılık sektörünün Avrupa’nın sera gazı emisyonu hedeflerine ulaşmak için sıkı tedbirler uygulaması gerektiği belirtilmektedir.
Press Release Bakanların Pan-Avrupa bölgesinde sağlıklı bir çevre oluşturmak için güçlerini birleştirmeleri gerekiyor — 28.09.2007
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)’nın bugün yayımlanan yeni bir raporuna göre Pan-Avrupa bölgesindeki çevre politikası, bilgi ve uygulamadaki boşluklardan dolayı sekteye uğramaktadır.
Press Release 2005 yılında AB sera gazı emisyonlarında düşüş — 13.06.2007
İklim değişikliğine neden olan sera gazları (SG) emisyonları, Kopenhag’daki Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) hazırladığı Avrupa Topluluğu yıllık SG envanter raporuna göre 2004 ve 2005 yılları arasında düşmüştür.
Press Release Ulaşım yine Kyoto'da sınıfta kaldı — 22.02.2007
Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) geçtiğimiz günlerde Danimarka-Kopenhag'ta yayımladığı yeni raporda, AB’nin, Kyoto iklim değişiklikleri hedeflerini yerine getirmesinde ulaşımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının önemli ancak aşılabilir bir engel olduğu ifade ediliyor.
Press Release Kentsel yerleşimin kırsal alanlara doğru yayılımı – Avrupa’da ihmale uğramış bir çevre sorunu — 22.11.2006
Etkili kentsel planlamanın yönlendirilmesi için gereken AB politikaları
Press Release Troff document Yeni web tabanlı hava kirliliği izleme sistemi — 18.07.2006
Avrupa Çevre Ajansı(AÇA) tarafından geçtiğimiz günlerde Kopenhag’da Ozone Web adıyla tanıtılan yeni internet aracı, ilk kez Avrupa genelinde, ozonun yeryüzü seviyesindeki hareketlerini izleme ve takip etme olanağı sunuyor.
Press Release Troff document Avrupa’nın kıyı şeridi çevresel anlamda ‘geri dönüşü olmayan bir noktaya' doğru ilerliyor. — 03.07.2006
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün Kopenhag’da açıklanan yeni bir rapora göre, Avrupa’nın eşsiz kıyı alanları, kendi popülaritesinin giderek daha da tehlikeli bir hale gelen tehdidi altında.
Press Release Troff document Avrupa'ya göre iklim değişikliği çevreyle ilgili sorunların başını çekiyor — 29.11.2005
Politika yapıcılar, işletmeler ve bireyler çevreyle ilgili çeşitli sorunlar hakkında şimdi harekete geçmezlerse daha sonra ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaklar
Press Release Troff document Akdeniz bölgesinin korunması için çevre yasaları yürürlüğe konmalı — 08.11.2005
Hazırlanan rapor, kirlenme etkisi ile deniz kaynaklarının yanlış kullanılmasına yeni çevresel tehditlerin eklendiğini gösteriyor.
Press Release Troff document 26 Dilde Ücretsiz Çevreci Bilgisayar Oyunu — 25.08.2005
Avrupa'nın her yerinden, artık bilgisayar oyunu oynayarak çevre hakkında bilgi edinmek mümkündür. Merkezi Kopenhag'da bulunan Avrupa Çevre Ajansı, Honoloko isimli bilgisayar oyununu 26 dilde kullanıma sunmuştur. Oyuna, internet üzerinden ücretsiz erişilebilmektedir.
Press Release Troff document AÇA Avrupa'nın değişen çevresinin ilk dijital haritasını kullanıma açıyor — 17.11.2004
Avrupa'nın çevresel yapısında 1990'dan bu yana meydana gelen çok sayıda değişikliğin ilk dijital haritası, politika belirleyicilerinin tarım ve ulaşım gibi alanlardaki kararlarının bölgenin sınırlı arazi kaynaklarını ve daha geniş anlamda çevreyi nasıl etkilediği konusunda sonuçlar çıkarabilmelerini sağlamak üzere bugün kullanıma sunuldu.

Permalinks

Belge İşlemleri