sonraki
önceki
öğeler

Haberler

Zararlı gürültü kirliliğine maruz kalan Avrupalı sayısının artması bekleniyor

Dili değiştir
Haberler Yayınlandı 06.03.2020 Son değiştirilme 24.06.2020
5 min read
Avrupa Çevre Ajansı’nın (AÇA) bugün yayınlanan çevresel gürültü kirliliği raporuna göre her beş Avrupalıdan en az biri halen sağlık için zararlı olduğu düşünülen gürültü seviyelerine maruz kalmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artması beklenmektedir.

AÇA'nın ‘Noise in Europe – 2020’ ('Avrupa'da Gürültü – 2020') adlı yeni raporuna göre Avrupa'da gürültü kirliliğinin ana nedeni karayolu trafiğidirve kentsel bölgelerde büyüme ve artan hareketlilik talepleri nedeniyle gürültü seviyelerinin gelecek on yılda hem kırsal hem kentsel bölgelerde artacağı düşünülmektedir. Çevresel gürültü kirliliğinin diğer ana nedenleri demiryolu, hava taşıtları ve endüstridir.

Rapor, 2012-2017 döneminde gürültü kirliliği eğilimlerinin bir güncellemesinisunmaktadır.. Ayrıca rapor, Avrupa'da gelecek gürültü projeksiyonları ve gürültüye maruz kalmanın sağlık üzerine etkileriyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni kılavuz ilkelerine bağlı sağlık etkileri konusunda bilgi  vermektedir. Rapor, 2014 yılındaki, bir önceki AÇA Avrupa’da gürültü değerlendirmesinden başlayarak gürültüye maruziyeti yönetmek ve azaltmak üzere yapılan eylemleri incelemekte ve Çevresel Gürültü Direktifi ve AB'nin 7. Çevre Eylem Programı (ÇEP) dahil AB yasalarının belirlediği şekilde gürültü kirliliğiyle ilgili AB hedeflerini karşılama yolundaki ilerlemeyi değerlendirmektedir.

Tahmini 113 milyon kişi gündüz, akşam ve gece oluşan en az 55 desibel (dB(A)) değerinde trafik gürültüsü seviyelerinden uzun vadeli olarak etkilenmektedir. Çoğu Avrupa ülkesinde kentsel alanlardayaşayanların %50'sinden fazlası gündüz, akşam ve gece oluşan 55 dB veya üzerindeki karayolu trafiği gürültüsü seviyelerine maruz kalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu seviyede, sağlıkla ilgili etkilerin oluşması olasıdır. AB, 55 desibel üzerindeki gürültü seviyelerine uzun vadeli maruziyeti yüksek kabul etmektedir.


Önemli sağlık etkileri

Gürültüye uzun süreli maruziyetin  önemli sağlık etkileribulunmaktadır. Yeni DSÖ bilgilerine dayanarak AÇA, bu tür maruziyetin Avrupa çapında her yıl 12.000 erken ölüme neden olup 48.000 yeni iskemik kalp hastalığı (kalp damarlarının daralması nedenli) yeni vakaya katkıda bulunduğunu tahmin etmektedir. Ayrıca 22 milyon kişinin bu durumdan kronik olarak önemli ölçüderahatsız olduğu ve 6,5 milyon kişinin de önemli ölçüde kronik uyku bozukluğu yaşadığı tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü kanıtlarına göre, bu sağlık etkileri, AB Gürültü Direktifi’nin belirlediği bildirim eşiklerinin altında oluşmaya başlamakta ve bu nedenle büyük ihtimalle olduğundan düşük tahmin edilmektedir. Ayrıca AB direktifi kapsamında ülkeler tarafından sağlanan bilgiler tüm kentsel alanları, yolları, demiryollarını ve havaalanlarını kapsamamaktadır.

İnsanlara olan etkisi dışında, gürültü kirliliği, hem karada hem sudaki vahşi yaşamı da giderek daha fazla tehdit etmektedir. Gürültü, üreme başarısını azaltabilir ve hayvanlarda ölümü ve daha sessiz alanlara kaçma durumunu arttırabilir.

Ayrıca, 22 milyon kişi yüksek seviyede demiryolu gürültüsü, 4 milyon kişi yüksek seviyede hava taşıtı gürültüsü ve 1 milyonun altında kişi yüksek seviyede endüstriyel gürültüye maruz kalmaktadır.

2020 için AB gürültü hedefine ulaşılamayacak

Avrupa çapında daha fazla sayıda yüksek gürültülü alanın haritalanması ve raporlanması konusunda AB üye devletlerince bir miktar ilerleme sağlandıysa da çevresel gürültüyle ilgili genel politika hedeflerine henüz ulaşılamamıştır. Özellikle, 7. Çevre Eylem Programında 2020 yılı için gürültü kirliliğinin azaltılması ve gürültüye maruziyet açısından DSÖ tarafından önerilen seviyelere doğru ilerlenmesi hedefine ulaşılamayacaktır. Gelecekte kentsel bölgelerdeki büyüme ve artan hareketlilik talepleri nedeniyle gürültü kirliliğinin artacağı düşünülmektedir.

Yasal olarak belirlenmiş 2017 son bildirim tarihinin geçmesine rağmen AB direktifi uyarınca gerekli verilerin %30'undan fazlası halen mevcut değildir. Bu önemli gecikmeler ülkelerin gürültü kirliliğiyle başa çıkmak için gerekli adımları atmamış olabileceğini düşündürmektedir. Rapor ayrıca daha iyi uygulama gerektiğini eklemektedir — ve buhusus, direktifin uygulanmasıyla ilgili yakın zamanlı farklı bir Avrupa Komisyonu değerlendirmesinin sonuçlarını desteklemektedir.

Gürültü seviyelerini azaltmak için eylemler

AÇA raporuna göre, ülkeler, gürültü seviyelerini azaltmak ve yönetmek için çeşitli önlemler almaktadır, ancak bunların olumlu sağlık sonuçları açısından faydalarını değerlendirmek halen kolay değildir. Şehirlerde gürültü seviyelerini azaltmak için en popüler önlemlere örnek olarak eski yolların daha düzgün asfaltla kaplanması, trafik akışlarının daha iyi yönetilmesi ve hız sınırının saatte 30 kilometre ile sınırlandırılması verilebilir. Ayrıca, kişilerin farkındalığını arttırmave bisiklet kullanma, yürüme veya elektrikli araçların kullanılması gibi daha az gürültülü ulaşım araçlarını kullanma gibi insanların davranışlarını değiştirmeye yönelik önlemler bulunmaktadır

Birçokülke, şehir ve bölge, insanların şehir gürültüsünden kaçmak için gidebilecekleri ve çoğu parklar ve diğer yeşil alanlardan oluşan sessiz bölgeler de oluşturmuştur. Rapor, şehir dışında sessiz alanlar oluşturup korumak ve şehirlerde bu alanların erişilebilirliğini arttırmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtmektedir.

AB'nin Çevresel Gürültü Direktifi Hakkında Genel Bilgi

İnsanların gürültüye maruziyeti Çevresel Gürültü Direktifi uyarınca iki bildirim eşiğine göre izlenmektedir; 'rahatsız olma' ile ilişkili gürültü seviyelerine gündüz, akşam ve gece döneminde maruziyeti ölçen bir gösterge (Lgag) ve uykunun bozulmasını değerlendirmek üzere gece dönemi için tasarlanmış bir gösterge (Lgece). Bu bildirim eşikleri DSÖ tarafından önerilen değerlerden yüksektir ve daha sonra belirlenmiş olan daha düşük değerlere göre ilerlemeyi izlemek için mevcutbir mekanizma bulunmamaktadır

 

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage