Transporturile

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2016-06-03
Sectorul transporturilor reprezintă în jur de o treime din consumul final de energie în ţările membre AEM și mai mult de o cincime din emisiile de gaze cu efect de seră. Acesta este de asemenea responsabil de o mare parte a poluării atmosferice în mediul urban, precum şi de poluarea fonică. Mai mult, sectorul transporturilor are un impact semnificativ asupra peisajului, deoarece împarte suprafețele naturale în mici porţiuni cu consecinţe grave asupra plantelor şi animalelor.

Consumul de energie şi emisiile de poluanți de mai multe tipuri din domeniul transportului au scăzut în 2009, dar această reducere poate fi numai un efect temporar al recesiunii economice. Este nevoie de o reorientare amplă a sistemului european de transport, în aşa fel încât emisiile să nu crească, chiar şi în perioadele de creştere economică puternică. Pentru prima dată, Comisia Europeană a propus un obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pentru transport. Pentru atingerea obiectivului de reducere cu 60 % a emisiilor cuprins în Cartea albă „Foaia de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor” din 2011, este necesar ca efortul de integrare a acestei politici să se traducă în acţiuni tangibile și hotărâte în următorii ani. Mecanismul de raportare privind transportul şi mediul (TERM) din 2011 a constituit baza pentru o evaluare anuală a progreselor către atingerea acestor obiective prin introducerea Setului de indicatori fundamentali TERM (TERM-CSI) şi a standardelor de mediu de referinţă pe baza cărora se vor evalua progresele. TERM-CSI-urile vor fi utilizate pentru evaluarea gradului în care UE pune bazele unui transport mai puţin poluant.

Reduceri ale emisiilor de GES din transporturi în 2008 și 2009, în special ca urmare a efectelor recesiunii economice

Emisiile legate de transport, inclusiv transportul maritim internațional și aerian, reprezentau 24% din totalul emisiilor GES din UE în 2009. Noua carte albă privind transportul necesită ca statele membre UE să reducă GES-urile din transport cu 60% până în 2050, în comparație cu nivelurile din 1990. Deoarece emisiile au crescut în realitate cu 27% între 1990 și 2009, UE trebuie să ajungă la o reducere totală de 68 % între 2009 și 2050.

Atingerea obiectivelor de reducere a GES înseamnă concentrarea pe cea mai curată tehnologie posibilă şi pe combustibilii cu conținut redus de carbon, dar şi pe utilizarea celor mai eficiente moduri de transport și eliminarea ineficienţelor economice care provin, printre altele, din costuri externe neacoperite. TERM 2011 ilustrează că au fost obținute creşteri ale eficienței în urma introducerii de limite obligatorii pentru emisiile de CO2 pentru noile autoturisme. Noile autoturisme din 2010 au fost cu aproximativ o cincime mai eficiente decât în 2000. Odată cu reglementarea emisiilor de CO2 convenite în prezent provenite de la autoturisme şi autodube s-a stabilit un curs către un parc auto de vehicule cu emisii reduse. Datele finale privind emisiile de CO2 pentru noile autoturisme (an de raportare 2010) au fost publicate în decembrie 2011, iar primul set complet de date pentru autodube (an de raportare 2012) va fi disponibil în 2013. Conform datelor finale, noile autoturisme devin semnificativ mai eficiente energetic în fiecare an, iar industria auto per ansamblu este pe drumul cel bun către atingerea obiectivelor privind emisiile.

Proporţia în trafic a autoturismelor cu combustibili alternativi a crescut constant, acestea reprezentând în 2009 peste 5% din parcul auto. Majoritatea lor utilizau gaz petrolier lichefiat (GPL), în timp ce vehiculele electrice reprezentau 0,02% din parcul auto total.

Citiţi mai multe despre Schimbările climatice.

Consumul de energie în domeniul transporturilor semnificativ mai mare decât în 1990; dependența de petrol a sectorului transporturilor este nesustenabilă

Consumul anual de energie din transporturi a crescut continuu între 1990 și 2007 în țările membre AEM. Între 2007 şi 2009, cererea totală de energie din partea transporturilor a scăzut cu 4%, dar tendinţa crescătoare s-ar putea uşor relua odată cu creşterea economică.

Atingerea obiectivului european de reducere a CO2 cu 60% până în 2050 în comparație cu 1990 va necesita reducerea cu aproape 70% a consumului de petrol în sectorul de transport. Dependenţa actuală de 96% a sectorului de transport faţă de petrol este nesustenabilă.

Sectorul transporturilor nu este numai cel mai mare consumator de energie, ci şi sectorul cu cea mai rapidă rată de creştere în ceea ce priveşte tendinţele de consum. În ultimii ani, consumul de energie din transporturi a scăzut mai puţin decât în alte sectoare şi, prin urmare, proporţia sa a continuat să crească; ajungând la 33% în 2009 pentru UE-27 (inclusiv transportul aerian internaţional, dar fără transportul maritim internaţional).

Preţurile combustibilului nu transmit semnale puternice de încurajare a alternativelor mai eficiente de transport. Preţul mediu real (nivelul preţului din 2005) al benzinei fără plumb era de 1,14 EUR pe litru în iunie 2011, în termeni reali, cu 15% mai mare decât în 1980.

Citiţi mai multe despre Energie.

La majoritatea poluanților atmosferici din transporturi emisiile au scăzut începând din 1990

Începând din 1990, s-au înregistrat progrese importante cu privire la reducerea emisiilor multor poluanţi atmosferici din sectorul transporturilor. Cu toate acestea, multe oraşe şi alte zone urbane întâmpină dificultăţi în respectarea limitelor de concentraţie stabilite de legislaţia UE privind poluanţii atmosferici — în special transportul rutier are o influenţă majoră asupra calităţii aerului urban.

În toate sectoarele de transport emisiile au scăzut din 1990, în ciuda creşterii generale a activităţii din cadrul sectorului începând din acea perioadă. În AEM-32 (cele 32 de ţări membre ale AEM), emisiile de NOX din transport au fost reduse între 1990 şi 2009 cu 25%, emisiile de PM2.5 cu 27%, de SOX cu 37%, de CO cu 75% şi de compuşi organici volatili nemetanici (NMCOV) cu 77%.

Importanţa relativă a altor emisii decât cele provenite de la gazele de eşapament a crescut pe măsură ce introducerea tehnologiilor de reducere a pulberilor în suspensie provenite de la vehicule a dus la reducerea emisiilor de gaze de eşapament. În 2009, emisiile de PM2.5 provenite din alte surse decât gazele de eşapament reprezentau 25% din emisiile din sectoarele de transport rutier, în comparație cu numai 10% în 1990.

Per ansamblu, obiectivele privind calitatea atmosferică au fost depăşite în multe zone. La dioxidul de azot (NO2), care poate produce astm şi alte probleme respiratorii, valorile limită anuale au fost depăşite la 41% din staţiile de monitorizare a traficului în anul 2009. În plus, valoarea limită zilnică la PM10 a fost depăşită la 30% din locaţiile din trafic din UE-27 (totalul ţărilor din UE) în 2009.

Două probleme diferite de interes crescând trebuie subliniate pentru a explica diferențele dintre tendințele emisiilor și valorile preconizate ale calității aerului. În primul rând, proporția de NOX emis direct sub formă de NO2 rezultat de la vehicule a crescut ca urmare a pătrunderii mai mari pe piaţă a vehiculelor alimentate cu motorină în unele ţări şi a montării unor dispozitive de combatere a poluării, de exemplu filtre pentru pulberi în suspensie şi catalizatori de oxidare. Această creştere a emisiilor directe de NO2 din sectorul de trafic are efect asupra concentraţiei, anulând parţial sau total efectul reducerilor de emisii de NOX. În al doilea rând, există dovezi clare că emisiile reale de la vehicule (adesea denumite „emisii din lumea reală”) pot depăşi emisiile referitoare la aprobarea de tip pentru fiecare tip de vehicul (în special emisiile de NOX de la vehiculele alimentate cu motorină). Acelaşi lucru este valabil pentru emisiile de CO2.

Citiți mai multe despre Poluarea atmosferică.

Impactul zgomotului și al fragmentării peisajelor ca urmare a transporturilor sunt în continuare o problemă

Aproape 100 de milioane de persoane au fost expuse pe termen lung la niveluri medii de zgomot dăunătoare provenite de la vehicule rutiere pe arterele rutiere majore.

Drumurile, căile ferate și autostrăzile secţionează peisajele Europei în parcele şi mai mici, cu consecințe grave pentru diversitatea biologică. Aproape 30% din terenurile din UE au un grad de fragmentare mediu, mare sau foarte mare, împiedicând deplasarea şi reproducerea multor specii. Datele indică de asemenea că fragmentarea datorată infrastructurii de transport şi extinderii urbane reprezintă o ameninţare din ce în ce mai mare şi duce la creşterea accesibilității şi a perturbărilor.

Citiți mai multe despre Diversitatea biologică.

Citiţi mai multe despre Zgomot.

Geographic coverage

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100