următorul
anteriorul
articole

Activităţi ale AEM - transportul

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2019-03-08
Activitatea principală a AEM în acest domeniu este mecanismul de raportare privind transportul şi mediul (TERM). Rapoartele anuale TERM ajută la urmărirea performanţelor ecologice ale transportului în ţările membre ale AEM. Rapoartele utilizează un set de indicatori care sunt actualizaţi cu regulatirate. AEM urmăreşte totodată să îmbunătăţească inventarele emisiilor şi analizează contribuţia transporturilor la schimbările climatice, poluarea aerului şi zgomot.

Mecanismul de raportare privind transporturile şi mediul(TERM) a fost creat la cererea miniştrilor transporturilor din UE în 1998. Scopul principal al TERM este de a monitoriza evoluţia şi eficienţa strategiilor de integrare din transport şi protecţia mediului pe baza unui set de indicatori de bază.

Pe langă TERM, AEM abordează şi alte probleme de mediu şi de transport:

  • Subvenţionarea transporturilor: AEM a analizat valoarea subvenţiilor în sectorul transporturilor şi modul în care acestea afectează echilibrul dintre mijloacele de transport
  • Inventare ale emisiilor din transport: AEM întreprinde studii care vizează să îmbunătăţească modul de estimare a emisiilor provenite din transport, atât cu privire la precizie, cât şi la distribuţia geografică. Aici se include dezvoltarea unor factori standardizaţi de emisie pentru a fi utilizaţi în crearea de inventare naţionale (modelul COPERT, activitate întreprinsă de ETC/ACC http://air-climate.eionet.europa.eu/) şi cercetarea distribuţiei geografice a emisiilor în vederea unei estimări mai bune a beneficiilor asupra sănătăţii ale politicilor care vizează, de exemplu, reducerea emisiilor în zonele urbane.
  • Cercetări privind calitatea aerului, abordarea problemei contribuţiei transporturilor la problemele de calitate a aerului (/ro/themes/air)
  • Contribuţia transporturilor la schimbările climatice şi strategiile de atenuare, cum ar fi sistemele de comercializare a emisiilor (/ro/themes/climate)

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Acţiuni asupra documentului