seuraava
edellinen
kohdat

EYK:n toiminta — liikenne

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 08.03.2019
Topics:
Euroopan ympäristökeskuksen keskeisin toiminta tällä alalla liittyy liikenne- ja ympäristöraportoinnin järjestelmään (TERM). Vuotuiset TERM-raportit auttavat seuraamaan EYK:n jäsenvaltioiden suoritusta liikenneasioissa ympäristön kannalta. Raporteissa käytetään indikaattoreita, jotka saatetaan säännöllisesti ajan tasalle. EYK pyrkii myös parantamaan päästökartoituksia ja tutkii liikenteen osuutta ilmastonmuutokseen, ilman saastumiseen ja meluun.

Liikenne- ja ympäristöraportoinnin järjestelmä (TERM) perustettiin EU:n liikenneministerien pyynnöstä vuonna 1998. TERMin päätavoite on tiettyjen perusindikaattorien avulla seurata liikenne- ja ympäristöstrategioiden yhdentämisen edistymistä ja tehoa.

TERMin lisäksi EYK käsittelee myös muita liikenteeseen ja ympäristöön liittyviä erityiskysymyksiä:

  • Liikenteen tuet: EYK arvioi liikennealan tukien laajuutta ja sitä, kuinka ne vaikuttavat eri liikennemuotojen väliseen tasapainoon.
  • Liikenteen päästökartoitukset: EYK toteuttaa tutkimuksia, joilla pyritään parantamaan liikenteen päästöjen arviointia sekä tarkkuuden että maantieteellisen jakautumisen osalta. Työhön sisältyy vakioitujen päästötekijöiden kehittäminen käytettäväksi kansallisia kartoituksia laadittaessa (Euroopan ilmanlaadun ja ilmastonmuutoksen aihekeskuksen toteuttama COPERT-malli http://air-climate.eionet.europa.eu/) ja päästöjen maantieteellisen jakauman seuranta, jotta voidaan paremmin arvioida esimerkiksi päästöjen rajoittamiseen kaupunkialueilla tähtäävän politiikan etuja.
  • Ilmanlaatu: liikenteen vaikutus ilmanlaatuongelmiin (/fi/themes/air).
  • Liikenteen vaikutus ilmastonmuutokseen ja sitä lievittävät strategiat, kuten päästökauppajärjestelmät (/fi/themes/climate)

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Topics:
tallenna toimenpiteet