järgmine
eelmine
punktid

EEA tegevus – transport

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2019-03-08
Topics:
EEA põhitegevus selles valdkonnas on transpordi ja keskkonna aruandlusmehhanism (TERM). TERMi iga-aastased aruanded aitavad jälgida EEA liikmesriikides transpordi keskkonnategevuse tulemuslikkust. Aruannetes kasutatakse regulaarselt ajakohastatavate näitajate kogumeid. Veel püüab EEA parandada heidete andmekogusid ja uurib transpordi osa kliimamuutustes, õhusaastes ja müras.

Keskkonna ja transpordi aruandlusmehhanism (TERM) loodi Euroopa Liidu transpordiministrite nõudel aastal 1998. TERMi peaeesmärk on jälgida transpordi ja keskkonna integratsioonistrateegiate arengut ja tõhusust põhinäitajate alusel.

Lisaks TERMile tegeleb EEA veel ka muude konkreetsete transpordi- ja keskkonnaküsimustega:

  • Transporditoetused: EEA hindas toetuste ulatust transpordisektoris ja seda, kuidas need mõjutavad eri transpordiliikide vahelist tasakaalu
  • Andmekogud transpordist tuleneva heite kohta: EEA teeb uuringud, mille eesmärk on parandada hinnangut transpordist tulenevale heitele nii täpsuse kui ka heite geograafilise leviku poolest. Sinna kuulub töö ühtlustatud heiteteguritega siseriiklike andmekogude loomiseks (COPERTi mudel, uuringut teeb ETC/ACC http://air-climate.eionet.europa.eu/) ja töö heidete geograafilise leviku uurimiseks, et paremini hinnata näiteks linnapiirkondades heitkoguste vähendamise poliitikate positiivset tervisemõju
  • Töö õhukvaliteediga puudutab transpordi osa õhukvaliteedi probleemides (/et/themes/air)
  • Transpordi osa kliimamuutustes ja nende probleemide leevendamise strateegiad, nagu saastekvootidega kauplemise süsteemid (/et/themes/climate)

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Topics:
Tegevused dokumentidega