Mürasaaste on suur probleem nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale

Mürasaaste on kogu Euroopas suurenev probleem, mille tervisemõjust ei pruugi paljud inimesed olla teadlikud. Arutasime Euroopa Keskkonnaameti (EEA) keskkonnamüra eksperdi Eulalia Perisega käesoleva kuu alguses avaldatud EEA aruande „Keskkonnamüra Euroopas – 2020“ põhijäreldusi.

Lugege edasi

Elektrisõidukid – keskkonnale kasulik valik

Kas elektrisõidukid on meie kliimale ja õhukvaliteedile paremad kui bensiini- või diiselautod? Me kohtusime Andreas Unterstalleri, Euroopa Keskkonnaameti (EEA) transpordi ja keskkonna eksperdiga, et arutada uue EEA aruande teema – elektriautode – plusse ja miinuseid.

Lugege edasi

Elektrisõidukid: liikudes säästva liikuvussüsteemi poole

Nüüdisaegne ühiskond sõltub kaupade ja inimeste transpordist, kuid praegused transpordisüsteemid kahjustavad inimtervist ja keskkonda. Rääkisime peagi ilmuva elektrisõidukite aruande projektijuhi Magdalena Jóźwickaga, mis eelised ja probleemid on elektri kasutamisel tavapäraste sõidukikütuste alternatiivina.

Lugege edasi

Keskkonnahoidlikes ja elamisväärsetes linnades on esikohal inimesed

Meie linnadele avaldavad seniolematut survet suurem elanike arv, liiklusummikud ja kliimamuutused. Kuidas muuta linnu elamisväärsemaks ja jätkusuutlikumaks, kus on ka lihtne liigelda? On üks linnaplaneerimisbüroo, mille vaatenurk on täiesti teistsugune. Vestlesime Helle Søholtiga, kes on Kopenhaagenis tegutseva büroo Gehl Architects kaasasutaja ning tegevdirektor.

Lugege edasi

Poliitikakujundajate, investorite ja tarbijate keskkonnasäästlikud valikud

Transpordiviise on palju – liikuda saab jala ja elektriautoga või ka hiigelsuurte kaubalaevade ja kiirrongidega. Transpordiviisi valikut otsustavad paljud tegurid, näiteks hind ja kaugus, taristu olemasolu ning mugavus. Eurooplased sõidavad kõige meelsamini autoga. Ka sõiduautode puhul on olemas keskkonnasäästlikke võimalusi, kuid mis need on?

Lugege edasi

Transport ja ökosüsteemid

Transpordivõrgud on saanud Euroopa maastike tavaliseks osaks. Need ühendavad inimesi, soodustavad majandustegevust ja tagavad juurdepääsu põhiteenustele, kuid samas eraldavad loodusalasid, nende kasutamine tekitab saasteaineid ja nende kaudu satuvad ökosüsteemidesse võõrliigid. Euroopa loodusrikkust võivad aidata säilitada ja kaitsta jõulised poliitikameetmed ja rohealade võrk.

Lugege edasi

Tähelepanu keskmes on lennundus ja laevandus

Nädalavahetus lennukiga, Bangladeshis toodetud puuvillased T-särgid ja Keenias kasvatatud roosid on mõni näide toodetest, mida pakub üleilmastunud maailm. Kuigi lennundus ja laevandus soodustavad majanduskasvu, kahjustavad need ka inimtervist, kliimat ja keskkonda. Prognooside kohaselt jätkub lennunduse ja laevanduse kasv ka tulevikus ning mõlemas sektoris uuritakse, kuidas kahjulikku mõju vähendada.

Lugege edasi

Kuidas rahuldada linnade toiduvajadust?

Koju või restorani jõuavad toiduained kaugelt ja lähedalt. Üha enam linnastunud ja üleilmastunud maailmas tuleb maal toodetud toiduained vedada linnadesse. Palju on räägitud toidukilomeetrite vähendamisest ja see on küll asjakohane, ent mõnikord liiga ühekülgne käsitus. Arukam ja keskkonnasäästlikum transpordisüsteem suudab lahendada probleemist ainult osa. Sellele lisaks on vaja toiduainesüsteemi analüüsida mitmekülgselt ja põhjalikult.

Lugege edasi

Transport ja tervishoid

Transpordi, eelkõige maanteetranspordi ja diiselsõidukite tekitatud õhu- ja mürasaaste võib põhjustada paljusid terviseprobleeme. Euroopa Liit ja liikmesriigid vähendavad transpordi tervisemõju mitme meetmega, mis on olnud teataval määral edukad. Olukorda võivad veelgi parandada uuenduslikud lahendused ja kohalik tegevus.

Lugege edasi

Transport Euroopas: põhifaktid ja suundumused

Üksikute eranditega on nii reisijate- kui ka kaubaveo nõudlus pidevalt kasvanud ning kasvab eeldatavasti ka tulevikus. Praegu müüakse Euroopas üha enam autosid, enamik neist on diiselmootoriga. Ja kuigi automootorid muutuvad üha tõhusamaks, tähendab selline kasv, et kasvuhoonegaaside heide on suur probleem.

Lugege edasi

Keskkonnasäästlikuma ja arukama liikuvuse suunas

Transport ühendab inimesi, kultuure, asulaid, riike ja mandreid. See on üks tänapäevase ühiskonna ja majanduse aluseid, tänu millele jõuavad kaubad ja inimesed maailmas kõikjale. Transpordivõrgud annavad ka parema juurdepääsu olulistele avalikele teenustele, näiteks haridusele ja tervishoiule, mis aitab kaasa parema elukvaliteedi saavutamisele. Transpordiühendused tugevdavad äärealade majandust, luues töökohti ja levitades jõukust.

Lugege edasi

Kas transpordisektor suudab vähendada oma keskkonnamõju?

Seoses transporti ja keskkonda käsitleva 2015. aasta aruandega (TERM), mille Euroopa Keskkonnaamet hiljuti avaldas, ning rahvusvahelise tähelepanuga praegusele sõidukite heiteskandaalile küsitlesime Euroopa Keskkonnaameti TERMi koordinaatorit Alfredo Sánchez Vicentet.

Lugege edasi

Tegevused dokumentidega
Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid