neste
forrige
elementer

EEA-aktiviteter – transport

Endre språk
Side Sist endret 08.03.2019
Topics:
EEAs viktigste aktivitet på dette området er rapporteringsmekanismen for transport og miljø (TERM). De årlige TERM-rapportene bidrar til å spore miljøresultatene på transportområdet i EEAs medlemsland. Rapportene bruker et sett med indikatorer som oppdateres jevnlig. EEA arbeider også for å forbedre utslippsregistre og undersøker transportens bidrag til klimaendringer, luftforurensning og støy.

Rapporteringsmekanismen for transport og miljø (TERM) ble etablert på anmodning fra EUs transportministre i 1998. Det fremste formålet med TERM er å overvåke framdriften for og effekten av strategiene for integrasjon av transport og miljø på grunnlag av et sett kjerneindikatorer.

I tillegg til TERM fokuserer EEA også på andre spesifikke transport- og miljøspørsmål:

  • Transportsubsidier: EEA vurderer omfanget av subsidier i transportsektoren og hvordan de påvirker balansen mellom ulike transportmåter.
  • Registre over transportutslipp: EEA utfører studier som har til hensikt å forbedre beregningen av transportutslipp med hensyn til både nøyaktighet og geografisk spredning. Dette omfatter arbeid på standardiserte utslippsfaktorer som skal brukes i opprettingen av nasjonale registre (COPERT-modell, arbeid utført av ETC/ACC http://air-climate.eionet.europa.eu/), og arbeid som gjelder den geografiske spredningen av utslipp for sikrere beregning av helsegevinstene ved politikk som f.eks. har til formål å redusere utslippene i urbane områder.
  • Arbeid på området luftkvalitet, som ser på transportens bidrag til luftkvalitetsproblemer (/no/themes/air).
  • Transportens bidrag til klimaendringene og reduksjonsstrategier som kvotehandelssystemer (/no/themes/climate).

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Topics:
Dokumenter handlinger