neste
forrige
elementer

Luftforurensning

Bedre luftkvalitet har ført til langt færre for tidlige dødsfall de ti siste årene i Europa. De siste offisielle dataene fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) viser imidlertid at nesten alle europeere fortsatt plages av luftforurensning, og at det er ca. 400 000 premature dødsfall på kontinentet som følge av det.

Hva er forurensning, og hvordan påvirker det menneskene og miljøet? I Europa blir det iverksatt tiltak for å redusere forurensningen, og som et ledd i “Europeisk grønn giv” fremmer Europakommisjonen en ambisjon om et forurensningsfritt Europa. En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som offentliggjøres i dag, ser nærmere på forurensningsutfordringen i Europa fra ulike vinkler og på mulighetene for å rydde opp i og forebygge forurensning.

Luft- og støyforurensning, konsekvensene av klimaendringer så som hetebølger og eksponering for farlige kjemiske stoffer skaper dårlig helse i Europa. Dårlig miljøkvalitet bidrar til 13 prosent av alle dødsfall ifølge en større helse- og miljøvurdering Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte i dag.

Bla katalog

Dokumenter handlinger