neste
forrige
elementer

Luftforurensning

Luftforurensningen i Europa ligger fortsatt langt over de anbefalte nivåene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), noe som utgjør en betydelig trussel mot helsen vår. Ifølge den siste helsevurderingen av luftkvaliteten fra Det europeiske miljøbyrået (EEA), som ble publisert i dag, kunne 253.000 dødsfall vært unngått i EU hvis konsentrasjonen av svevestøv hadde overholdt WHO sine anbefalinger. Eksponering for luftforurensning forårsaker eller forverrer visse sykdommer som lungekreft, hjertesykdom, astma og diabetes, ifølge nye estimater av helseeffekter.

Vitenskapelige bevis viser at miljørisiko er ansvarlig for en stor andel av hjerte- og karsykdommer, som er den vanligste dødsårsaken i Europa. En analyse fra Det europeiske miljøbyrået, publisert i dag, gir en oversikt over sammenhengen mellom miljø og hjerte- og karsykdommer, og fremhever at håndtering av forurensning, ekstreme temperaturer og andre miljørisikoer er kostnadseffektive tiltak for å redusere byrden av sykdommer, inkludert hjerteinfarkt og slag.

Mer må gjøres for å beskytte helsen til barn og unge mot de negative virkningene av luftforurensning, ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) vurderinger av luftkvaliteten som offentliggjøres i dag. Luftforurensning forårsaker mer enn 1200 for tidlige dødsfall i året blant personer under 18 år i Europa og fører til betydelig økt risiko for sykdom senere i livet. Til tross for fremgangen de siste årene, ligger nivået av viktige luftforurensende stoffer i mange europeiske land fortsatt over retningslinjene til Verdens helseorganisasjon. Sentral- og Øst-Europa og Italia er spesielt rammet.

Bla katalog

Dokumenter handlinger