neste
forrige
elementer

Luftforurensning

Vitenskapelige bevis viser at miljørisiko er ansvarlig for en stor andel av hjerte- og karsykdommer, som er den vanligste dødsårsaken i Europa. En analyse fra Det europeiske miljøbyrået, publisert i dag, gir en oversikt over sammenhengen mellom miljø og hjerte- og karsykdommer, og fremhever at håndtering av forurensning, ekstreme temperaturer og andre miljørisikoer er kostnadseffektive tiltak for å redusere byrden av sykdommer, inkludert hjerteinfarkt og slag.

Mer må gjøres for å beskytte helsen til barn og unge mot de negative virkningene av luftforurensning, ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) vurderinger av luftkvaliteten som offentliggjøres i dag. Luftforurensning forårsaker mer enn 1200 for tidlige dødsfall i året blant personer under 18 år i Europa og fører til betydelig økt risiko for sykdom senere i livet. Til tross for fremgangen de siste årene, ligger nivået av viktige luftforurensende stoffer i mange europeiske land fortsatt over retningslinjene til Verdens helseorganisasjon. Sentral- og Øst-Europa og Italia er spesielt rammet.

Europas luftkvalitet blir stadig bedre, og antallet mennesker som dør for tidlig eller lider av sykdom på grunn av luftforurensning er på vei ned. Ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) analyse, som publisert i dag, er luftforurensning fortsatt den største miljømessige helserisikoen i Europa. Mer ambisiøse tiltak er derfor nødvendige for å oppfylle de helsebaserte retningslinjene til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Bla katalog

Dokumenter handlinger