neste
forrige
elementer

Luftforurensning

Europas luftkvalitet blir stadig bedre, og antallet mennesker som dør for tidlig eller lider av sykdom på grunn av luftforurensning er på vei ned. Ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) analyse, som publisert i dag, er luftforurensning fortsatt den største miljømessige helserisikoen i Europa. Mer ambisiøse tiltak er derfor nødvendige for å oppfylle de helsebaserte retningslinjene til Verdens helseorganisasjon (WHO).

I dag publiserer EU-kommisjonen sin første Zero Pollution Monitoring and Outlook-rapport, som er et veikart til renere luft, vann og jordsmonn. Kommisjonens rapport, sammen med Det europeiske miljøbyråets overvåkingsvurdering, viser at EUs politikk har bidratt til å redusere luftforurensning så vel som forurensning fra plantevernmidler. Men på andre områder som skadelig støy, næringsforurensning og kommunalt avfall, vedvarer problemene. Resultatene viser at det totalt sett er nødvendig med mye strengere tiltak hvis EU skal nå nullforurensningsmålene i 2030, ved å vedta nye antiforurensningslover og å implementere de eksisterende bedre.

Eksponering for luftforurensning, passiv røyking, radon, ultrafiolett stråling, asbest, visse kjemikalier og andre forurensende stoffer forårsaker over ti prosent av alle krefttilfeller i Europa ifølge en rapport Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte i dag. Den gode nyheten er at disse risikoene kan forebygges.

Bla katalog

Dokumenter handlinger