neste
forrige
elementer
Press Release Trafikkforurensning er fortsatt helseskadelig i mange deler av Europa — 26.11.2012
Transporten i Europa genererer skadelige nivåer av luftforurensende stoffer og står for en fjerdedel av klimagassutslippene i EU. Mange av de resulterende miljøproblemene kan løses ved å trappe opp innsatsen for å nå nye EU-mål, ifølge den siste rapporten fra Det europeiske miljøbyrå (EEA).
Press Release Den europeiske transportsektoren må være ambisiøs for å nå målene — 08.11.2011
Utslippene av mange forurensende stoffer fra transport gikk ned i 2009. Men denne nedgangen er muligens bare en midlertidig effekt av den økonomiske nedgangen, ifølge den ferske årsrapporten om transportsektorens utslipp fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). Transport- og miljørapporteringsmekanismen (TERM) tar for seg miljøkonsekvensene av transport. Rapporten er for første gang basert på det omfattende settet med kvantitative mål som er foreslått i Europakommisjonens veikart for transport for 2011.
Press Release Har europeisk transport blitt grønnere? Delvis. — 19.04.2010
Samtidig som teknologiske framskritt gjør at bilene blir stadig mer miljøvennlige, skal stadig flere passasjerer og mer gods fraktes over enda større avstander. Vinningen går dermed opp i spinningen. I en ny rapport basert på en analyse av langsiktige trender etterlyser Det europeiske miljøbyrå (EEA) en tydelig visjon som definerer hva Europas transportsystem skal være i 2050, og en konsekvent politikk for å oppnå dette.
Press Release Europa må styre transportpolitikken i riktig retning — 27.03.2009
Transportsektoren bidrar fortsatt uforholdsmessig mye til utslipp av klimagasser, dårlig luftkvalitet og støy i Europa og benytter seg fortsatt av de minst effektive måtene å flytte mennesker og varer på.
Press Release EU sliter med å redusere utslippene fra transportsektoren: behov for drastisk forbedring og klare mål — 14.02.2008
Transportsektoren i EU må iverksette strenge tiltak for å hjelpe Europa med å oppfylle sine mål om reduksjon i klimagassutslippene. Dette går fram av en ny rapport offentliggjort av Det europeiske miljøbyrå (EEA).
Press Release Transportsektoren — verst i Kyoto-klassen igjen — 22.02.2007
Ifølge en ny rapport som Det europeiske miljøbyrå (EEA) offentliggjør i København i dag, er utslippet av klimagasser fra transportsektoren en viktig, men ikke uoverkommelig hindring for at EU skal nå Kyoto-målene om utslippsreduksjoner.
Press Release object code EEA offentliggjør det første digitale kartet over landskapsendringene i Europa — 17.11.2004
Det første digitale kartet over de mange endringene Europas landskaper har gjennomgått siden 1990, ble offentliggjort i dag. Dette gir beslutningstakere mulighet til å se hvordan beslutninger de tidligere har tatt innen f.eks. landbruk og samferdsel, har virket inn på regionens begrensede landressurser og på miljøet som sådan.

Permalinks

Dokumenter handlinger