Press Release Trafikforureningen er stadig sundhedsskadelig mange steder i Europa — 26/11 2012
Transporten i Europa er ansvarlig for skadelige niveauer af luftforurening og en fjerdedel af EU’s udledning af drivhusgasser. Mange af de miljøproblemer, som dette medfører, kan løses ved at optrappe indsatsen for at opfylde EU’s nye mål, fremgår det af den nyeste rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA).
Press Release Transportsektoren i EU skal være ambitiøs for at nå fastsatte mål — 08/11 2011
Udledningerne af mange forurenende stoffer fra transport faldt i 2009. Men dette fald er ifølge den seneste årlige rapport om udledningerne fra transport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) måske kun en forbigående virkning af den økonomiske afmatning. Transport- og miljørapporteringsmekanismen (TERM) undersøger de miljømæssige konsekvenser af transport. Rapporten ser for første gang nærmere på et omfattende sæt af kvantitative mål, som Europa-Kommissionen har foreslået i sin 2011-køreplan for transportområdet.
Press Release Troff document Er Europas transportsektor ved at blive grønnere? Ja, til dels. — 19/04 2010
Alt imens de teknologiske fremskridt gør, at der produceres renere biler, befordres flere og flere passagerer og varer over længere og længere afstande, og dermed modvirkes effektivitetsgevinsterne. I en ny rapport baseret på en analyse af de langsigtede tendenser efterlyser Det europæiske Miljøagentur (EEA) klare mål for Europas transportsystem frem til 2050 og en konsekvent politik for at nå dem.
Press Release Europa må styre transportpolitikken i den rigtige retning — 26/03 2009
Transportsektoren bidrager fortsat uforholdsmæssigt meget til emission af drivhusgasser, dårlig luftkvalitet og støj i Europa og benytter stadig de mindst effektive transportformer til person- og varetransport.
Press Release EU undlader at begrænse emissioner fra transport: Drastiske forbedringer og klare målsætninger nødvendige — 20/02 2008
Transportsektoren i EU bliver nødt til at indføre skrappe foranstaltninger, der skal hjælpe EU med at opfylde sine målsætninger for drivhusgasudledningerne, siger en ny rapport offentliggjort af Det Europæiske Miljøagentur.
Press Release Transport - igen Kyoto klassens dårligste elev — 22/02 2007
Drivhusgasemissionerne fra transport er en vigtig, men ikke uoverkommelig hindring for, at EU kan nå klimamålsætningerne i Kyoto-protokollen, hedder det i en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som offentliggøres i dag i København.
Press Release Octet Stream Det Europæiske Miljøagentur præsenterer det første digitale kort over Europas landskaber i forandring — 17/11 2004
Det første digitale kort over de mange forandringer, der er sket i Europas landskaber siden 1990, blev præsenteret i dag. Det vil gøre det muligt for politiske beslutningstagere at drage lære af, hvordan deres beslutninger på områder som landbrug og transport påvirker regionens begrænsede arealressourcer og miljøet i bred forstand.
Handlinger
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os