næste
forrige
emner

EEA's aktiviteter - transport

Skift sprog
Webside Sidst ændret 08/03 2019
Topics:
EEA's primære aktivitet på dette område er transport- og miljørapporteringsmekanismen (TERM). De årlige TERM-rapporter hjælper med at følge transportens præstationer på miljøområdet i EEA's medlemslande. Rapporterne anvender en række indikatorer, der opdateres regelmæssigt. EEA arbejder også med at forbedre emissionsopgørelserne og undersøger transportens bidrag til klimaændringer, luftforurening og støj.

Transport- og miljørapporteringsmekanismen (TERM) blev oprettet på foranledning af EU's transportministre i 1998. Det primære formål med TERM er at kontrollere transport- og miljøintegrationsstrategiernes fremskridt og virkning på baggrund af en række nøgleindikatorer.

Udover TERM beskæftiger EEA sig også med andre specifikke transport- og miljøanliggender:

  • Transportstøtte: EEA har vurderet støttens udstrækning i transportsektoren, og hvorledes den påvirker balancen mellem transportformerne
  • Transportemissionsopgørelser: EEA har indledt undersøgelser, der sigter mod at forbedre vurderingen af transportemissioner både med hensyn til nøjagtighed og geografisk fordeling. Dette omfatter arbejde med standard emissionsfaktorer, der kan anvendes til at oprette nationale opgørelser (COPERT-modellen, udarbejdet af Det Europæiske Temacenter for Luft og Klimaændringer http://air-climate.eionet.europa.eu/), og arbejde med emissionernes geografiske fordeling for bedre at kunne vurdere de sundhedsmæssige fordele ved politikker, der f.eks. sigter mod at nedbringe emissioner i byområder
  • Arbejde med luftkvalitet omhandler transportens bidrag til luftkvalitetsproblemer (/da/themes/air)
  • Transportsektorens bidrag til klimaændringer og afbødende foranstaltninger som emissionshandelssystemer (/da/themes/climate)

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Topics:
Handlinger