naslednji
prejšnji
zadetki

Dejavnosti agencije EEA – promet

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 08.03.2019
Topics:
Ključna dejavnost agencije EEA na tem področju je mehanizem poročanja o prometu in okolju (mehanizem TERM). Letna poročila TERM pomagajo spremljati okoljsko učinkovitost prometa v državah članicah EEA. Poročila uporabljajo niz kazalnikov, ki se redno posodabljajo. Agencija EEA si tudi prizadeva izboljšati popise emisij in raziskuje prispevek prometa k podnebnim spremembam, onesnaženosti zraka in hrupu.

Mehanizem poročanja o prometu in okolju (TERM) je bil vzpostavljen leta 1998 na zahtevo ministrov za promet EU. Glavni cilj mehanizma TERM je spremljati napredek in učinkovitost strategij za vključevanje prometa in okolja na podlagi temeljnega niza kazalnikov.

Poleg mehanizma TERM agencija EEA obravnava tudi druga posebna vprašanja v zvezi s prometom in okoljem:

  • prevozne subvencije: agencija EEA je ocenila obseg subvencij v prometnem sektorju in njihov vpliv na uravnoteženost načinov prevoza;
  • popise emisij iz prometa: agencija EEA opravlja študije, katerih cilj je izboljšati ocenjevanje emisij iz prometa v smislu natančnosti in geografske porazdelitve. To vključuje delo v zvezi standardiziranimi emisijskimi dejavniki, ki se bodo uporabili pri oblikovanju nacionalnih popisov (model COPERT, delo, ki ga je opravil Evropski tematski center za zrak in podnebne spremembe http://air-climate.eionet.europa.eu/), in delo v zvezi z geografsko porazdelitvijo emisij za boljšo oceno zdravstvenih koristi politik, katerih cilj je na primer zmanjšanje emisij na mestih območjih;
  • delo v zvezi s kakovostjo zraka, ki obravnava prispevek prometa k težavam s kakovostjo zraka (/sl/themes/air)
  • prispevek prometa k podnebnim spremembam in strategije za ublažitev, kot so sistema trgovanja z emisijami (/sl/themes/climate);

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Topics:
Akcije dokumenta