Onesnaževanje zraka

Sprejeti je treba ciljno naravnane ukrepe za boljšo zaščito revnih, starejših in otrok pred okoljskimi nevarnostmi, kot so onesnaženost zraka, obremenitev s hrupom in ekstremne temperature, zlasti v regijah vzhodne in južne Evrope. Evropska agencija za okolje (EEA) v danes objavljenem poročilu opozarja, daso kljub splošnemu izboljšanju kakovosti okolja v Evropi najranljivejši državljani Evrope še naprej nesorazmerno izpostavljeni tem nevarnostim.

Brskanje kataloga