naslednji
prejšnji
zadetki

Onesnaževanje zraka

Znanstveni dokazi kažejo, da so okoljska tveganja odgovorna za velik delež srčno-žilnih bolezni, ki so najpogostejši vzrok smrti v Evropi. Analiza, ki jo je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA), vsebuje pregled povezav med okoljem ter srčno-žilnimi boleznimi, pri čemer je poudarjeno, da so ukrepi proti onesnaženosti, ekstremnim temperaturam in drugim okoljskim tveganjem stroškovno učinkoviti načini za zmanjšanje bremena teh bolezni, kar med drugim vključuje tudi srčne napade in možganske kapi.

Glede na danes objavljene ocene kakovosti zraka Evropske agencije za okolje (EEA) je treba storiti več za zaščito zdravja otrok in mladostnikov pred negativnimi vplivi onesnaženega zraka. V Evropi zaradi onesnaženosti zraka vsako leto prezgodaj umre več kot 1 200 oseb, mlajših od 18 let, znatno pa je povečano tudi tveganje za nastanek bolezni pozneje v življenju. Kljub izboljšavam v zadnjih letih so v številnih evropskih državah ravni ključnih onesnaževal zraka vztrajno nad vrednostmi smernic Svetovne zdravstvene organizacije, zlasti v srednjevzhodni Evropi in Italiji.

Evropska komisija je danes objavila prvo poročilo o spremljanju in obetih za ničelno onesnaževanje, v katerem je opredelila poti do čistejšega zraka, vode in tal. Poročilo Komisije skupaj z oceno spremljanja, ki jo je opravila Evropska agencija za okolje, kaže, da so politike EU prispevale k zmanjšanju onesnaženosti zraka in onesnaženosti s pesticidi. Vendar pa še vedno obstajajo težave na drugih področjih, kot so škodljiv hrup, onesnaževanje s hranili ali nastajanje komunalnih odpadkov. Rezultati kažejo, da bo na splošno potrebno veliko odločnejše ukrepanje, če želi EU doseči cilje ničelnega onesnaževanja do leta 2030, in sicer s sprejetjem novih in boljšim izvajanjem obstoječih zakonov proti onesnaževanju.

Brskanje kataloga

Akcije dokumenta