naslednji
prejšnji
zadetki

Onesnaževanje zraka

Boljša kakovost zraka je v zadnjem desetletju prispevala k znatnemu zmanjšanju števila prezgodnjih smrti v Evropi. Vendar najnovejši uradni podatki Evropske agencije za okolje (EEA) kažejo, da skoraj vsi Evropejci še vedno trpijo zaradi onesnaženosti zraka, zaradi česar na tej celini beležimo približno 400 000 prezgodnjih smrti.

Kaj je onesnaženje ter kako vpliva na nas in okolje? Evropa je za zmanjšanje onesnaženja sprejela različne ukrepe. Tako je Evropska komisija v okviru Evropskega zelenega dogovora predlagala cilj ničelne stopnje onesnaženja za Evropo. Najnovejše poročilo Evropske agencije za okolje (EEA), ki je bilo objavljeno danes, izziv onesnaženja v Evropi obravnava iz različnih vidikov ter proučuje priložnosti za čiščenje okolja in za preprečevanje onesnaževanja.

Onesnaženje zraka in obremenitev s hrupom, učinki podnebnih sprememb, kot so vročinski vali, ter izpostavljenost nevarnim kemikalijam so vzroki za zdravstvene težave Evropejcev. Kot kaže obsežna ocena zdravja in okolja, ki jo je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA), slaba kakovost okolja prispeva k 13 % smrti.

Brskanje kataloga

Akcije dokumenta