volgende
vorige
items

EMA-activiteiten — transport

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 08-03-2019
Topics:
De belangrijkste EMA-activiteit op dit terrein is het Rapporteringsmechanisme voor transport en milieu (TERM). De jaarlijkse TERM-rapporten helpen bij het meten van de milieuprestaties van het vervoersbeleid in de EMA-lidstaten. De rapporten maken gebruik van een verzameling indicatoren die regelmatig worden bijgewerkt. Het EMA werkt ook aan een verbetering van emissie-inventarisaties en onderzoekt de invloed van transport op klimaatverandering, luchtverontreiniging en geluidshinder.

Het Rapporteringsmechanisme voor transport en milieu (TERM) is in 1998 ingesteld op verzoek van de EU-vervoersministers. Het belangrijkste doel van TERM is het meten van de vooruitgang en effectiviteit op het gebied van de integratie van vervoers- en milieustrategieën op basis van een algemene reeks indicatoren.

Naast TERM houdt het EMA zich ook bezig met andere specifieke vervoers- en milieukwesties:

  • Transportsubsidies: het EMA heeft de mate van subsidies in de transportsector beoordeeld en gekeken naar hoe die de balans tussen vervoersmethoden beïnvloeden
  • Inventarisaties van emissies van de vervoerssector: het EMA voert onderzoeken uit die een betere schatting mogelijk maken van transportemissies, zowel wat betreft accuraatheid als geografische verspreiding. Dit omvat het werken aan gestandaardiseerde emissiefactoren voor gebruik bij het opstellen van nationale inventarisaties (COPERT model, werk door ETC/ACC http://air-climate.eionet.europa.eu/) werkzaamheden met betrekking tot de geografische verspreiding van uitstootgassen voor het beter kunnen inschatten van de gezondheidsvoordelen van bepaald beleid, bijvoorbeeld beleid gericht op uitstootvermindering in stedelijke gebieden
  • Werkzaamheden op het gebied van luchtkwaliteit, over de invloed van transport op problemen met luchtkwaliteit (/nl/themes/air)
  • Invloed van transport op klimaatverandering en mitigatiestrategieën, zoals systemen voor verhandelbare emissierechten (/nl/themes/climate)

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Topics:
Documentacties