volgende
vorige
items

Luchtvervuiling

De Europese Commissie publiceert vandaag haar eerste rapport over de monitoring van en de vooruitzichten voor een samenleving zonder verontreiniging, waarin trajecten naar schonere lucht, schoner water en een schonere bodem worden uitgestippeld. Uit dit rapport van de Commissie, en de beoordeling van de monitoringgegevens door het Europees Milieuagentschap (EEA), blijkt dat de door de EU genomen beleidsmaatregelen hebben geholpen om de luchtverontreiniging en verontreiniging door pesticiden te verminderen. Op andere gebieden, zoals geluidsoverlast, verontreiniging door nutriënten en stedelijk afval, is er echter nog steeds sprake van problemen. Uit de resultaten in de beoordeling blijkt dat de EU haar inspanningen over de hele lijn zal moeten opvoeren als zij de doelstellingen voor 2030 om de verontreiniging tot nul terug te dringen wil halen. Er moeten nieuwe wetten ter bestrijding van verontreiniging worden vastgesteld en de reeds bestaande wetgeving moet beter worden uitgevoerd.

De luchtkwaliteit in Europa blijft verbeteren en het aantal mensen dat vroegtijdig sterft of ziek wordt als gevolg van luchtverontreiniging neemt af. Volgens de vandaag gepubliceerde analyse van het Europees Milieuagentschap (EEA) is luchtverontreiniging echter nog steeds het grootste milieugerelateerde gezondheidsrisico in Europa en zijn er ambitieuzere maatregelen nodig om te voldoen aan de gezondheidsrichtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Blootstelling aan luchtverontreiniging, passief roken, radon, ultraviolette straling, asbest, bepaalde chemische stoffen en andere verontreinigende stoffen veroorzaakt meer dan 10 % van alle gevallen van kanker in Europa. Dat staat te lezen in een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) dat vandaag werd gepubliceerd. Het goede nieuws is dat deze risico’s te voorkomen zijn.

Bladeren door catalogus

Documentacties