volgende
vorige
items

Luchtvervuiling

Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat milieurisico’s verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de hart- en vaatziekten, de meest voorkomende doodsoorzaak in Europa. Een vandaag gepubliceerd rapport van het Europees Milieuagentschap geeft een overzicht van het verband tussen het milieu en hart- en vaatziekten. Daarin wordt benadrukt dat het aanpakken van verontreiniging, extreme temperaturen en andere milieurisico’s kosteneffectieve maatregelen zijn om de ziekteklachten, met inbegrip van hartaanvallen en beroertes, te verminderen.

De luchtverontreiniging in Europa ligt nog steeds ver boven de aanbevolen niveaus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vormt een aanzienlijke bedreiging voor onze gezondheid. Volgens de laatste beoordeling van de luchtkwaliteit, die vandaag door het Europees Milieuagentschap (EEA) is gepubliceerd, hadden 253,000 sterfgevallen in de EU kunnen worden voorkomen als de richtwaarden van de WHO voor fijnstofconcentraties waren gehaald. Volgens nieuwe cijfers over de gezondheidseffecten veroorzaakt of verergert blootstelling aan luchtverontreiniging bepaalde ziekten zoals longkanker, hartaandoeningen, astma en diabetes.

Er moet meer worden gedaan om de gezondheid van kinderen en jongeren tot 18 jaar te beschermen tegen de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde beoordelingen van de luchtkwaliteit door het Europees Milieuagentschap (EEA). Luchtverontreiniging veroorzaakt in Europa meer dan 1 200 vroegtijdige sterfgevallen per jaar bij mensen jonger dan 18 jaar en vergroot het risico op ziekte op latere leeftijd aanzienlijk. Ondanks verbeteringen in de afgelopen jaren blijft het niveau van belangrijke luchtverontreinigende stoffen in veel Europese landen de in de gezondheidsrichtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie gestelde richtwaarden hardnekkig overschrijden, vooral in centraal Oost-Europa en Italië.

Bladeren door catalogus

Documentacties