volgende
vorige
items

Luchtvervuiling

De luchtverontreiniging in Europa ligt nog steeds ver boven de aanbevolen niveaus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vormt een aanzienlijke bedreiging voor onze gezondheid. Volgens de laatste beoordeling van de luchtkwaliteit, die vandaag door het Europees Milieuagentschap (EEA) is gepubliceerd, hadden 253,000 sterfgevallen in de EU kunnen worden voorkomen als de richtwaarden van de WHO voor fijnstofconcentraties waren gehaald. Volgens nieuwe cijfers over de gezondheidseffecten veroorzaakt of verergert blootstelling aan luchtverontreiniging bepaalde ziekten zoals longkanker, hartaandoeningen, astma en diabetes.

Er moet meer worden gedaan om de gezondheid van kinderen en jongeren tot 18 jaar te beschermen tegen de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde beoordelingen van de luchtkwaliteit door het Europees Milieuagentschap (EEA). Luchtverontreiniging veroorzaakt in Europa meer dan 1 200 vroegtijdige sterfgevallen per jaar bij mensen jonger dan 18 jaar en vergroot het risico op ziekte op latere leeftijd aanzienlijk. Ondanks verbeteringen in de afgelopen jaren blijft het niveau van belangrijke luchtverontreinigende stoffen in veel Europese landen de in de gezondheidsrichtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie gestelde richtwaarden hardnekkig overschrijden, vooral in centraal Oost-Europa en Italië.

De Europese Commissie publiceert vandaag haar eerste rapport over de monitoring van en de vooruitzichten voor een samenleving zonder verontreiniging, waarin trajecten naar schonere lucht, schoner water en een schonere bodem worden uitgestippeld. Uit dit rapport van de Commissie, en de beoordeling van de monitoringgegevens door het Europees Milieuagentschap (EEA), blijkt dat de door de EU genomen beleidsmaatregelen hebben geholpen om de luchtverontreiniging en verontreiniging door pesticiden te verminderen. Op andere gebieden, zoals geluidsoverlast, verontreiniging door nutriënten en stedelijk afval, is er echter nog steeds sprake van problemen. Uit de resultaten in de beoordeling blijkt dat de EU haar inspanningen over de hele lijn zal moeten opvoeren als zij de doelstellingen voor 2030 om de verontreiniging tot nul terug te dringen wil halen. Er moeten nieuwe wetten ter bestrijding van verontreiniging worden vastgesteld en de reeds bestaande wetgeving moet beter worden uitgevoerd.

Bladeren door catalogus

Documentacties