volgende
vorige
items

Luchtvervuiling

Dankzij de betere luchtkwaliteit is het aantal vroegtijdige sterfgevallen in Europa de afgelopen tien jaar aanzienlijk verminderd. De meest recente officiële gegevens van het Europees Milieuagentschap (EEA) laten echter zien dat bijna alle Europeanen nog steeds last hebben van luchtverontreiniging, wat tot ongeveer 400 000 vroegtijdige sterfgevallen op het hele continent leidt.

Wat is vervuiling en wat zijn de gevolgen ervan voor mens en milieu? Europa doet er wat aan en in het kader van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie de ambitie om in Europa alle verontreiniging tot nul terug te brengen. In een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA), dat vandaag is gepubliceerd, wordt het probleem van vervuiling in Europa vanuit verschillende invalshoeken belicht, evenals de mogelijkheden om vervuiling op te ruimen en te voorkomen.

Luchtverontreiniging en geluidshinder, de gevolgen van de klimaatverandering zoals hittegolven, en blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen veroorzaken gezondheidsproblemen in Europa. De slechte kwaliteit van het milieu draagt bij aan 13% van de sterfgevallen, volgens een uitgebreide analyse van de gezondheid en het milieu die het Europees Milieuagentschap (EEA) vandaag heeft gepubliceerd.

Bladeren door catalogus

Documentacties