következő
előző
tételek

Az EEA tevékenységei – közlekedés

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2019. 03. 08.
Topics:
Az EEA ezen a területen végzett kulcstevékenysége a Szállítási és Környezeti Jelentések Mechanizmusában (TERM) testesül meg. A TERM éves jelentése az EEA-tagországait segíti a közlekedés környezetvédelmi teljesítményének nyomon követésében. A jelentések rendszeresen aktualizált mutatók halmazának felhasználásával készülnek. Az EEA dolgozik a károsanyag-kibocsátási nyilvántartás fejlesztésén is, valamint vizsgálja a közlekedésnek az éghajlatváltozásban, a légszennyezésben és a zajkeltésben játszott szerepét.

A Szállítási és Környezeti Jelentések Mechanizmusa (TERM) 1998-ban, az EU közlekedésügyi minisztereinek kérésére jött létre. A TERM legfőbb célja a közlekedés és a környezet integrációját célzó stratégiák hatékonyságának mutatók központi halmaza alapján való megfigyelése.

A TERM mellett az EEA foglalkozik más közlekedésügyi és környezetvédelmi kérdésekkel is:

  • Közlekedési támogatások: Az EEA felmérte, milyen mértékben támogatott a közlekedési ágazat, illetve hogyan befolyásolja ez a közlekedési módok közötti egyensúlyt.
  • A közlekedésben kibocsátott káros anyagok myilvántartásai: Az EEA olyan tanulmányok elkészítését vállalja el, amelyeknek célja a közlekedésben kibocsátott káros anyagok mennyiségének úgy pontosság, mint földrajzi megoszlás szerint jobb megbecslése. Ez kiterjed a nemzeti nyilvántartások létrehozására felhasznált kibocsátási tényezők szabványosításán (COPERT modell, a munkát az ETC/ACC végzi, http://air-climate.eionet.europa.eu/), illetve a kibocsátások földrajzi eloszlásával kapcsolatosan végzett munkára, aminek célja a például a városi területeken kibocsátott káros anyagok mennyiségének csökkentését célzó szakpolitikák egészségügyi hasznának jobb felbecslése.
  • Levegőminőségen végzett munka: A közlekedés levegőminőségi problémákban játszott szerepének kezelése (/hu/themes/air).
  • A közlekedés éghajlatváltozásban játszott szerepe: Olyan csökkentési stratégiák, mint például az emisszió kereskedelmi rendszer (/hu/themes/climate).

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Topics:
Dokumentumhoz kapcsolódó lépések