következő
előző
tételek

Közlekedési szakpolitikák

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2019. 03. 08.
Topics:
A közlekedés társadalmunk legtöbb tevékenységének szerves része. Ebből következően szakpolitikai kezelésére a világszinttől (Egyesült Nemzetek) kezdve egészen a városi önkormányzatokig minden szinten van példa. A jellemzően nagyobb mértékű közlekedést generáló növekedésorientált politikák, illetve a kibocsátott káros anyagok mennyiségének csökkentését célzó környezetvédelmi szakpolitika közötti dilemma megoldása kulcsfontosságú. Az utóbbi elérése nehézségekbe ütközhet mindaddig, amíg a kibocsátott káros anyagok mennyiségének csökkentését lehetővé tévő műszaki fejlődés nem képes lépést tartani a közlekedés nagyságrendjének emelkedésével.

Világszint

  • A hajókra, illetve a légi közlekedésre vonatkozó károsanyag-kibocsátási szabványokkal az ENSZ megfelelő szervezetei (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) foglalkoznak, illetve a nemzetközi egyezmények, köztük a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény, amely a közlekedés mellett más ágazatokat is érint.
  • A nemzetközi éghajlat-változási keretegyezményhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyv szabályozza az üvegházhatást okozó, többek között a közlekedés (kivéve a nemzetközi légi és a tengeri közlekedést) által kibocsátott gázok mennyiségét.

 

Az EU szintjén

  • Az iránymutató dokumentum az EU közös közlekedéspolitikájáról szóló fehér könyv (2001, felülvizsgálva 2006-ban). Ez rögzíti a közlekedési ügyekben megtett lépések alapjául szolgáló elsőbbségi sorrendet, ideértve a környezetvédelmi szempontokat is.
  • Ezen túlmenően a megfigyeléssel, a kibocsátott káros anyagok mennyiségének csökkentésével, valamint a levegő minőségének javításával foglalkozik a környezetvédelmi szakpolitika, illetve a jogalkotás is (pl. a környezeti zajról szóló irányelv, a légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló irányelv, a Tiszta levegőt Európának elnevezésű programról szóló irányelv, a járművek károsanyag-kibocsátásának határértékeire és az üzemanyag-minőségre vonatkozóan megállapított kötelezettségek).

 

Nemzeti, regionális és helyi szintek

  • A nemzeti közlekedési szakpolitikák részben az EU szakpolitikájának a nemzeti jogszabályokba való átültetésével, részben az egyes országok közlekedési ágazatának fejlesztésével foglalkoznak.
  • Regionális és helyi szinten a földhasználatra vonatkozóan meghozott gyakorlati döntések játszanak szerepet – ezeknek ugyancsak fontos hatása van a közlekedési igényekre éppen úgy, mint az egyes felhasználók előtt álló, közlekedési módok közötti választások meghatározásában. Ha az újonnan létrehozott lakóhelyeken nem biztosított a közösségi közlekedéshez való hozzáférés, akkor az embereknek nem marad valós választási lehetősége.

 

További információ: Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság

Permalinks

Topics

Topics:
Dokumentumhoz kapcsolódó lépések