sonraki
önceki
öğeler

Ulaşım politikaları

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 08.03.2019
Topics:
Ulaşım toplulumuzdaki çoğu faaliyetin ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan dolayı politika tarafından küresel düzeyden (yani Birleşmiş Milletler) belediye meclislerine kadar tüm düzeylerde ele alınmaktadır. Kilit öneme sahip hususlardan biri, ulaşımı artırmaya meyilli büyüme-odaklı politikalar ile emisyonların azaltılmasını talep eden çevre politikaları arasındaki ikilemin çözüme kavuşturulmasıdır. Artan ulaşım hacimleri emisyonları azaltan teknolojik gelişmelerden ağır basmaya devam ettiği sürece, bunu gerçekleştirmek zor olabilir.

Küresel düzey

  • Gemiler ve uçaklara yönelik emisyon standartları, ilgili BM örgütleri (Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ve ulaşım dışındaki başka sektörleri de ele alan Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi de dahil, uluslararası sözleşmelerle ele alınmaktadır.
  • Uluslararası İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin parçası olan Kyoto Protokolü, (uluslararası hava ve deniz taşımacılığı dışında) ulaşımdan kaynaklanan emisyonlar da dahil olmak üzere, sera gazı emisyonlarını düzenlemektedir.

 

AB düzeyinde

  • Kılavuz belge AB ortak ulaştırma politikasıdır (2001, 2006'da gözden geçirilmiştir). Bu politika, çevresel hususlar da dahil olmak üzere, ulaşım hususlarında eyleme yönelik öncelikleri belirlemektedir.
  • Buna ek olarak, çevre politikaları ve mevzuatı izleme, emisyon azaltma ve hava kalitesinin iyileştirilmesi konularını ele almaktadır (örneğin Çevresel Gürültü Direktifi, Ulusal Emisyon Tavan Değerleri Direktifi, Avrupa için Daha Temiz Hava Direktifi, araç emisyon sınırları ve yakıt kalitesi).

 

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyler

  • Ulusal ulaşım politikaları kısmen AB politikalarının ulusal mevzuata aktarımı ve kısmen de her ülkedeki ulaşım sektörünün gelişimiyle ilgilenmektedir.
  • Bölgesel ve yerel düzeyler, ulaşım talebinin yanı sıra bireysel kullanıcıların karşı karşıya bulunduğu ulaşım şekilleri arasında seçim yapma hususunda da önemli bir etkisi olan, pratik arazi kullanma kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. Toplu taşımaya erişimi bulunan yeni barınma seçenekleri sunulmadığı takdirde, insanların gerçekçi bir seçim yapmaları mümkün olmamaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için: Enerji ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü

Permalinks

Topics

Topics:
Belge İşlemleri