sonraki
önceki
öğeler

Ulaşım hakkında

Sayfa Son değiştirilme 03.06.2016
Topics:
Ulaşım, AÇA üye ülkelerindeki toplam nihai enerji tüketiminin yaklaşık üçte birinden ve sera gazı emisyonlarının da beşte birinden fazlasından sorumludur. Ayrıca kentsel hava kirliliğinin yanı sıra gürültü sıkıntısının büyük bir kısmından da hava kirliliği sorumludur. Bunun yanı sıra, ulaşımın çevre görünümü üzerinde de ciddi bir etkisi vardır zira doğal alanları küçük arazi parçalarına bölmekte, bu da bitki ve hayvanlar için ağır sonuçlar doğurmaktadır.

Ulaşım aynı zamanda modern toplumumuzun da temel unsurlarından birini teşkil etmektedir: iş, ürün ve hizmetlere, eğitim, tatil ve turizm faaliyetlerine erişim sağlamaktadır. Modern iki gelirli aileler ulaşıma daha da fazla bağımlıdır zira en az bir kişinin önemli bir mesafe katetmesi gerektiği durumlar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum kısmen işgücünün artan özelleşmesine bağlı olarak gelişmiştir. Üstelik alışveriş alanlarının, genellikle alışveriş tesisi bulunmayan yerleşim alanlarından uzaktaki daha az sayıda yerde yoğunlaşmasıyla, alışveriş gibi işler de giderek ulaşıma daha bağımlı hale gelmektedir.

Ulaşım hacmi artmaktadır: yolcular için yıllık % 1,9 ve yük taşımacılığı için de % 2,7 oranlarında. Bu büyüme çeşitli ulaşım şekillerinin enerji verimliliğinde kaydedilen gelişmeleri geçmektedir. Bunun sonucunda, ulaşımdan kaynaklanan enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları artmaktadır. Bu durum çevresel açıdan daha etkin olan demiryolu ve otobüs taşımacılığından araba ve uçaklara geçilmesiyle iyice kötüleşmektedir.

Bilhassa en hızlı büyüyen ulaşım sektörü olan havacılık kaygı yaratmaktadır. Bu büyüme kısmen artan refah ile turizm seyahatlerinde önemli bir artışa yol açan düşük fiyatlara bağlı olarak (havacılıkta yakıt vergisi ödenmemektedir) meydana gelmektedir. Uluslararası havacılık istatistiklere dahil edilirse, havacılık şu anda sera gazı emisyonlarının % 10'undan fazlasına karşılık gelmektedir.

Ulaşımdaki büyümeye rağmen, arabalar ve kamyonlar için daha sıkı emisyon standartları getirildikçe, karbon monoksit, yanmamış hidrokarbonlar, parçacıklar ve azot oksit gibi zararlı maddelere bağlı emisyonlar azalmaktadır. Parçacıklı madde (PM) konsantrasyonları ve ozon ise 1997'den beri herhangi bir iyileşme sergilememiştir. İnce parçacıklı maddeler ve yer seviyesindeki ozon şu anda genel olarak hava kirliliğinden kaynaklanan insan sağlığına yönelik başlıca tehditler olarak kabul edilmekte olup, ulaşım bunun başlıca etmenlerinden biridir (Hava kirliliği, Çevre ve sağlık).

Araçlar daha temiz hale gelmiş olmalarına rağmen, hava kalitesiyle ilgili bazı sorunların sürmekte olmasının sebeplerinden biri, gerçek sürme koşullarındaki emisyonların test koşullarındaki emisyonlardan genellikle daha yüksek olmasıdır.

Trafik gürültüsü nüfusun büyük bir kesimini etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü AB'de nüfusun yaklaşık % 40'ının 55db(A)'yı aşkın düzeylerde ve % 30'dan fazlasının da geceleri 55 db(A)'yı aşkın düzeylerde trafik gürültüsüne maruz kaldığını tahmin etmektedir (Gürültü).

Permalinks

Topics

Topics:
Belge İşlemleri