sonraki
önceki
öğeler

Hava kirliliği

Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) bugün yayınlanan hava kalitesi değerlendirmelerine göre, çocukların ve gençlerin sağlığını hava kirliliğinin olumsuz etkilerinden korumak için daha fazla şey yapılması gerekiyor. Hava kirliliği, Avrupa'da 18 yaşın altındaki kişilerde yılda 1.200'den fazla erken ölüme neden olmakta ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde hastalık riskini önemli ölçüde artırmaktadır. Geçtiğimiz yıllardaki iyileşmelere rağmen, birçok Avrupa ülkesindeki, özellikle Orta Doğu Avrupa ve İtalya'daki önemli hava kirleticilerinin seviyesi Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık temelli kılavuz ilkelerinin üzerinde kalmaktadır.

Avrupa Komisyonu bugün, daha temiz hava, su ve toprak hedefine ulaşılmasını sağlayacak yolları belirleyen ilk Sıfır Kirlilik İzleme ve Genel Görünüm raporunu yayınlıyor. Komisyon raporu, Avrupa Çevre Ajansı'nın izleme değerlendirmesi ile birlikte, AB politikalarının hava kirliliğinin yanı sıra pestisitlerden kaynaklanan kirliliğin azaltılmasına da katkıda bulunduğunu gösteriyor. Ancak gürültü ve besin kirliliği veya kentsel atık üretimi gibi diğer alanlarda sorunlar devam ediyor. Sonuçlar, AB'nin 2030 sıfır kirlilik hedeflerine ulaşması için, yeni kirlilik karşıtı kanunların kabul edilmesi ve mevcut kanunların daha iyi uygulanması yoluyla genel olarak çok daha güçlü bir eylemin gerekli olduğunu gösteriyor.

Avrupa'nın hava kalitesi iyileşmeye devam ediyor ve hava kirliliği sebebiyle erken yaşta ölen veya hastalanan insanların sayısı azalıyor. Ancak Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) bugün yayınlanan analizine göre, hava kirliliği hâlâ Avrupa'daki en büyük çevresel sağlık riskidir ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sağlık temelli yönergelerini karşılamak için daha iddialı önlemlere ihtiyaç vardır.

Katalog tarama

Belge İşlemleri