kitas
ankstesnis
punktai

EAA veikla – transportas

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2019-03-08
Topics:
Pagrindinė EAA šios srities veikla – transporto ir aplinkos ataskaitų mechanizmas (TERM). Metinės TERM ataskaitos padeda atsekti transporto poveikį aplinkai EAA šalyse. Ataskaitos rengiamos pagal nuolat atnaujinamus rodiklius. EAA taip pat tobulina išmetamųjų teršalų apskaitą ir tiria transporto poveikį klimato kaitai, oro taršai ir triukšmui.

Transporto ir aplinkos ataskaitų mechanizmas (TERM) ES transporto ministrų prašymu buvo įsteigtas 1998 m. Pagrindinis TERM tikslas – stebėti transporto ir aplinkosaugos strategijų integravimo pažangą ir veiksmingumą remiantis pagrindiniais rodikliais.

Be TERM, EAA dar sprendžia kitus konkrečius transporto ir aplinkosaugos klausimus:

  • Transporto subsidijos: EAA įvertino subsidijų transporto sektoriuje dydį ir tai, kaip jos pakeitė transporto rūšių santykį.
  • Transporto išmetamų teršalų duomenų registrai: EAA atlieka tyrimus transporto išmetamų teršalų apskaitai pagerinti tikslumo ir geografinio pasiskirstymo aspektais. Ši veikla apima standartizuotų išmetimo koeficientų, skirtų vartoti rengiant nacionalinius duomenų registrus, (COPERT modelis, Europos oro ir klimato kaitos teminio centro veikla http://air-climate.eionet.europa.eu/) ir geografinio išmetamųjų teršalų pasiskirstymo nustatymą, siekiant tikslesnio politinių priemonių, pvz., teršalų mažinimo miestų srityse, naudos įvertinimo.
  • Oro kokybės gerinimo veikla, susijusi su transporto indėliu į oro kokybės problemas (http://www.EAA.europa.eu/themes/air).
  • Transporto įtakos klimato kaitai vertinimo ir jos mažinimo strategijų, pvz., prekybos išmetimo leidimais sistemos, rengimas (http://www.EAA.europa.eu/themes/climate).

 

Permalinks

Temporal coverage

Topics

Topics:
Dokumento veiksmai