kitas
ankstesnis
punktai

Oro tarša

Pagerėjus oro kokybei per pastarąjį dešimtmetį Europoje gerokai sumažėjo pirmalaikių mirčių skaičius. Tačiau naujausi Europos aplinkos agentūros (EAA) oficialūs duomenys rodo, kad oro tarša vis dar kenkia beveik visiems europiečiams ir dėl jos žemyne pirma laiko miršta apie 400 000 žmonių.

Kas yra tarša ir kokį poveikį ji daro mums ir aplinkai? Europa imasi veiksmų taršai mažinti ir, įgyvendindama Europos žaliąjį kursą, Europos Komisija siūlo Europai siekti nulinės taršos. Šiandien paskelbtoje naujoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje įvairiais aspektais nagrinėjama taršos problema Europoje, taip pat galimybės taršą pašalinti ir užkirsti jai kelią.

Oro ir triukšmo tarša, klimato kaitos padariniai, kaip antai karščio bangos, ir pavojingų cheminių medžiagų poveikis sukelia sveikatos sutrikimus Europoje. Europos aplinkos agentūros (EAA) šiandien paskelbto plataus sveikatos ir aplinkos vertinimo duomenimis, nekokybiška aplinka prisideda prie 13 proc. mirčių.

Naršyti katalogą

Dokumento veiksmai