næste
forrige
emner

Luftforurening

Bedre luftkvalitet har ført til et betydeligt fald i antallet af for tidlige dødsfald i Europa i løbet af det seneste årti. De seneste officielle data fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) viser imidlertid, at næsten alle europæere stadig er udsat for luftforurening, hvilket fører til ca. 400 000 for tidlige dødsfald på kontinentet.

Hvad er forurening, og hvordan påvirker det os og miljøet? Europa træffer foranstaltninger til at mindske forureningen, og som en del af Den europæiske grønne pagt har Europa-Kommissionen opstillet en målsætning om nulforurening for Europa. En ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som offentliggøres i dag, ser på forureningsudfordringen i Europa fra forskellige vinkler og på mulighederne for at rydde op og forebygge forurening.

Luft- og støjforurening, klimaændringer, såsom hedebølger, og eksponering for farlige kemikalier indvirker negativt på folkesundheden i Europa. Dårlige miljømæssige vilkår er en medvirkende årsag til 13 % af alle dødsfald, fremgår det af en tilbundsgående sundheds- og miljøvurdering, som Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i dag har udsendt.

Browse katalog

Handlinger