næste
forrige
emner

Luftforurening

Forskning viser, at miljømæssige risici i høj grad er en medvirkende årsag til kardiovaskulære sygdomme hvilket er den mest almindelige dødsårsag i Europa. En analyse fra Det Europæiske Miljøagentur, som offentliggøres i dag, giver et overblik over forbindelsen mellem miljø og kardiovaskulære sygdomme og fremhæver, at håndtering af forurening, ekstreme temperaturer og andre miljørisici tjener som et omkostningseffektivt tiltag til at reducere sygdomsbyrden, herunder hjerteanfald og slagtilfælde.

Ifølge Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) luftkvalitetsvurderinger, der offentliggøres i dag, skal der gøres mere for at beskytte børns og unges sundhed mod de skadelige virkninger af luftforureningen. Luftforurening er skyld i over 1 200 for tidlige dødsfald om året hos personer under 18 år i Europa og øger risikoen for sygdom senere i livet væsentligt. Selv om der er sket forbedringer i de seneste år, ligger niveauet for de vigtigste luftforurenende stoffer i mange europæiske lande fortsat urokkeligt over Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) sundhedsbaserede retningslinjer; det gælder navnlig Central- og Østeuropa og Italien.

Europa-Kommissionen offentliggør i dag sin første overvågnings- og prognoserapport om nulforurening, der anviser veje til renere luft, vand og jord. Kommissionens rapport viser sammen med Det Europæiske Miljøagenturs overvågningsvurdering, at EU's politikker har bidraget til at reducere både luft- og pesticidforureningen. På andre områder såsom skadelig støj, næringsstofforurening eller kommunal affaldsproduktion er der dog fortsat problemer. Resultaterne viser, at der generelt er behov for en langt større indsats, hvis EU skal nå 2030-målene for nulforurening, ved at vedtage ny lovgivning om forureningsbekæmpelse og sikre en bedre gennemførelse af eksisterende love.

Browse katalog

Handlinger