Luftforurening

Der skal en målrettet indsats til for at beskytte fattige, ældre og børn bedre mod miljørisici som luft- og støjforurening og ekstreme temperaturer. Dette gælder navnlig i de østlige og sydlige dele af Europa. I dag offentliggøres en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der advarer om, at Europas mest sårbare borgere fortsat i uforholdsmæssig høj grad udsættes for disse sundhedsrisici, selvom miljøet i Europa generelt er blevet forbedret.

Browse katalog