järgmine
eelmine
punktid

Õhusaaste

Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) õhukvaliteedi hinnangute kohaselt tuleb teha rohkem laste ja noorukite tervise kaitsmiseks õhusaaste kahjulike mõjude eest. Õhusaaste põhjustab Euroopas alla 18-aastaste seas üle 1200 enneaegse surmajuhtumi aastas ning suurendab oluliselt haigusriski hilisemas elus. Hoolimata olukorra paranemisest viimastel aastatel püsib peamiste õhusaasteainete tase paljudes Euroopa riikides, eriti Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ning Itaalias endiselt kõrgemana kui Maailma Terviseorganisatsiooni tervisepõhistes suunistes.

Euroopa õhukvaliteet paraneb jätkuvalt ning väheneb inimeste arv, kes surevad enneaegselt või haigestuvad õhusaaste tõttu. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) analüüsi kohaselt on õhusaaste Euroopas siiski suurim keskkonnaga seotud terviserisk ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tervisesuuniste täitmiseks on vaja ambitsioonikamaid meetmeid.

Täna avaldab Euroopa Komisjon oma esimese nullsaaste seire ja väljavaate aruande, mis kirjeldab, kuidas saavutada puhtamat õhku, vett ja pinnast. Komisjoni aruanne koos Euroopa Keskkonnaameti seirehinnanguga näitab, et ELi poliitika on aidanud vähendada õhu- ja pestitsiidisaastet. Samas püsivad probleemid muudes valdkondades, näiteks kahjulik müra, toitainereostus ja olmejäätmete teke. Tulemused näitavad, et üldiselt on vaja palju jõulisemaid meetmeid, et EL saavutaks 2030. aasta nullsaaste eesmärgid, võttes vastu uusi saastevastaseid õigusakte ja rakendades paremini olemasolevaid.

Sirvige kataloogi

Tegevused dokumentidega