järgmine
eelmine
punktid

Õhusaaste

Õhusaaste Euroopas on ikka tunduvalt kõrgem kui Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitatud tase ning see ohustab oluliselt meie tervist. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) uusima õhukvaliteedi hinnangu kohaselt oleks ELis saanud vältida 253 000 surmajuhtumit, kui tahkete peenosakeste kontsentratsioon vastaks WHO soovitustele. Uute tervisemõju hinnangute kohaselt põhjustab või süvendab kokkupuude õhusaastega teatud haigusi, nt kopsuvähk, südamehaigused, astma ja diabeet.

Teaduslikud tõendid näitavad, et keskkonnariskid põhjustavad suure osa südame-veresoonkonna haigustest, mis on kõige levinum surma põhjus Euroopas. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) analüüsis antakse ülevaade keskkonna ja südame-veresoonkonna haiguste vahelisest seosest ning rõhutatakse, et saaste, äärmuslike temperatuuride ja muude keskkonnariskide käsitlemine on kulutõhus viis haigustest, sealhulgas südameinfarktist ja insuldist tuleneva koormuse vähendamiseks.

Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) õhukvaliteedi hinnangute kohaselt tuleb teha rohkem laste ja noorukite tervise kaitsmiseks õhusaaste kahjulike mõjude eest. Õhusaaste põhjustab Euroopas alla 18-aastaste seas üle 1200 enneaegse surmajuhtumi aastas ning suurendab oluliselt haigusriski hilisemas elus. Hoolimata olukorra paranemisest viimastel aastatel püsib peamiste õhusaasteainete tase paljudes Euroopa riikides, eriti Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ning Itaalias endiselt kõrgemana kui Maailma Terviseorganisatsiooni tervisepõhistes suunistes.

Sirvige kataloogi

Tegevused dokumentidega