seuraava
edellinen
kohdat

Ilman saastuminen

Ilman saastuminen on vakava ongelma monissa eurooppalaisissa kaupungeissa, ja se on todellinen riski terveydelle. Euroopan ympäristökeskus (EEA) julkisti tänään uuden eurooppalaisten kaupunkien ilmanlaatuportaalin. Portaalista voi katsoa asuinkaupunkinsa ilmanlaatua koskevia tietoja viimeisten kahden vuoden ajalta ja verrata ilmanlaadun tilaa muihin kaupunkeihin eri puolilla Eurooppaa.

Ilmanlaadun paranemisen ansiosta ennenaikaisten kuolemantapausten määrä on vähentynyt merkittävästi Euroopassa. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) viimeisimmät viralliset tiedot osoittavat kuitenkin, että ilmansaasteista kärsitään yhä lähes koko maanosassa. Ilmansaasteet aiheuttavat noin 400 000 ennenaikaista kuolemaa eri puolilla Eurooppaa.

Mitä saastuminen on ja miten se vaikuttaa meihin ja ympäristöön? Euroopassa tehdään jatkuvasti toimia ympäristön pilaantumisen vähentämiseksi. Euroopan komissio onkin asettanut tavoitteeksi täydellisen saasteettomuuden osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Tänään julkaistussa Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) Ympäristösignaalit-raportissa tarkastellaan saastumisen aiheuttamia haasteita Euroopassa eri näkökulmista sekä mahdollisuuksia pilaantuneen ympäristön puhdistamiseen ja saastumisen ehkäisemiseen.

Selaa luetteloa

tallenna toimenpiteet