seuraava
edellinen
kohdat

Ilman saastuminen

Ilmansaasteiden pitoisuudet Euroopassa ylittävät edelleen selvästi Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemat tasot, mikä on merkittävä uhka terveydellemme. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tänään julkaiseman ilmanlaadun terveysvaikutuksia koskevan arvioinnin mukaan 253 000 kuolemantapausta olisi voitu välttää EU:ssa, jos pienhiukkaspitoisuudet olisivat vastanneet WHO:n suosituksia. Uusien terveysvaikutuksia koskevien arvioiden mukaan ilmansaasteille altistuminen aiheuttaa tai pahentaa tiettyjä sairauksia, kuten keuhkosyöpää, sydänsairauksia, astmaa ja diabetesta.

Tutkimuksista saatu näyttö osoittaa, että ympäristöriskit aiheuttavat suuren osan sydän- ja verisuonitaudeista, jotka ovat yleisin kuolinsyy Euroopassa. Tänään julkaistu Euroopan ympäristökeskuksen analyysi käsittelee ympäristön ja sydän- ja verisuonitautien välisstä yhteyttä. Analyysin mukaan saastumisen, äärimmäisten lämpötilojen ja muiden ympäristöriskien torjuminen on kustannustehokasta toimintaa, jolla vähennetään muun muassa sydänkohtausten ja aivohalvausten aiheuttamaa tautitaakkaa.

Tänään julkaistujen Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ilmanlaatua koskevien arvioiden mukaan lasten ja nuorten terveyttä on suojeltava ilmansaasteiden kielteisiltä vaikutuksilta nykytilannetta paremmin. Ilmansaasteet aiheuttavat vuosittain yli 1 200 ennenaikaista kuolemaa alle 18-vuotiaiden keskuudessa Euroopassa ja lisäävät merkittävästi sairastumisriskiä myöhemmällä iällä. Viime vuosien parannuksista huolimatta keskeisten ilmansaasteiden määrä on monissa Euroopan maissa pysynyt itsepintaisesti Maailman terveysjärjestön terveyteen perustuvien ohjeiden yläpuolella, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Italiassa.

Selaa luetteloa

tallenna toimenpiteet