seuraava
edellinen
kohdat

Ilman saastuminen

Tänään julkaistujen Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ilmanlaatua koskevien arvioiden mukaan lasten ja nuorten terveyttä on suojeltava ilmansaasteiden kielteisiltä vaikutuksilta nykytilannetta paremmin. Ilmansaasteet aiheuttavat vuosittain yli 1 200 ennenaikaista kuolemaa alle 18-vuotiaiden keskuudessa Euroopassa ja lisäävät merkittävästi sairastumisriskiä myöhemmällä iällä. Viime vuosien parannuksista huolimatta keskeisten ilmansaasteiden määrä on monissa Euroopan maissa pysynyt itsepintaisesti Maailman terveysjärjestön terveyteen perustuvien ohjeiden yläpuolella, erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Italiassa.

Euroopan ilmanlaatu paranee edelleen, ja ilman saastumisesta johtuvien ennenaikaisten kuolemien ja sairauksien määrä on laskussa. Tänään julkaistun Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) analyysin mukaan ilman saastuminen on kuitenkin edelleen suurin ympäristöriski Euroopassa, ja Maailman terveysjärjestön (WHO) terveyden suojelemiseksi antamien ohjearvojen saavuttaminen edellyttää entistä kunnianhimoisempia toimia.

Euroopan komissio julkistaa tänään ensimmäisen saasteettomuuden seurantaa ja näkymiä koskevan raportin, jossa esitetään keinoja puhtaamman ilman, veden ja maaperän saavuttamiseksi. Komission raportti yhdessä Euroopan ympäristökeskuksen seuranta-arvioinnin kanssa osoittaa, että EU:n toimintalinjojen avulla on vähennetty ilman saastumista ja torjunta-aineista johtuvaa pilaantumista. Ongelmia liittyy kuitenkin edelleen haitalliseen meluun, ravinnekuormitukseen ja yhdyskuntajätteen syntyyn. Jos EU:n on määrä saavuttaa vuoteen 2030 ulottuvat saasteettomuustavoitteet, tarvitaan kattavasti paljon tehokkaampia toimia. Tämä edellyttää uusien saastumista torjuvien lakien hyväksymistä ja nykyisten säädösten parempaa täytäntöönpanoa.

Selaa luetteloa

tallenna toimenpiteet