următorul
anteriorul
articole

Poluarea atmosferică

Astăzi, Comisia Europeană publică primul său raport de monitorizare și prospectivă privind reducerea la zero a poluării, care stabilește căi către un aer, o apă și un sol mai curate. Raportul Comisiei, împreună cu evaluarea de monitorizare efectuată de Agenția Europeană de Mediu, arată că politicile UE au contribuit la reducerea poluării aerului, precum și a poluării cu pesticide. În alte domenii însă, cum ar fi poluarea fonică, poluarea cu nutrienți sau generarea de deșeuri municipale, problemele persistă. Rezultatele arată că, în general, sunt necesare măsuri mult mai ferme pentru ca UE să atingă obiectivele de reducere la zero a poluării până în 2030, prin adoptarea de noi legi antipoluare și o mai bună punere în aplicare a celor existente.

Calitatea aerului din Europa continuă să se îmbunătățească, iar numărul persoanelor care mor timpuriu sau care suferă de boli cauzate de poluarea aerului este în scădere. Cu toate acestea, potrivit analizei Agenției Europene de Mediu (AEM), publicată astăzi, poluarea aerului reprezintă în continuare cel mai mare risc pentru sănătatea mediului din Europa și sunt necesare măsuri mai ambițioase pentru a respecta orientările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în materie de sănătate.

Potrivit unui raport al Agenției Europene de Mediu (AEM), publicat astăzi, expunerea la aerul poluat, fumul de tutun ambiant, radon, radiațiile ultraviolete, azbest, anumite substanțe chimice și alți poluanți cauzează peste 10 % din totalul cazurilor de cancer din Europa. Vestea bună este că aceste riscuri pot fi prevenite.

Răsfoiți catalogul

Acţiuni asupra documentului