următorul
anteriorul
articole

Poluarea atmosferică

Potrivit evaluărilor Agenției Europene de Mediu (AEM) privind calitatea aerului, publicate astăzi, este nevoie de mai multe eforturi pentru a proteja sănătatea copiilor și a adolescenților de efectele negative ale poluării aerului. Poluarea aerului provoacă anual peste 1 200 de decese premature în Europa la persoanele cu vârsta sub 18 ani și mărește semnificativ riscul de îmbolnăvire mai târziu în viață. În ciuda îmbunătățirilor din ultimii ani, nivelul principalilor poluanți atmosferici din multe țări europene rămâne cu încăpățânare peste cel din ghidul privind sănătatea ale Organizației Mondiale a Sănătății, în special în Europa Centrală și de Est și în Italia.

Astăzi, Comisia Europeană publică primul său raport de monitorizare și prospectivă privind reducerea la zero a poluării, care stabilește căi către un aer, o apă și un sol mai curate. Raportul Comisiei, împreună cu evaluarea de monitorizare efectuată de Agenția Europeană de Mediu, arată că politicile UE au contribuit la reducerea poluării aerului, precum și a poluării cu pesticide. În alte domenii însă, cum ar fi poluarea fonică, poluarea cu nutrienți sau generarea de deșeuri municipale, problemele persistă. Rezultatele arată că, în general, sunt necesare măsuri mult mai ferme pentru ca UE să atingă obiectivele de reducere la zero a poluării până în 2030, prin adoptarea de noi legi antipoluare și o mai bună punere în aplicare a celor existente.

Calitatea aerului din Europa continuă să se îmbunătățească, iar numărul persoanelor care mor timpuriu sau care suferă de boli cauzate de poluarea aerului este în scădere. Cu toate acestea, potrivit analizei Agenției Europene de Mediu (AEM), publicată astăzi, poluarea aerului reprezintă în continuare cel mai mare risc pentru sănătatea mediului din Europa și sunt necesare măsuri mai ambițioase pentru a respecta orientările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în materie de sănătate.

Răsfoiți catalogul

Acţiuni asupra documentului