neste
forrige
elementer

Arealbruk

Endre språk
Side Sist endret 23.11.2020
1 min read
Topics:
Europa er et av de mest intensivt brukte kontinentene på kloden, med den høyeste andelen landarealer (opptil 80 %) som brukes til bosetting, produksjonssystemer (herunder landbruk og skogbruk) og infrastruktur. Det oppstår ofte motstridende krav til arealbruk som krever beslutninger som involverer vanskelige avveininger. Det finnes mange viktige drivere for arealbruken i Europa: økende boareal per person og en kombinasjon av økonomisk aktivitet, økt mobilitet og utbygging av transportinfrastruktur resulterer vanligvis i arealbeslag. Land er en begrenset ressurs, og måten arealer brukes på, utgjør en av de viktigste faktorene for miljøendring, med betydelige konsekvenser for livskvalitet og økosystemer samt forvaltningen av infrastruktur.

Europa er en mosaikk av landskaper som gjenspeiler de store endringene arealbruken har gjennomgått gjennom tidene. Nåtidens arealbruksendringer påvirker også landskapet og miljøet, og etterlater store og ofte uopprettelige fotspor. Overalt oppstår det spenninger mellom samfunnets behov for ressurser og rom og miljøets evne til å støtte og absorbere disse behovene. Denne tilstanden fører til overforbruk og forringelse av landskaper, økosystemer og miljøet. Det er derfor behov for et langsiktig forvaltningsperspektiv.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Dokumenter handlinger