næste
forrige
emner

Arealanvendelse

Skift sprog
Webside Sidst ændret 23/11 2020
1 min read
Topics:
Europa er et af de mest intensivt udnyttede kontinenter i verden. Det anvendte areal til beboelse, produktionssystemer (herunder landbrug og skovbrug) og infrastruktur når helt op på 80 % af det samlede areal. Modstridende behov for arealanvendelse forekommer ofte og kræver beslutninger, der indebærer vanskelige kompromiser. Der er flere vigtige drivkræfter bag arealanvendelsen i Europa: Det stigende boligarealsbehov pr. person og sammenhængen mellem økonomisk aktivitet, øget mobilitet og vækst i transportinfrastrukturen fører sædvanligvis til, at der inddrages areal. Areal er dog en begrænset ressource, og anvendelsesmåden er en af de vigtigste bestemmende faktorer for eventuelle ændringer i miljøet og har stor betydning for livskvalitet, økosystemer og infrastrukturforvaltning.

Europa er en mosaik af landskaber, der afspejler det skiftende arealanvendelsesmønster, som det har været udsat for gennem tiderne. Landskabet og miljøet ændres stadig i dag, og arealanvendelsen sætter store og ofte uoprettelige spor. Der er stigende spændinger næsten overalt, efterhånden som samfundets behov for ressourcer og plads overstiger arealets evne til at opfylde disse behov. Det medfører overudnyttelse og stigende forringelse af landskaberne, økosystemerne og miljøet, og der er derfor behov for et langsigtet perspektiv i arealforvaltningen.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Handlinger