następne
poprzednie
pozycje

Użytkowanie gruntów

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2020-11-23
1 min read
Europa jest jednym z najintensywniej użytkowanych kontynentów na świecie z najwyższym udziałem gruntów (do 80%) przeznaczonych na zasiedlenie, systemy produkcji (w tym rolnictwo i leśnictwo) oraz infrastrukturę. Często dochodzi do konfliktów dotyczących sposobów użytkowania gruntów, które wymagają podejmowania decyzji wiążących się z trudnymi kompromisami. Istnieje szereg istotnych czynników determinujących użytkowanie gruntów w Europie: rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń życiową na osobę oraz związek między działalnością gospodarczą, wzrostem mobilności oraz rozwojem infrastruktury transportowej prowadzą zazwyczaj do zajęcia gruntów. Grunty są zasobem ograniczonym: sposób ich użytkowania stanowi jedną z głównych przyczyn zmian środowiskowych, wywierając znaczny wpływ na jakość życia i ekosystemów oraz na zarządzanie infrastrukturą.

Europa jest mozaiką krajobrazów, odzwierciedlającą ewolucyjny charakter zmian, jakim podlegały grunty w przeszłości. W dzisiejszych czasach zmiany nadal kształtują nasz krajobraz i nasze środowisko, pozostawiając ogromne i często nieodwracalne ślady. Niemalże na każdym kroku dochodzi do spięć, ponieważ zapotrzebowanie społeczeństwa zarówno na zasoby, jak i na przestrzeń pozostaje w sprzeczności ze zdolnością gruntów do spełnienia tych potrzeb. Obecny stan rzeczy prowadzi do nadmiernego wykorzystania i coraz większej degradacji krajobrazów, ekosystemów i środowiska. Potrzebna jest długoterminowa perspektywa zarządzania.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Akcje Dokumentu