li jmiss
preċedenti
punti

L-użu tal-art

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 23 Nov 2020
1 min read
Topics:
L-Ewropa hija waħda mill-kontinenti użati bl-aktar mod intensiv fuq il-globu, bl-ogħla sehem ta’ art (sa 80%) użat għal insedjament, sistemi ta’ protezzjoni (inklużi l-agrikoltura u l-foresterija) u infrastruttura. Ħafna drabi jirriżultaw kwistjonijiet konfliġġenti fl-użu tal-art, u dan jeħtieġ deċiżjonijiet li jkunu jinvolvu kompromessi iebsin. Jeżistu diversi determinanti importanti għall-użu tal-art fl-Ewropa: id-domanda dejjem tiżdied għal spazju għall-għixien għal kull persuna u l-konnessjoni bejn l-attività ekonomika, żieda fil-mobilità u t-tkabbir ta’ infrastruttura tat-trasport, ġeneralment jirriżultaw f’art użata. L-art hija riżors limitat: kif tintuża tikkostitwixxi waħda mir-raġunijiet prinċipali għal tibdil ambjentali, b’impatti sinifikanti fuq il-kwalità tal-ħajja u l-ekosistemi, kif ukoll fuq il-ġestjoni tal-infrastruttura.

L-Ewropa hija możajk ta’ pajsaġġi, li jirriflettu l-mudell evoluzzjonarju ta’ tibdiliet li l-użu tal-art għadda minnhom fl-imgħoddi. It-tibdilet ikomplu jalteraw il-pajsaġġ u l-ambjent tagħna llum, u jħallu impronti kbar u ħafna drabi irreversibbli fuq l-użu tal-art. It-tensjonijiet qegħdin jiżdiedu kważi kullimkien hekk kif il-ħtieġa tas-soċjetà kemm għar-riżorsi kif ukoll għall-ispazju, qed tikkonfliġġi mal-kapaċità tal-art li ssostni u tassorbi dawn il-ħtiġiet. Is-sitwazzjoni qed twassal għal użu abużiv u degradazzjoni dejjem tiżdied fil-pajsaġġi, fl-ekosistemi u fl-ambjent. Hi meħtieġa perspettiva ta’ mmaniġġjar fit-tul.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Dokument ta’ Azzjonijiet