další
předchozí
položky

Využívání půdy

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 23.11.2020
1 min read
Evropa je jedním z nejintenzivněji využívaných kontinentů na světě, přičemž největší část půdy (až 80 %) se využívá pro účely osídlení, pro systémy produkce (včetně zemědělství a lesnictví) a pro infrastrukturu. Na využití půdy často bývají vznášeny protichůdné požadavky, jež vyžadují rozhodnutí zahrnující náročné kompromisy. Důležitou hnací silou využití půdy v Evropě je několik faktorů: zvyšující se nároky na životní prostor na osobu a spojitost mezi hospodářskou činností, vyšší mobilitou a nárůstem dopravní infrastruktury obvykle vedou k záboru půdy. Půda je omezeným zdrojem: způsob, jakým je využívána, představuje jednu ze zásadních příčin změny životního prostředí, jež má značný dopad na kvalitu života a ekosystémů a na řízení infrastruktury.

Evropa je mozaikou krajin, v níž se odráží postupné změny modelu, kterými využívání půdy v minulosti procházelo. Krajina a životní prostředí procházejí i v současnosti změnami, které po sobě zanechávají zřetelné a často nesmazatelné stopy využívání půdy. Téměř všude vzniká napětí mezi potřebou zdrojů a prostoru na straně společnosti a kapacitou půdy pro uspokojování a zvládání těchto potřeb. To vede k nadměrnému využívání půdy a stálému zhoršování stavu krajiny, ekosystémů a životního prostředí. Tato situace vyžaduje dlouhodobě orientované řízení.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Akce dokumentů