ďalej
späť
body

Využívanie pôdy

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 23. 11. 2020
1 min read
Európa je jedným z najintenzívnejšie využívaným kontinentom na svete, s najvyšším podielom pôdy (až 80 %) využívanej na osídlenie, výrobné systémy (vrátane poľnohospodárstva a lesníctva) a infraštruktúru. Často sa objavujú konfliktné požiadavky na využívanie pôdy, čo si vyžaduje rozhodnutia, ktoré budú zahŕňať tvrdé kompromisy. Dôležitých hnacích motorov pre využívanie pôdy existuje hneď niekoľko: rastúci dopyt po životnom priestore na osobu a spojenie medzi hospodárskou činnosťou, zvýšenou mobilitou a rastom dopravnej infraštruktúry obyčajne vedú k zabratiu pôdy. Pôda je obmedzený zdroj: to, ako sa využíva, je jeden z hlavných dôvodov zmeny životného prostredia, s významným vplyvom na kvalitu života a ekosystémov, ako aj na správu infraštruktúry.

Európa je mozaikou krajín odrážajúcou evolučný vzor zmien, ktorými využívanie pôdy prešlo v minulosti. Zmeny aj dnes menia našu krajinu a životné prostredie, pričom zanechávajú obrovské a často nezvratné stopy po využívaní pôdy. Takmer všade rastie napätie, keďže potreba spoločnosti po zdrojoch a priestore sú v rozpore s kapacitou, ktorou pôda na podporenie a vstrebanie týchto potrieb oplýva. Tento stav vedie k nadmernému využívaniu pôdy a zvýšenej degradácii krajín, ekosystémov a životného prostredia. Vyžaduje si perspektívu dlhodobého riadenia.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Akcie dokumentu