sonraki
önceki
öğeler

Arazi kullanımı

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 23.11.2020
1 min read
Avrupa, yerleşim, üretim sistemleri (tarım ve ormancılık dahil) ve altyapı için en yüksek toprak paylaşım oranına (%80’e kadar) sahip, dünyada en yoğun kullanılan kıtalardan biridir. Çelişen arazi kullanım talepleri sıklıkla ortaya çıkmakta ve zorlu dengeleri içeren kararlar alınmasını gerektirmektedir. Avrupa’da arazi kullanımına ilişkin birçok önemli faktör mevcuttur: Kişi başına yaşam alanı için artan talep ile ekonomik faaliyet, artan hareketlilik ve ulaşım altyapısının büyümesi arasındaki bağlantı, çoğunlukla, toprağın kullanım alanının artmasına yol açmaktadır. Toprak, sınırlı bir kaynaktır: nasıl kullanıldığı çevresel değişime yönelik en temel nedenlerden birini teşkil etmekte ve ekosistemler ile yaşam kalitesi ve altyapı yönetimi üzerinde anlamlı etkilere yol açmaktadır.

Avrupa, farklı çevre görünümlerine ev sahipliği yapan ve geçmişte arazi kullanımının uğradığı değişikliklerin evrimsel modelini yansıtan bir mozaiktir. Bugün de çevremizi ve manzaramızı değiştiren bu değişimler devam etmekte ve arazi kullanımının sonucu büyük ve çoğunlukla geri dönülmesi mümkün olmayan izler bırakmaktadır. Toplumların kaynaklara ve boş alana olan ihtiyacı, bu ihtiyaçları destekleyecek ve absorbe edecek arazi kapasitesi ile çakıştığından, bu konu hemen her yerde bir sorun olmayı sürdürmektedir. Gelinen nokta arazilerin, ekosistemlerin ve çevrenin aşırı kullanımına ve giderek bozulmasına yol açmaktadır. Bu, uzun vadeli yönetim perspektifi gerektirmektedir.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Belge İşlemleri