Arazi kullanımı

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 24.07.2017
Topics: ,
Avrupa, yerleşim, üretim sistemleri (tarım ve ormancılık dahil) ve altyapı için en yüksek toprak paylaşım oranına (%80’e kadar) sahip, dünyada en yoğun kullanılan kıtalardan biridir. Çelişen arazi kullanım talepleri sıklıkla ortaya çıkmakta ve zorlu dengeleri içeren kararlar alınmasını gerektirmektedir. Avrupa’da arazi kullanımına ilişkin birçok önemli faktör mevcuttur: Kişi başına yaşam alanı için artan talep ile ekonomik faaliyet, artan hareketlilik ve ulaşım altyapısının büyümesi arasındaki bağlantı, çoğunlukla, toprağın kullanım alanının artmasına yol açmaktadır. Toprak, sınırlı bir kaynaktır: nasıl kullanıldığı çevresel değişime yönelik en temel nedenlerden birini teşkil etmekte ve ekosistemler ile yaşam kalitesi ve altyapı yönetimi üzerinde anlamlı etkilere yol açmaktadır.

Avrupa, farklı çevre görünümlerine ev sahipliği yapan ve geçmişte arazi kullanımının uğradığı değişikliklerin evrimsel modelini yansıtan bir mozaiktir. Bugün de çevremizi ve manzaramızı değiştiren bu değişimler devam etmekte ve arazi kullanımının sonucu büyük ve çoğunlukla geri dönülmesi mümkün olmayan izler bırakmaktadır. Toplumların kaynaklara ve boş alana olan ihtiyacı, bu ihtiyaçları destekleyecek ve absorbe edecek arazi kapasitesi ile çakıştığından, bu konu hemen her yerde bir sorun olmayı sürdürmektedir. Gelinen nokta arazilerin, ekosistemlerin ve çevrenin aşırı kullanımına ve giderek bozulmasına yol açmaktadır. Bu, uzun vadeli yönetim perspektifi gerektirmektedir.

AB politikaları

Arazi kullanımını, çevresel kaygılara göre yönlendirmek istiyorsak, arazi kullanımının planlanması ve yönetimi hayati önem taşımaktadır. Farklı politika düzeylerini ve farklı sektörleri içine alan zorlu bir konudur. Temel kaynakların üretimini sağlarken, arazi kullanımının çevre üzerindeki olumsuz sonuçlarını izlemek ve bunları yöneltmek, dünya genelindeki karar alıcılar için temel önceliktir.

Arazi kullanımının planlanması ve yönetimine ilişkin kararlar, genel olarak, yerel veya bölgesel düzeyde alınmaktadır. Buna rağmenAvrupa Komisyonu, Üye Ülkelerin kendi arazi kullanımı gelişim planlarında çevresel konuları dikkate alması ve entegre arazi yönetimini uygulaması konusunda rol oynamaktadır.

Avrupa ekonomileri, ham maddeler ve boş alan (toprak kaynakları) dahil olmak üzere doğal kaynaklara bağlıdır. Kaynaklarını etkin kullanan Avrupa’ya yönelik yol haritasında, arazi kullanımı konusu ve toprak kaynaklarının yönetimi, sürdürülemez kaynak eğilimleri ile mücadelede önemli bir öğe olarak gösterilmektedir.  Avrupa Birliğinin iklim değişikliğine adaptasyon politikaları, doğrudan mevcut ve gelecekteki arazi kullanımı uygulamaları ve bunlara bağlı ekonomik sektörlerle ilgilidir. Arazi kullanımı, bölgesel uyum, kentsel planlama, tarım, ulaşım ve doğanın korunması gibi diğer birçok politika alanı için göz önüne alınması gereken önemli bir husustur.

AÇA faaliyetleri

AÇA faaliyetleri, toprak ve ekosistem hesaplama araçları ile Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) analizini kullanarak, başta Avrupa’nın çevre görünümü ve alansal değişim değerlendirmelerine odaklanmaktadır. Ayrıca, Avrupa için Paylaşılan Çevre Bilgi Sistemi’ne (SEIS) katkı olarak AÇA’ya, arazi kullanımı için bir çevresel veri merkezi geliştirme görevi verilmiştir.

Başlıca AÇA veri kaynağı Corine toprak örtüsü veri tabanı olup 1990, 2000 ve 2006 için oluşturulmuştur. Bu, AÇA üye ülkeleri ve Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme (GMES) sistemiyle oluşturulan işbirliğine dayanmaktadır. Seçilen yüksek çözünürlüklü tematik tabakalar ve Kent Atlası gibi ilave GMES veri tabanları, Corine toprak örtüsü veri tabanlarını tamamlamak üzere geliştirilmektedir.

AÇA, Avrupa Konu Merkezi Alan Bilgileri ve Analizleri (ETC-SIA) ile işbirliği içinde, alan analizleri için pan-Avrupa referans sistemlerini geliştirmektedir: Avrupa Havza ve Akarsu Ağı Sistemi (ECRINS) ile Toprak ve Ekosistem Hesaplama (LEAC) uygulamaları, tematik analiz (arazi dağılımı gibi) ve ilgili göstergeler için katkıda bulunmaktadır.

Genel Görünüş

Birçok çevresel ve bölgesel politika (AB 2020 Biyoçeşitlilik Stratejisi veya AB Toprak Tematik Stratejisi gibi), ana referans tabakası olarak sağlam doğru kullanımı bilgilerine dayanmaktadır. GMES toprak izleme hizmeti, kıta toprak örtüsü izleme işlemini güncelleme ve iyileştirme ile yerel toprak örtüsü proseslerini daha ayrıntılı inceleme işlerini kapsayan 2011 ila 2013’teki ilk çalışmaların bir parçasıdır. Gelecekteki eğilimleri değerlendirmek amacıyla, Avrupa'ya ilişkin olarak beş farklı arazi kullanımı senaryosunu yansıtan bir interaktif araç olan Avrupa’da Arazi Kullanımı Gelişiminin Geleceğe Yönelik Çevresel Analizi (PRELUDE) geliştirilmiştir.

İlgili içerik

Haberler ve makaleler

İlgili göstergeler

Land take Land take as a result of the expansion of residential areas and construction sites is the main cause of the increase in urban land coverage in Europe. Agricultural zones and, to a lesser extent, forests and semi-natural and natural areas are disappearing in favour of the development of artificial surfaces. This affects biodiversity since it decreases habitats and fragments the landscapes that support and connect them. Between 2006 and 2012, the annual land take in the European countries (EEA-39) assessed in the 2012 Corine land cover (CLC) project was approximately 107 000 ha/year. The figure for the 2000-2006 period was approximately 118 000 ha/year. In the 28 countries 1 covered by all three CLC assessment periods (1990-2000, 2000-2006 and 2006-2012), annual land take decreased by 10.5 % between 2000 and 2006, and by 13.5 % between 2006 and 2012. In absolute values, the annual land take in these 28 countries was 114 000 ha/year (1990-2000), 102 000 ha/year (2000-2006) and 98 500 ha/year (2006-2012). Between 2000 and 2006, more arable land and permanent crops were taken by artificial development than between 1990 and 2000, while fewer pastures and less mosaic farmland were taken over the same period. In fact, between 2006 and 2012, the types of land most taken for artificial development were arable land and permanent crops, followed by pastures and mixed agricultural areas.   1 The 28 countries covered by all three CLC assessment periods are AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, ME, MT, NL, PL, PT, RO, RS, SI, SK, TR and UK.

Ayrıca bkz.

Geographic coverage

Belge İşlemleri
Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin