naslednji
prejšnji
zadetki

Raba zemljišč

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 23.11.2020
1 min read
Topics:
Evropa je ena izmed najintenzivneje izrabljanih celin na svetu, z največjim deležem rabe zemljišč (do 80 %) za bivališča, proizvodne sisteme (vključno s kmetijstvom in gozdarstvom) in infrastrukturo. Pogosto se pojavljajo nasprotujoče si zahteve glede rabe zemljišč, pri katerih so potrebne odločitve, ki zahtevajo težke kompromise. V Evropi na rabo zemljišč vpliva več pomembnih dejavnikov: vse večje povpraševanje po življenjskem prostoru na osebo ter povezanost med gospodarsko dejavnostjo, povečano mobilnostjo in rastjo prometne infrastrukture navadno vodi v infrastrukturno zasedenost zemljišč. Zemljišča so omejen vir: njihova raba je eden glavnih razlogov za okoljske spremembe ter močno vpliva na kakovost življenja in ekosisteme in tudi na upravljanje infrastrukture.

Evropa je mozaik krajin, ki odražajo postopne spremembe, ki so se zaradi rabe zemljišč zgodile v preteklosti. Tudi danes se krajina in okolje še naprej spreminjata, spremembe pa povzročajo velike in pogosto nepopravljive posledice, povezane z rabo zemljišč. Neskladnost med potrebo družbe po virih in prostoru na eni strani, ter zmožnostjo zemljišča na drugi, da zadosti tem potrebam, skoraj povsod povzroča napetosti. Dejanski položaj pa vodi k pretirani rabi krajin, ekosistemov in okolij ter njihovemu čedalje hitrejšemu propadanju. Vidik dolgoročnega upravljanja je zato nujno potreben.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Akcije dokumenta