următorul
anteriorul
articole

Folosirea terenurilor

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2017-07-24
Europa este unul din continentele cele mai intensiv utilizate, cu cea mai mare proporţie de terenuri (până la 80%) folosite pentru aşezări, sisteme de producţie (inclusiv agricultură şi silvicultură) şi infrastructură. Adesea apar cerinţe contradictorii privind folosirea terenurilor, fiind necesare decizii care vor implica soluţii de compromis dificile. Există câteva forţe motrice importante pentru folosirea terenurilor în Europa: cererea crescândă de spaţiu de locuit pe persoană şi legătura dintre activitatea economică, mobilitatea crescută şi creşterea infrastructurii de transport duc de obicei la ocuparea de terenuri. Solurile sunt o resursă finită: modul în care este folosit reprezintă una din cauzele principale ale schimbările de mediu, cu impact semnificativ asupra calității vieţii şi a ecosistemelor, precum şi asupra gestionării infrastructurii.

Europa este un mozaic de peisaje, ce reflectă modelul evolutiv al schimbărilor pe care le-a suferit în trecut folosirea terenurilor. Schimbările continuă să ne modifice în prezent peisajele şi mediul, lăsând amprente mari şi adesea ireversibile asupra folosirii terenurilor.  Aproape peste tot apar tensiuni între nevoia societăţii de resurse şi spaţiu şi capacitatea pământului de a susţine şi a prelua aceste nevoi. Această situaţie duce la utilizarea excesivă şi la degradarea fără precedent a peisajelor, ecosistemelor şi mediului. Prin urmare, este necesară o perspectivă de gestionare pe termen lung.

Politicile UE

Planificarea şi gestionarea folosirii terenurilor sunt esenţiale pentru reconcilierea folosirii terenurilor cu preocupările de mediu. Aceasta este o provocare care implică diverse niveluri de politici şi diverse sectoare. Monitorizarea şi mediatizarea consecinţelor negative ale folosirii terenurilor asupra mediului, concomitent cu susţinerea producţiei de resurse esenţiale este o prioritate majoră pentru factorii de decizie din întreaga lume.

Deciziile privind planificarea şi gestionarea utilizării terenurilor se iau de obicei la nivel local sau regional. Cu toate acestea, Comisia Europeană are un rol important în asigurarea faptului că toate statele membre iau în considerare preocupările de mediu în cadrul planurilor lor de dezvoltare a utilizării terenurilor şi că aplică practicile de management integrat al terenurilor.

Economiile europene depind de resursele naturale, inclusiv de materii prime şi spaţiu (resurse de teren). Foaia de parcurs pentru o Europă eficientă din punct de vedere al resurselor prezintă problema folosirii terenurilor şi a gestionării resurselor de teren ca pe un element esenţial în combaterea tendinţelor nesustenabile privind resursele. Politicile Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice sunt direct relevante pentru actualele şi viitoarele practici de folosire a terenurilor şi pentru sectoarele economice care depind de acestea. Folosirea terenurilor este, de asemenea, un aspect important de luat în considerare în cadrul multor politici, cum ar fi coeziunea teritorială, urbanismul, agricultura, transportul şi protecţia naturii.

Activități ale AEM

Activităţile AEM se concentrează în special pe evaluările privind schimbările la nivel spaţial şi de peisaj din Europa prin utilizarea de instrumente de evaluare a terenurilor şi a ecosistemului şi analize pe baza Sistemelor informatice geografice (GIS). AEM a fost de asemenea însărcinată să dezvolte un centru de date privind mediul pentru folosirea terenurilor ca o contribuţie la Sistemul comun de informaţii despre mediu pentru Europa (SEIS).

Principala sursă de date a AEM este baza de date Corine land cover care a fost produsă pentru anii 1990, 2000 şi 2006. Aceasta se bazează pe cooperarea stabilită cu ţările membre AEM şi pe Sistemul de monitorizare globală pentru mediu şi securitate (GMES). Sunt în curs de dezvoltare seturi de date suplimentare GMES, cum ar fi straturile tematice de înaltă rezoluţie selectate şi Atlasul urban cu scopul completării seturilor de informaţii despre ocuparea terenurilor din baza de date Corine.

În colaborare cu Centrul tematic european privind informaţiile şi analiza spaţială (ETC-SIA) AEM elaborează sisteme de referinţă paneuropene pentru analize spaţiale: aplicaţiile Sistemului reţelei europene de bazine hidrografice şi râuri (ECRINS) şi Aplicaţiile de evaluare a terenurilor şi ecosistemelor (LEAC) contribuie la analiza tematică (de exemplu fragmentarea peisajelor) şi la indicatorii relevanți.

Perspective

Mai multe politici de mediu şi regionale ca de exemplu Strategia UE în domeniul biodiversităţii până în 2020 sau Strategia tematică a UE pentru protecţia solului se bazează pe informații pertinente ca şi strat fundamental de referinţă. Serviciul GMES de monitorizare a terenurilor face parte din operaţiunile inițiale din 2011 până în 2013 care coordonează actualizarea şi îmbunătăţirea monitorizării ocupării terenurilor la nivel continental și examinează mai în detaliu procesele locale de ocupare a terenului. Pentru evaluări ale tendințelor viitoare a fost dezvoltată Analiza de mediu de perspectivă a dezvoltării folosirii terenurilor în Europa (PRELUDE): un instrument interactiv care prezintă un set de cinci scenarii diferite de folosire a terenurilor pentru Europa.

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului
Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne