seuraava
edellinen
kohdat

Maankäyttö

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 23.11.2020
1 min read
Topics:
Eurooppa on yksi maailman tehokkaimmin hyödynnetyistä maanosista, sillä sen asutukseen, tuotantojärjestelmiin (mukaan lukien maa- ja metsätalouteen) ja infrastruktuuriin käytetyn pinta-alan osuus on maailman suurin (80 prosenttia). Usein maankäyttötarpeet ovat ristiriitaisia, ja on tehtävä päätöksiä, jotka edellyttävät vaikeiden kompromissien tekemistä. Maankäytön lisäämiselle Euroopassa on monia tärkeitä syitä: henkilöä kohti laskettavan elintilan kasvava tarve sekä taloustoiminnan, liikkuvuuden lisääntymisen ja liikenneinfrastruktuurin kasvun välinen yhteys johtaa usein maan ottamiseen infrastruktuurikäyttöön. Maa on rajallinen luonnonvara: sen käyttötavat muodostavat yhden merkittävimmistä syistä ympäristön muutokseen ja vaikuttavat merkittävällä tavalla elämänlaatuun ja ekosysteemeihin, samoin kuin infrastruktuurin hallintaan.

Eurooppa muodostuu erilaisten maisemien mosaiikista, mikä heijastaa maankäytön ajan kuluessa läpikäymiä kehitysvaiheita. Muutokset muuttavat edelleen maisemaa ja ympäristöä ja jättävät suuria ja usein peruuttamattomia ekologisia jalanjälkiä. Lähes kaikkialla syntyy jännitteitä, kun yhteiskunta tarvitsee sekä luonnonvaroja että tilaa, ja maan kyky kestää näitä tarpeita ja mukautua niihin on rajallinen. Nykytilanne johtaa maan liikakäyttöön ja yhä pahenevaan maiseman, ekosysteemien ja ympäristön pilaantumiseen. Tämä edellyttää sitä, että tilanteen korjaamista on tarkasteltava pitkällä aikavälillä.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
tallenna toimenpiteet