järgmine
eelmine
punktid

Maakasutus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2020-11-23
1 min read
Topics:
Euroopa on üks maakera kõige intensiivsemalt hõlvatud kontinentidest, kus suurem osa maast (kuni 80%) jääb asustuse, tootmissüsteemide (sh põllumajanduse ja metsanduse) ja taristute alla. Sageli lähevad maakasutusvajadused vastuollu, nõudes suuri kompromisse eeldavate otsuste langetamist. Euroopa maakasutust mõjutab mitu olulist ajendit: suurenev nõudlus eluruumi järele ühe inimese kohta ning majandustegevus, suurenenud liikuvus ja transporditaristu kasv viivad tavaliselt maa hõlvamiseni. Maa on ammenduv loodusvara: selle kasutusviisid on üks peamisi keskkonnamuutuste põhjusi, millel on suur mõju elukvaliteedile ja ökosüsteemidele, samuti taristu haldamisele.

Euroopa on maastike mosaiik, peegeldades evolutsiooni, mis maakasutus on minevikus läbi teinud. Muutused kujundavad meie maastikku ja keskkonda ka tänapäeval pidevalt ümber, jättes järele suure ja sageli pöördumatu maakasutuse jalajälje. Pinged tekivad peaaegu kõikjal, sest ühiskonna vajadused ressursside ja ruumi järele on vastuolus maa suutlikkusega neid vajadusi toetada ja rahuldada. Selline olukord toob kaasa maastike, ökosüsteemide ja keskkonna ülekoormamise ning halvendab nende seisundit üha rohkem. Seetõttu on vaja pikaajalist haldamiskava.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Tegevused dokumentidega