järgmine
eelmine
punktid

Elurikkus. Ökosüsteemid

Kestmatu põllumajandus ja metsandus, valglinnastumine ja saaste on peamised tegurid, mille süül Euroopa bioloogiline mitmekesisus drastiliselt halveneb, ohustades tuhandete loomaliikide ja nende elupaikade säilimist. Lisaks rakendavad liikmesriigid siiani puudulikult Euroopa Liidu (EL) loodusdirektiive ja teisi keskkonna õigusakte. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud aruande „Looduse seisund ELis“ järgi on enamiku kaitstud elupaikade ja liikide kaitsestaatus halb ning olukorra tagasi pööramiseks tuleb teha palju rohkem.

Mereressursside liigkasutus, reostus ja kliimamuutustest tulenevad ohud suurenevad, mis nõuab kiireloomulisi meetmeid, et taastada Euroopa merede hea seisund. Vastavalt täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti aruandele Euroopa mereökosüsteemide kohta on meil aeg heastada aastakümnete pikkune hooletus ja väärkasutus.

Olenemata sellest, kus viibime, saame imetleda loodust praegu ehk rohkem kui kunagi varem. Täna avatakse Euroopa Keskkonnaameti selle aasta fotokonkurss „REDISCOVER Nature“, mis kutsub meist igaühte üles jäädvustama ja jagama oma suhet looduse ja ümbritseva keskkonnaga.

Sirvige kataloogi

Tegevused dokumentidega