nästa
föregående
poster

Markanvändning

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2020-11-23
1 min read
Topics:
Europa är en av världens mest intensivt använda kontinenter med den högsta andelen mark (upp till 80 procent) som upptas av bebyggelse, produktionssystem (inklusive jord- och skogsbruk) och infrastruktur. Konkurrerande markanvändningsanspråk uppstår ofta, vilket kräver beslut som innebär svåra avvägningar. Det finns flera viktiga drivkrafter till markanvändningen i Europa: den ökande efterfrågan på livsutrymme per person och sambandet mellan ekonomisk aktivitet, ökad rörlighet och tillväxt av transportinfrastrukturen brukar leda till att mer mark tas i anspråk. Mark är en ändlig resurs: hur den används är en av de viktigaste orsakerna till miljöförändring, med betydande konsekvenser såväl för livskvaliteten och ekosystemen som för förvaltningen av infrastrukturen.

Europa är en landskapsmosaik som avspeglar hur markanvändningen har förändrats under historiens gång. Förändringarna fortsätter att påverka vårt landskap och vår miljö i dag, med stora och ofta oåterkalleliga markanvändningskonsekvenser. Det uppstår spänningar och konflikter praktiskt taget överallt när samhällets behov av resurser och utrymme inte stämmer med markens kapacitet att tillgodose dessa behov. Den situationen leder till överanvändning och försämring av landskap, ekosystem och miljö. Det kräver ett långsiktigt förvaltningsperspektiv.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Topics:
Dokumentåtgärder