nākamais
iepriekšējais
temati

Zemes izmantošana

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 23.11.2020
1 min read
Eiropa ir viens no visintensīvāk izmantotajiem zemeslodes kontinentiem, kurā ir visaugstākais tādas zemes īpatsvars (līdz 80 %), ko izmanto dzīvošanai, ražošanas sistēmām (tostarp lauksaimniecībai un mežsaimniecībai) un infrastruktūrai. Bieži vien rodas pretrunīgas zemes izmantošanas vajadzības, tāpēc ir jāpieņem lēmumi, kas būs saistīti ar grūtiem kompromisiem. Zemes izmantošanu Eiropā veicina vairāki svarīgi faktori — augošais pieprasījums pēc dzīvojamās platības vienai personai un saikne starp saimniecisko darbību, mobilitātes palielināšanos un transporta infrastruktūras paplašināšanos bieži vien ir iemesls, kāpēc tiek pārņemtas jaunas zemes platības. Zeme ir galīgs resurss — veids, kā tā tiek izmantota, ir viens no galvenajiem vides pārmaiņu iemesliem, kas būtiski ietekmē dzīves un ekosistēmu kvalitāti, kā arī infrastruktūras pārvaldību.

Eiropa ir kā ainavu mozaīka, kas atspoguļo iepriekš zemes izmantošanā notikušo izmaiņu attīstību. Izmaiņas joprojām pārveido mūsu ainavas un vidi arī šodien, radot lielu un bieži vien neatgriezenisku zemes izmantošanas „pēdas nospiedumu”. Spriedze palielinās gandrīz ikvienā jomā, jo sabiedrības vajadzības pēc resursiem un platības neatbilst zemes iespējai atbalstīt un apmierināt šīs vajadzības. Pašreizējā situācijā notiek ainavu, ekosistēmu un vides pārmērīga izmantošana un degradācijas palielināšanās. Ir vajadzīga ilgtermiņa pārvaldības perspektīva.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Dokumentu darbības